Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ)

Zelfstandigen zonder vennootschap beschikten tot voor kort over weinig opties om een aanvullend pensioen op te bouwen. De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen werkt die achterstand nu weg. Een POZ kan jouw pensioen op het niveau van een werknemer brengen.

Wat is de POZ?

Met de POZ of Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen kan je extra pensioen opbouwen. Dit product is exclusief voor zelfstandigen zonder vennootschap. Voor veel zelfstandigen zoals jij is een comfortabel pensioen geen verre droom meer. Je krijgt dankzij de POZ de kans om de 80%-grens te bereiken, waardoor je jouw pensioen op het niveau kan brengen van een werknemer. Zo krijg je later een volwaardig pensioen, en dat is een hele geruststelling.


Is de POZ iets voor jou?

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen is er voor eenmanszaken, vrije beroepen, meewerkend echtgenoten en zelfstandig helpers. Kortom, voor elke zelfstandige zonder vennootschap. Toch is deze oplossing niet voor iedereen de kip met gouden eieren. De fiscaliteit is immers niet altijd even interessant. De oplossing komt het best op tafel wanneer je aan het plafond zit voor enkele andere pensioenproducten:

Product

plafond per jaar

VAPZ

tot ongeveer 3.700 euro

Product

plafond per jaar

Individueel pensioensparen

tot 980 euro

Product

plafond per jaar

Langetermijnsparen

tot ongeveer 2.300 euro

Zit je aan het plafond, en heb je nood aan nog meer aanvullende pensioenopbouw? Dan wordt de POZ interessant. Met andere woorden: dat is dus het geval wanneer je al behoorlijk wat budget hebt geïnvesteerd voor je pensioen. Deze oplossing is vooral aantrekkelijk wanneer je een gemiddeld netto inkomen hebt van 20.000 euro of meer per jaar. 

Vraag je offerte aan


Ontdek je optimale pensioenplan als zelfstandige en hoeveel je daarbij kan besparen aan belastingen.

Hoe goed scoort je huidige pensioenplan op fiscaal vlak? Wat is je fiscaal optimale premie, waarmee je maximaal belastingen bespaart? In welke bouwstenen stop je dat geld? De Xerius Pensioenbuddy geeft jou in enkele klikken het antwoord.

Ontdek jouw optimale pensioenmix

Ben je bedrijfsleider?


Dan kan je geen POZ afsluiten, maar wel een Individuele Pensioentoezegging (IPT).

Hoe wordt een POZ berekend?

Elk jaar stort je een premie naar keuze in je POZ. Het bedrag kies je zelf, zolang je de 80% regel maar respecteert. Dit betekent dat het bedrag van je wettelijk en aanvullend pensioen samen niet hoger is dan 80% van je inkomen tijdens je actieve loopbaan. Dat is geen evidente berekening, en daarom cijferen onze adviseurs graag uit wat jouw maximumpremie is voor de POZ.

 

Op elke premie betaal je een taks van 4,4% en geniet je een belastingvermindering van 30% + gemeentebelasting. Binnen je POZ kan je ook backservices betalen: inhaalstortingen voor de jaren waarin je nog geen POZ had. Dit kan echter niet voor de jaren vóór 2018, en daarom is het effect van deze optie nog beperkt.

Maak een afspraak

Welke voordelen biedt een POZ je?

 • Een aantrekkelijk rendement

  Op de gestorte premies betaalt Xerius een aantrekkelijke rente. Daar komt nog een eventuele winstdeling bovenop. Zo groeit je aanvullend pensioenkapitaal aardig aan. Dit geld ontvang je bij het begin van je wettelijk pensioen. Vervroegd uitkeren is vrijwel onmogelijk.

 • Maximale veiligheid

  Je belegt binnen tak 21 met gewaarborgd rendement. Het beleggingsrisico ligt niet bij jou, maar helemaal bij de verzekeraar.

 • Extra zekerheid: een aanvullende overlijdensverzekering

  Geef je gezin meer zekerheid door aan je POZ een aanvullende overlijdensverzekering te koppelen. Je betaalt deze premie bovenop de 80%-grens, maar geniet hetzelfde fiscaal voordeel.

 

Waarom je met Xerius de beste keuze maakt


Xerius kent jouw zelfstandigenstatuut als geen ander. Daardoor sluit ons advies perfect aan bij wat jij echt nodig hebt. Sterker nog: omdat wij jouw situatie zo goed kennen, kunnen wij ook je belastingbesparing maximaliseren.

Zo sluit je een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen af bij Xerius

Neem contact op met Xerius of vraag een offerte aan.

 

Bezorg dit prijsvoorstel vervolgens ingevuld en ondertekend terug, samen met een kopie van je identiteitskaart. Kies je voor een aanvullende overlijdensdekking? Dan vul je ook een medische vragenlijst in.

 

Xerius stuurt jou dan de polisstukken, samen met een betalingsverzoek. Je eerste premiebetaling activeert meteen de polis.

Maak een keuze

Persoonlijke gegevens


Meestgestelde vragen

 

Vragen in verband met je premie

 • Hoeveel premie betaal ik precies?

  Xerius berekent je maximale jaarpremie in functie van de befaamde 80%-regel, die zegt: “het bedrag van je wettelijk en aanvullend pensioen samen mag niet hoger zijn dan 80% van je inkomen tijdens je actieve loopbaan”.

   

  Xerius maakt deze berekening voor jou. Daarvoor hebben we wat gegevens van jou nodig, zoals je netto belastbaar inkomen van drie jaar, je betaalde sociale bijdragen en VAPZ-premie, de startdatum van je zelfstandige activiteit, je geboortedatum, je burgerlijke staat en de prognose van je VAPZ.

   

  Ben je aangesloten bij Xerius? Dan beschikken wij al over deze informatie, en moet jij dus geen moeite doen.

   

  Deze gegevens gieten onze experts in een formule, die jouw maximale jaarpremie oplevert. De berekening gebeurt bij de start van je contract, maar wordt elk jaar herhaald. Zo ben jij zeker dat je perfect in orde blijft met alle fiscale voorwaarden.

 • Moet ik elk jaar premie storten?

  Volgens de wet zijn enkel “verschuldigde” premies fiscaal aftrekbaar. “Verschuldigd” wil zeggen dat je verplicht bent om ze te betalen. Het bedrag dat je afspreekt in je contract moet je dus ook betalen.

   

  Vind je de afgesproken premie te hoog? Vraag dan een aanpassing van je contract. Betaal je liever niet meer, dan moet het contract “premievrij” worden gemaakt. 

 • Wanneer moet ik storten?

  Je kiest zelf het moment van storting en de regelmaat. Probeer echter altijd zo snel mogelijk te storten, en meteen zoveel mogelijk. Dan zijn je rente en winstdeling maximaal.

   

  Elke storting die uiterlijk op 31 december op de rekening van de verzekeraar staat, geeft jou recht op belastingvermindering. Ben je net te laat? Neem dan even contact met ons op.

 • Kan ik mijn vennootschap de premie laten betalen?

  Als je een vennootschap hebt, dan kan je geen POZ afsluiten. Je hebt wel andere opties om een aanvullend pensioenkapitaal op te bouwen.

 • Is een POZ bij Xerius een veilige belegging?

  Wees daar maar zeker van. Xerius werkt uitsluitend samen met solide en financieel gezonde verzekeringsmaatschappijen, die het volledige beleggingsrisico op zich nemen. Bovendien geniet je in tak 21 een kapitaalsgarantie, waardoor je altijd je geld terug krijgt.

 • Wat is de Wijninckx-bijdrage?

  Tel je jaarpremie op voor alle beroepsgebonden aanvullende pensioenverzekeringen (VAPZ, RIZIV, IPT en POZ). Is de som hoger dan een bepaald bedrag (in 2018 was dat 32.472 euro)? Dan betaal je een bijkomende premietaks van 3% op het saldo. Dat is de Wijninckx-bijdrage.

   

  Bijvoorbeeld: je hebt premies betaald voor een totaal van 40.000 euro.
  40.000 – 32.472 = 7.528 euro x 3% = 225,84 euro.

   

  De overheid controleert dit via mypension.be. Ga je over de limiet, dan krijg je het jaar erop een betalingsverzoek. Controleer je graag de berekening van de overheid? Neem dan contact op met je verzekeraar.

   

Vragen in verband met je belastingen

 • Hoeveel kan ik fiscaal terugkrijgen van de betaalde premies en eventuele inhaalbijdragen?

  Je geniet een vermindering in de personenbelasting van 30%. Daar komt nog de besparing in je gemeentebelasting bovenop.

   

  Stel bijvoorbeeld dat je in Antwerpen woont, waar de gemeentebelasting 8% bedraagt. Stort je een premie van 2.000 euro, dan is je werkelijke voordeel 2.000 * 30% = 600 euro * 1,08 = 648 euro.

 • Wanneer geniet ik van het fiscaal voordeel?

  Je kan de premies enkel aftrekken als ze in de regel zijn met de 80%-grens. Je krijgt hiervoor een attest.

Vragen in verband met de uitbetaling en de taxatie

 • Wanneer wordt mijn kapitaal uitgekeerd?

  Je krijgt je kapitaal wanneer je met pensioen gaat. Xerius neemt vooraf contact op en bezorgt jou de nodige documenten.

   

  Ga je met vervroegd pensioen? Dan ontvang je ook vervroegd je POZ-kapitaal.


  Stel je jouw pensioen uit? Dan heb je de keuze: laten uitkeren of verder sparen. Elk contract heeft een einddatum, maar deze dient vooral voor de prognoseberekening. Deze valt dus niet per se samen met het moment van uitbetaling.

   
 • Hoe wordt het opgebouwde kapitaal uitgekeerd en belast?

  Je krijgt het spaargeld in één keer op je rekening. Een omzetting in rente is dus niet mogelijk.

  Het kapitaal dat je ontvangt bestaat uit de betaalde premies plus rente en winstdeling. Hierop moet je nog de volgende inhoudingen afstaan:

  • een RIZIV-bijdrage van 3,55%;
  • een solidariteitsbijdrage van 0, 1 of 2%;
  • een taxatie van 10% op het gespaarde bedrag na aftrek van winstdeling, RIZIV-bijdrage en solidariteitsbijdrage.

 • Wat als ik mijn geld terugwil vóór mijn wettelijke pensioenleeftijd?

  Dat kan enkel als je voldoet aan de loopbaanvoorwaarden van het vervroegd wettelijk pensioen. Die voorwaarden vind je in deze tabel:

  vroegste leeftijd je bent 60 jaar ...  je bent 61 jaar  je bent 63 jaar  Normaal 
   ... in 2018  je hebt minstens 43 loopbaanjaren je hebt minstens 42 loopbaanjaren   je hebt minstens 42 loopbaanjaren 65 
    ... in 2019   je hebt minstens 44 loopbaanjaren   je hebt minstens 43 loopbaanjaren   je hebt minstens 42 loopbaanjaren  
    ... in 2025   je hebt minstens 44 loopbaanjaren   je hebt minstens 43 loopbaanjaren   je hebt minstens 42 loopbaanjaren  66
    ... in 2030   je hebt minstens 44 loopbaanjaren   je hebt minstens 43 loopbaanjaren   je hebt minstens 42 loopbaanjaren  67

   

  Een zogenaamde reserveoverdracht is wel altijd mogelijk. Je draagt het POZ-kapitaal dan over naar een POZ-contract bij een andere pensioeninstelling. Dat wordt echter afgeraden in het huidige klimaat van lage rentevoeten. De kans is immers groot dat je financieel een slechte zaak doet.

  Vastgoedfinanciering kan daarentegen wel een interessante optie zijn.

 • Kom ik in aanmerking voor de langerwerkenstimulans?

  Dat kan met een VAPZ of IPT, maar niet in een POZ.

 • Ik word 65 maar neem mijn pensioen nog niet op. Wat gebeurt er met mijn spaarpot?

  Je hebt de keuze. Ofwel laat je het kapitaal uitbetalen, ofwel verleng je jouw POZ. Zo kan je premies blijven storten en dus fiscaal voordeel genieten. Vanaf dan kan je het kapitaal kosteloos laten uitbetalen wanneer je maar wenst.

  Eventuele aanvullende dekkingen bij arbeidsongeschiktheid of overlijden kan je meestal niet verlengen.

 • Ik heb mijn wettelijk pensioen opgenomen maar blijf actief en betaal dus nog steeds sociale bijdragen. Wat gebeurt er dan met mijn spaarpot?

  Je nam je wettelijk pensioen op, dus moet de POZ worden stopgezet en uitgekeerd. Bijverdiensten na je pensioen staan daar volledig los van. Xerius contacteert jou vooraf voor de uitbetaling.

 • Kan ik mijn kapitaal ontvangen in rente?

  Neen, dat is niet mogelijk. Je krijgt het kapitaal altijd in één keer uitgekeerd.

Vragen in verband met overlijden

 • Wat gebeurt er met mijn spaarpot als ik overlijd voordat ik met pensioen ga?

  Heb je geen aanvullende overlijdensdekking? Dan gaat het opgebouwde spaargeld naar de aangeduide begunstigde(n). Heb je die aanvullende overlijdensdekking wel? Dan wordt het bedrag in de polis uitbetaald.

   

  Je echtgenoot of wettelijk samenwonende partner is standaard de begunstigde. Is deze er niet, dan gaat het geld naar de kinderen. Zijn er geen kinderen, dan komt het geld in de nalatenschap.

   

  Je mag de personen vermeld in deze “begunstigingsclausule” van je contract vrij wijzigen. Dat doe je met een ondertekende aanvraag. 

 • Moeten mijn erfgenamen successierechten betalen?

  Ja, zij betalen in principe successierechten op het overlijdenskapitaal.

Vragen in verband met je statuut als zelfstandige

 • Ik stop als zelfstandige. Wat gebeurt er met het opgebouwde kapitaal in mijn POZ?

  Heb je geen zelfstandige activiteit meer, dan kan je niet langer sparen in je POZ. Het opgebouwde kapitaal blijft wel behouden, en je krijgt verder rente tot de einddatum van je contract. Je contract wordt dan premievrij geplaatst. Bijgevolg ontvang je geen betalingsverzoeken meer, enkel een jaarlijkse update van de stand van zaken.

  Ga je terug aan de slag als zelfstandige? Stuur dan gewoon een mailtje en wij heractiveren je polis.

Vragen in verband met verder sparen

 • Hoe weet ik hoeveel ik heb gespaard?

  Dat kan je langs drie wegen te weten komen:

  • via de pensioenfiche die je elk jaar van ons krijgt. Daarop staan alle actuele gegevens van je contract;
  • vraag een update via verzekeringen@xerius.be;
  • surf naar www.mypension.be voor een overzicht van je aanvullende pensioenplannen. Deze website vermeldt voorlopig echter nog niet alle pensioenspaarverzekeringen.

 • Ik heb elders al een POZ. Kan ik ook een contract afsluiten via jullie?

  In dat geval heb je de keuze uit twee opties:

  • je behoudt je POZ bij de andere verzekeraar en start een nieuw contract via Xerius:
  • of je brengt het opgebouwde kapitaal over naar een nieuw contract via Xerius. In de meeste gevallen is dat financieel echter niet zo interessant.

 • Hoe kan ik mijn pensioen nog verder aanvullen?

  Botsen je VAPZ, individueel pensioensparen, langetermijnsparen en POZ tegen hun plafond? Gefeliciteerd, dan benut jij alle fiscaalvriendelijke pensioenspaarformules. Als je wil, kan je eventueel nog niet-fiscaal verder sparen.

Nog meer vragen en antwoorden

 • Voor wie is de POZ bedoeld?

  Niet elke zelfstandige kan een POZ afsluiten. De oplossing is exclusief bedoeld voor:

  • vrije beroepen in hoofd- en bijberoep;
  • zelfstandigen met een eenmanszaak in hoofdberoep;
  • zelfstandigen met een eenmanszaak in bijberoep die minstens drie jaar actief zijn en een voldoende forfaitair minimum aan sociale bijdragen betalen;
  • vrije beroepen in bijberoep die minstens drie jaar actief zijn en een voldoende forfaitair minimum aan sociale bijdragen betalen;
  • meewerkende echtgenoten;
  • zelfstandige helpers.

   

  Behoor je tot één van deze categorieën? Dan is een POZ voordelig wanneer je

  • al een VAPZ hebt en aan individueel pensioensparen en langetermijnsparen doet;
  • minstens 20.000 euro netto per jaar verdient

   

  Weet je niet zeker of een POZ interessant is voor jou? Je pensioenadviseur geeft jou een helder antwoord.

 • Kan ik mijn polis ook gebruiken voor vastgoedfinanciering?

  Dat is inderdaad mogelijk. Je kan het POZ-contract – net zoals een woning – in onderpand geven bij het afsluiten van een hypotheeklening. Je kan ook een voorschot opvragen voor het financieren van de aankoop, bouw of renovatie van je woonst. Je leest er alles over op de voorschotfiche.

 • Ik wil echt alles weten...

  Dan vind je hier de algemene voorwaarden en de financiële infofiche.

Wat je nog kan interesseren

Hassan Ayed boekhouder over starten in bijberoep

Gewaarborgd Inkomen: verzekering voor je inkomen

Meer over GI
Factuur opmaken Raf Julmiens

Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Meer over IPT
Start als verpleegkundige net zoals Ferdi Zels

VAPZ: de beste keuze voor een aanvullend pensioen

Meer over VAPZ

Wat vind je op deze pagina?