Starten als zelfstandig dierenarts? Zo doe je dat.

Jij hebt je diploma dierenarts op zak – en dat heb je meer dan verdiend. Nu volgt de volgende etappe van je professionele carrière: je stage. Xerius begeleidt jou stap voor stap door het hele proces, en neemt daarbij heel wat papierwerk van je schouders. Zo kan je als dierenarts in spe met een gerust hart aan je stage beginnen.

1. Afgestudeerd? Teken je stage uit!

Wie in België een carrière als dierenarts wil opbouwen, moet zich inschrijven bij de Orde der dierenartsen. Hetzelfde liedje klinkt om aan je stage te beginnen: je naam moet eerst op de lijst van stagiairs prijken.  Bij je inschrijving betaal je het jaar van afstuderen en het daaropvolgend jaar nog geen lidgeld. Nadien betaal je jaarlijks lidgeld. Voor je aanvraag breng je een hele papierwinkel mee.


Bij de inschrijven voeg je volgende documenten:

 • een kopie van je diploma (of attest van slagen);

 • een recent uittreksel uit het strafregister (max 3 maand oud)  (te verkrijgen bij het gemeentehuis of de politie van jouw stad/gemeente).

Na je inschrijving ontvang je een mailadres. Op dit emailadres ontvang je alle officiële en informatieve communicatie van de NGROD. De volgende stap is een aanvraag tot erkenning richten naar de bevoegde dienst van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu. Bij de inschrijving bezorg je:

 • een kopie van je inschrijvingsbewijs van de Orde,

 • je elektronisch contactadres,

 • een origineel uittreksel uit het strafregister, dat door de NGROD na je inschrijving zal worden terugbezorgd en dat maximaal drie maanden oud is op het ogenblik van je vraag tot erkenning.

Daarna ontvang je een uitnodiging voor je eedaflegging. Hou er wel rekening mee dat de eedaflegging maar enkele malen per jaar wordt georganiseerd en dat er minstens drie weken zitten tussen de aanvraag tot erkenning en de eedaflegging.

2. Stap voor stap zelfstandig dierenarts worden 

Open een Belgische rekening op naam van je zaak

Je hebt die rekening nodig voor de registratie van je zaak in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). En je scheidt voorbeeldig je privé-uitgaven van je beroepstransacties. Zo hou je je koetjes op het droge.
Registreer je zaak in de KBO

Na je inschrijving krijg je een ondernemingsnummer. Xerius kan deze verplichte registratie voor jou in orde brengen.


De databank van de KBO bevat alle gegevens en activiteiten van elke Belgische onderneming. Officiële instanties – denk aan de RSZ of de btw – spitten hier alle bedrijfsgegevens boven die ze nodig hebben.
Activeer je btw-nummer

De volgende stap: je ondernemingsnummer wordt geactiveerd als btw-nummer. Zo kan jij btw aanrekenen aan je klanten, en deze vervolgens doorstorten aan de overheid. Sluit je ook aan als zelfstandige bij Xerius? Dan activeren wij je btw-nummer.
Klop aan bij een sociaal verzekeringsfonds

Wie zelfstandig is, moet op eigen houtje voor sociale bescherming zorgen. Als zelfstandig dierenarts doe je dat door aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Xerius. Je bent dan verzekerd van sociale rechten – pensioen, ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheidsuitkering en moederschapsuitkering – door elk kwartaal je sociale bijdragen te betalen.

Wil jij een kwartaal minder sociale bijdragen betalen en toch alle pensioenrechten genieten van dat jaar? Dat kan door je startdatum als zelfstandige precies te kiezen. Een dag vroeger of later beginnen kan een groot verschil maken voor je pensioen binnen 40 jaar. De experts van Xerius vertellen jou graag op welke dag jij het best aan de start staat.

Deze 4 klussen brengt Xerius voor jou in orde.

Xerius regelt voor jou

 • je registratie in de KBO (90,50 euro)
 • je aansluiting als zelfstandige bij Xerius Sociaal Verzekeringsfonds
 • de activatie van je btw-nummer  (66,55 euro)
 • je inschrijving bij het ziekenfonds OZ
 • ondersteuning met andere opstartformaliteiten, zoals – indien nodig – de aanvraag van vergunningen 
Laat Xerius de opstart voor je regelen
3. Kies voor zekerheid, bescherm jezelf

Iedereen maakt wel eens een fout. Om jezelf en je cliënten te beschermen, verplicht de wet jou om enkele verzekeringen af te sluiten.

 • de verzekering beroepsaansprakelijkheid dekt de kosten voor fouten die bij je beroep horen. Informeer je daarbij goed over de voorwaarden bij je beroep als dierenarts. Kijk bijvoorbeeld na of er een verschil zit in de dekking bij grote of kleine dieren.
 • de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid treedt in werking wanneer iemand anders dan je cliënt schade oploopt door jouw onvrijwillige fout.


Aanvullende verzekeringen voor extra zekerheid

Wil je nog meer bescherming genieten? Dan kan je de verplichte verzekeringen aanvullen met bijkomende dekkingen, en zo evenveel zekerheid inbouwen als een ambtenaar of loontrekkende. Denk bijvoorbeeld aan:

 • de bescherming van je inkomen: het is snel gebeurd, stel je maar eens voor dat je een blessure krijgt doordat je paard op hol slaagt. Bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval ontvang je een vervangingsinkomen. 
 • een pensioen waarmee je comfortabel kan leven. Je springt echt niet ver met het wettelijk pensioen dat je als zelfstandige krijgt. Met een aanvullend pensioen voor zelfstandigen kan je toch jouw levenscomfort behouden.
 • de bescherming van je inkomen tijdens en na je loopbaan. Wil jij de formule voor gewaarborgd inkomen en aanvullende pensioenopbouw met elkaar combineren? Dat kan. Deze financieel zeer betaalbare en fiscaal uiterst interessante oplossing vind je alleen bij Xerius.