Rouwverlof voor zelfstandigen: alles wat je moet weten

Ook jij als zelfstandige hebt recht op rouwverlof. Net als werknemers krijg je 10 dagen om het verlies van je partner of kind te verwerken. Lees op deze pagina hoe de vork precies in de steel zit.

Rouwverlof: wat is het en voor wie?

Het rouwverlof bestaat uit een uitkering voor maximaal 10 dagen volledige onderbreking van de activiteit na het overlijden van :

 • je echtgenoot of samenwonende partner,
 • je (adoptie)kind of dat van je partner,
 • je pleegkind of dat van je partner.

Voor elke dag dat je je activiteit onderbreekt krijg je een uitkering van 99,51 euro.

 

 

Rouwverlof: welke voorwaarden?

Je komt in aanmerking voor deze uitkering als:

 • zelfstandige in hoofdberoep,
 • meewerkende echtgenoot,
 • zelfstandige in bijberoep, als je wettelijke voorlopige bijdrage minstens gelijk is aan de minimumbijdrage in hoofdberoep. Als zelfstandige in bijberoep kan je de uitkering rouwverlof enkel aanvragen als je geen aanspraak maakt op een gelijkaardige uitkering als loontrekkende of ambtenaar.
 • zelfstandige met gelijkstelling bijberoep (‘artikel 37’), als je wettelijke voorlopige bijdrage meer is of gelijk aan de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep,
 • 65-plusser zonder pensioen, als je wettelijke voorlopige bijdrage minstens gelijk is aan de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep.

Bijkomende voorwaarde is dat je de sociale bijdragen betaalde van de twee kwartalen voorafgaand aan het kwartaal van het overlijden van je naaste. Bovendien moet je ook aangesloten zijn in één van bovenstaande bijdragecategorieën in het kwartaal van overlijden en de kwartalen dat je de dagen opneemt.

Ten slotte kan je de uitkering rouwverlof niet combineren met een overlevingspensioen, overgangsuitkering, of eender welke andere uitkering.


Ben je startend zelfstandige? Dan kan je aan deze voorwaarde voldoen als je onder een ander statuut, bijvoorbeeld als werknemer, sociale bijdragen betaalde.

 

 

Wanneer neem je het rouwverlof op?

Je kan het rouwverlof aaneensluitend of gespreid opnemen vanaf de dag van het overlijden, tot één jaar na de dag van het overlijden. Je kan wel enkel volledige dagen opnemen.

 

 

Rouwverlof aanvragen

Wil je rouwverlof aanvragen? Download het aanvraagformulier, vul het in en mail het terug naar jouw kantoor.

Aanvraagformulier downloaden

Je kan de aanvraag indienen tot één jaar na de datum van het overlijden van je partner of kind.Misschien vraag je je dit nog af

 • Wat betekent een tijdelijke onderbreking van mijn activiteiten?

  Je moet tijdelijk elke activiteit in eigen naam onderbreken.

  • Een tijdelijke onderbreking betekent niet dat je je zelfstandige activiteit officieel moet stopzetten: je moet geen ontslag nemen uit je mandaat of je inschrijving bij de KBO schrappen. Er moet geen enkele stopzetting van activiteit worden geregistreerd.
  • Je kan je laten vervangen door een derde om je zelfstandige activiteit uit te oefenen.
  • Je mag geen andere beroepsactiviteit uitoefenen in de periode van onderbreking.
 • Betaal ik belastingen op deze uitkering?

  Het bedrag van de uitkering is een brutobedrag voor belastingheffing.


  De uitkeringen worden beschouwd als vergoedingen bekomen tot volledig of gedeeltelijk herstel van een tijdelijke winstderving (artikel 25, 6°, b, van het WIB 1992). Het bedrag wordt op dezelfde manier belast als de andere beroepsinkomsten van de zelfstandige en kan het voorwerp uitmaken van een belastingvermindering voor vervangingsinkomsten bedoeld in artikel 146, 5° en in artikel 147 van het WIB (belastingvermindering in functie van de andere beroepsinkomsten).


  Je ontvangt een fiche 281.18 voor je belastingaangifte.
 • Kan ik de uitkering rouwverlof combineren met andere uitkeringen?

  Nee. De uitkering kan niet worden gecumuleerd met een overlevingspensioen, een overgangsuitkering of andere uitkeringen in het kader van het sociaal statuut der zelfstandigen. Uiteraard geldt dit enkel voor de dagen in de kalendermaand waarvoor je de rouw-uitkering geniet.


  Als je, op basis van een loontrekkende activiteit of activiteit als ambtenaar, recht opent op rouwverlof, heb je geen recht op de uitkering binnen het sociaal statuut der zelfstandigen. Het is daarbij niet noodzakelijk dat je het rouwverlof op basis van je loontrekkende activiteit ook effectief krijgt. Het feit dat je er aanspraak op kan maken, is al voldoende.

Wat vind je op deze pagina?