Schiet uit de startblokken als zelfstandig tandarts

Je hebt er hard voor gewerkt, en eindelijk is het zover: jij hebt je diploma tandheelkunde op zak. Nu kan je de tanden zetten in je stage, de volgende etappe op weg naar je eigen praktijk als zelfstandig tandarts. Xerius begeleidt jou bij elke stap in het proces, en neemt heel wat papierwerk van jou over. Want die administratieve poespas kan je vast missen als kiespijn.

1. Aan de slag voor je stage

Als afgestudeerde tandarts kan je niet zomaar een praktijk beginnen. Eerst loop je een jaar stage, onder begeleiding van een stagemeester op een erkende stageplaats. Om stage te lopen stuur je het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid deze documenten, en dat binnen de 3 maanden na de start van je stage:

 • je stageplan;
 • je opleidingsovereenkomst;
 • je bewijs van inschrijving voor je postgraduaat;
 • je opleidingsprogramma;
 • een kopie van je diploma;
 • het onderwerp van je scriptie (optioneel).

Word je dossier goedgekeurd? Dan krijg je van het RIZIV een voorlopig RIZIV-nummer, als “kandidaat in opleiding”. De FOD Volksgezondheid bezorgt jou dan automatisch een visum om te mogen werken.

2. Word zelfstandig stagiair-tandarts in 4 korte stappen

Je krijgt tijdens je stage begeleiding van een stagemeester. Dat doe je echter niet als werknemer, maar als zelfstandige. Omdat je op eigen benen staat, dien je de volgende stappen zelf te zetten.Open een Belgische bankrekening op naam van je zaak

Dat is nodig om je zaak te laten opnemen in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Ook mooi meegenomen: je houdt privé-uitgaven en beroepstransacties gescheiden.
Stap naar de KBO en laat je zaak registreren

Je krijgt een ondernemingsnummer nadat je deze inschrijving hebt afgewerkt. Hou je niet van administratieve poespas? Dan brengt Xerius deze registratie graag voor jou in orde.


Alle gegevens en activiteiten van elke Belgische onderneming worden opgeslagen in de KBO. Zo kunnen instanties zoals de RSZ of de btw makkelijk de bedrijfsgegevens terugvinden die ze nodig hebben..


Als tandarts heb je – zoals het officieel heet – “geen btw-hoedanigheid nodig”. Het is daarom niet nodig om je ondernemingsnummer te laten activeren als btw-nummer.
Zorg voor je sociale bescherming als lid van een sociaal verzekeringsfonds

Het is jouw taak als zelfstandig tandarts om zelf voor je sociale bescherming te zorgen. Gelukkig is dat niet zo moeilijk: je sluit gewoon aan bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Xerius. Vervolgens betaal je elk kwartaal sociale bijdragen, waarvoor jij in ruil geniet van sociale rechten. Pensioen, ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, moederschapsuitkering – Xerius brengt het allemaal voor jou in orde.
Ga langs bij OZ

Met OZ – het ziekenfonds waarmee Xerius samenwerkt – maak je een prima keuze. Door lid te worden is je verplichte ziekteverzekering geregeld. Je kan dan echt gerust zijn, want je krijgt medische kosten terugbetaald en ontvangt een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Indien je wenst, regelt Xerius in een oogwenk je aansluiting.


In het geval dat je al lid bent van een ziekenfonds: laat gewoon weten dat je statuut gewijzigd is van student > stagiair-tandarts.

De dag waarop je begint als zelfstandige kan een belangrijke rol spelen voor je pensioen. Je kan immers een kwartaal minder sociale bijdragen betalen en toch alle pensioenrechten van dat jaar genieten, gewoon door een dag vroeger of later te beginnen. Contacteer Xerius, en onze experts vertellen jou je ideale startdatum.

Zelfstandige tandarts worden? Dat doe je samen met ons

Xerius regelt voor jou

 • je inschrijving bij de KBO (90,50 euro)
 • je aansluiting als zelfstandige 
 • je inschrijving bij het ziekenfonds

Zo moet jij alleen nog zorgen voor het openen van je bankrekening.

 
Online je eenmanszaak starten
Online je vennootschap regelen
3. Ook je bescherming is belangrijk

Dit zijn jouw verplichte verzekeringen

Het beste paard struikelt al eens. Daarom verplicht de wet jou als tandarts om enkele verzekeringen af te sluiten. Die beschermen jou en je cliënten bij een struikelpartij.

 • de verzekering beroepsaansprakelijkheid betaalt de kosten terug wanneer je een fout maakt eigen aan je beroep.
 • de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid regelt de schade die een derde – niet jouw cliënt – oploopt als je onvrijwillig in de fout gaat.


Aanvullende verzekeringen? Goed idee!

Bijkomende dekkingen zijn altijd een prima idee. Door méér te doen dan de verplichte verzekeringen, kan je net zoveel zekerheid bereiken als een ambtenaar of loontrekkende. Overweeg bijvoorbeeld de volgende oplossingen:
Zeker aanvragen: je RIZIV-toelage

Sluit je aan bij het RIZIV, dan ga je ermee akkoord om te werken voor de afgesproken tarieven. Met andere woorden: je rekent je patiënten geen supplementen aan die de ziekenfondsen niet terugbetalen. In ruil voor deze aansluiting bij de conventie ontvang je elk jaar een toelage: het “RIZIV Sociaal Statuut”. Die gebruik je om je sociale bescherming uit te breiden, via een gewaarborgd inkomen of VAPZ. Met andere woorden: om je inkomen van vandaag en morgen te beschermen.


Zodra je dossier wordt goedgekeurd, krijg je een RIZIV-nummer als “kandidaat in opleiding”. Dit nummer moet je vermelden op alle officiële documenten, zoals brieven, getuigschriften en evaluaties. Met dit nummer:

 • geef jij je prestaties aan bij het RIZIV;
 • krijgen je toekomstige patiënten hun medische kosten terugbetaald van hun ziekenfonds.

Kreeg je jouw RIZIV-nummer? Vraag dan vóór 30 september je RIZIV-toelage aan. Of beter nog: laat Xerius daarvoor zorgen. Wij houden je administratie zorgvuldig bij en zorgen elk jaar voor de heraanvraag van je toelage. Zo kan jij op twee oren slapen: elk jaar opnieuw is je aanvraag tijdig en correct ingediend.

Regel mijn RIZIV-toelage
Heb je nog een vraag over je situatie als startende zelfstandige tandarts?

De experts van Xerius staan graag tot je dienst. Contacteer hen op de wijze die je verkiest:

 • vul het formulier hiernaast in en maak een afspraak met één van onze experts.
 • Gratis en geheel vrijblijvend; bel 078 05 00 72 en stel je vraag rechtstreeks via de telefoon;
 • of stuur een mail naar contact@xerius.be


Persoonlijke gegevens


Vragen over je stage

 • Wat moet ik na mijn stage in orde brengen?

  De volgende stappen naar een eigen praktijk als zelfstandig tandarts moet je zelf zetten. Maar wees gerust: daarvoor heb je nog een zee van tijd. Bovendien kan je altijd rekenen op het professionele advies van Xerius.


  Vraag je officiële erkenning aan. Bezorg het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de volgende bewijsstukken: 

  • je stageboekje of “medbook”;
  • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor de erkenning;
  • je (voorlopige) attest dat je geslaagd bent voor je postgraduaat;
  • je scriptie;
  • je eindevaluatie door jezelf en door je stagemeester of -plaats.

  Krijg je een positief advies? Dan stuurt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid jou een officieel erkenningsbesluit. Deze dienst brengt ook het RIZIV op de hoogte, waarop jij je definitieve RIZIV-nummer ontvangt.


  Breng je accreditering in orde. Om je beroepstitel van tandarts te behouden, moet je jaarlijks een verplicht aantal uren bijscholing volgen. In ruil daarvoor krijg je een financiële vergoeding – de “accreditering”. Deze dekt een deel van je opleidingskosten. Je krijgt ook bijkomende honoraria, die afhangen van je specialisatie.


  De accreditering geldt voor een periode van 5 jaar. Elk jaar wordt nagegaan of jij voldoende uren bijscholing volgde. Bij een startende tandarts gebeurt dat enkel in het 5de jaar van de cyclus.


  Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan kan je jouw accreditering met een nieuwe periode van 5 jaar verlengen.