Je bedrijf starten in België

België heeft het buitenland wel meer te bieden dan wafels, bier en chocolade. Een aantrekkelijke markt voor ondernemers, bijvoorbeeld. Wil jij de Belgische markt veroveren? Laat je gidsen door elke fase van je opstart, en krijg hulp bij het administratieve werk.

Je bedrijf starten in België

Start je in België een bedrijf en ligt je zetel of domicilieadres in België? Dan is het makkelijk: je bedrijf wordt beschouwd als een Belgische onderneming, en jij dient de bijhorende plichtplegingen af te vinken om je zaak te starten.


Zo moet je bijvoorbeeld – als je opstart in Wallonië of Brussel – je kennis van bedrijfsbeheer en eventueel beroepsbekwaamheid aantonen. Klinkt ingewikkeld? Op de pagina over bedrijfsbeheer en beroepskennis voor gereglementeerde beroepen lees je een verhelderende uitleg.


Voor sommige ondernemingsvormen komt daar nog een eigen reglementering bovenop. Xerius leidt jou langs het kronkelige Belgische pad en beantwoordt al je ondernemersvragen.
Hoeveel tijd neemt je opstart in beslag?

Dat hangt uiteraard af van de stappen die je moet zetten. Vennootschap oprichten? Reken op een maand. Beroepskaart nodig? Reken op minstens drie maanden. Andere formaliteiten – zoals de inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen – zijn dan weer geregeld in een oogwenk.

Je zaak opstarten: welke stappen moet je zetten?

Dat hangt af van je plannen. Drie scenario’s zijn mogelijk:

 1. Je begint een buitenlandse eenmanszaak met vestigingsadres in België.
 2. Of je richt een buitenlandse vennootschap op met vestigingsadres in België.
 3. Of je buitenlandse onderneming start activiteiten op zonder adres in België.

Een overzicht van de voor- en nadelen van een eenmanszaak en een vennootschap helpen je om de juiste ondernemingsvorm te kiezen.


Beroepskaart voor starters van buiten de EU

Bezit je niet de nationaliteit van een land uit de Europese Unie? Dan moet je een beroepskaart op zak steken om zelfstandig te worden in België.
Scenario 1: je begint een buitenlandse eenmanszaak met vestiging in België

Dan brengt Xerius ondernemingsloket je inschrijving graag voor jou in orde. Voor de prijs van 105,50 euro nemen wij dit lijstje werk van jouw schouders:

 1. de inschrijving van je eenmanszaak in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dat gebeurt op je domicilie-adres in het buitenland. De KBO kent jou dan een Belgisch ondernemingsnummer toe. Dat nummer kan je beschouwen als de identiteitskaart van je zaak;
 2. de registratie van je Belgische vestigingsadres;
 3. de inschrijving van de activiteiten die je gaat uitoefenen;
 4. de vermelding van het bankrekeningnummer van je onderneming;
 5. indien nodig: het onderzoek naar je ondernemersvaardigheden.

Wat hebben wij van jou nodig voor de inschrijving van je buitenlandse eenmanszaak in orde te brengen?

 • het paspoort of de identiteitskaart van het ondernemingshoofd;
 • de startdatum van je eenmanszaak en een omschrijving van jouw activiteiten;
 • een bankrekeningnummer van de onderneming;
Start je eenmanszaak met vestiging in BelgiëScenario 2: je richt een buitenlandse vennootschap op met vestiging in België

In dat geval zijn er 2 opties. Je kan een filiaal, bijhuis of bijkantoor oprichten voor je buitenlandse vennootschap. Of je opent gewoon een vestiging, zonder filiaal, bijhuis of bijkantoor.


Een bijhuis of bijkantoor is een deel van je buitenlandse vennootschap, en is dus geen afzonderlijk bedrijf. Bijgevolg heeft je buitenlandse vennootschap een officieel adres en een vestiging in België. Aan het roer staat een lasthebber, die beslist in naam van jouw vennootschap.


Een filiaal is een Belgische vennootschap die los van je buitenlandse onderneming bestaat. Dit is dus een vennootschap naar Belgisch recht, met een maatschappelijke zetel en een vestiging in België.


Een vestiging is het uitbatingsadres in België van je buitenlandse onderneming.Optie A: je richt een filiaal, bijhuis of bijkantoor op

In dat geval zet je de volgende stappen:


Stap 1. Ga langs bij een boekhouder voor:

 1. de publicatie van je Belgische filiaal of bijhuis in het Belgisch Staatsblad;
 2. de aanvraag van je Belgische ondernemingsnummer.

Je boekhouder regelt dit bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel.


Stap 2. Klop aan bij Xerius ondernemingsloket.

Voor de prijs van 105,50 euro brengen wij deze administratie voor jou in orde:

 1. de inschrijving van je onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);
 2. de registratie van je Belgische vestigingsadres;
 3. de selectie van je activiteiten;
 4. de vermelding van het bankrekeningnummer van de onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Dat hoeft geen Belgisch bankrekeningnummer te zijn.
 5. indien nodig: het onderzoek van je ondernemersvaardigheden.

Wat heeft Xerius van jou nodig om je buitenlandse vennootschap in te schrijven?

Start je vennootschap met vestiging in België


Optie B: je opent een Belgische vestiging zonder bijhuis of bijkantoor

Je vestiging vormt dan een onderdeel van je buitenlandse vennootschap, en heeft geen permanente lasthebber in België. Daarom worden alle beslissingen via de buitenlandse vennootschap genomen.


Ook voor deze papierwinkel ben je welkom bij Xerius ondernemingsloket. Voor de prijs van 105,50 euro zetten wij de volgende stappen in jouw plaats:

 1. de aanvraag van je ondernemingsnummer;
 2. de registratie van je Belgische vestigingsadres;
 3. de selectie van je activiteiten;
 4. de vermelding van het bankrekeningnummer van de onderneming. Dat hoeft geen Belgisch bankrekeningnummer te zijn.
 5. indien nodig: het onderzoek van je ondernemersvaardigheden;
 6. het aanvragen van eventuele vergunningen en de btw-activatie.

Dit heeft Xerius daarvoor van jou nodig:

 • een bewijs van inschrijving in het handelsregister van je land. Dat document mag niet ouder zijn dan drie maanden;
 • een kopie van de identiteitskaart en de buitenlandse adresgegevens van de zaakvoerders of bestuurders van de buitenlandse vennootschap. In het geval van een besturende vennootschap is een recent uittreksel uit het handelsregister nodig;
 • je vestigingsadres in België;
 • je activiteiten in België;
 • het bankrekeningnummer van je bedrijf;
 • indien nodig: wie basiskennis bedrijfsbeheer en eventueel beroepskennis kan aantonen;
 • je handelsbenaming, als je er een hebt gekozen.
Start je eenmanszaak met vestiging in BelgiëScenario 3: je onderneming start activiteiten op zonder adres in België

Dan heb je niet altijd een ondernemingsnummer nodig. In twee gevallen dien je wel een vergunning aan te vragen.

 1. Wil je als buitenlandse marktkramer op een Belgische markt staan? Dan heb je de machtiging ambulante handel nodig. Xerius ondernemingsloket kan dat voor jou in orde brengen.
 2. Ga je van start in Brussel of Wallonië? Dan is ook een getuigschrift ondernemersvaardigheden vereist. Ook dat kan Xerius ondernemingsloket voor jou regelen.

Xerius kan bij de aanvraag van je machtiging of getuigschrift meteen ook je Belgische btw-nummer in orde brengen.


Hoeveel kost de aanvraag?

 1. De machtiging ambulante handel: 150 euro voor een hoofdmachtiging en 100 euro per stuk voor eventuele hulpleurkaarten.
 2. Het getuigschrift ondernemersvaardigheden: 72,6 euro.
 3. De aanvraag van je ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO): 105,50 euro

Wat heeft Xerius van jou nodig om je zaak in te schrijven in de KBO?

 • Je paspoort of identiteitskaart. Heb je een vennootschap? Bezorg ons dan ook het paspoort of de identiteitskaart van de andere zaakvoerders of bestuurders.
 • Voor een vennootschap: een recent bewijs – dit wil zeggen: niet ouder dan drie maanden – van inschrijving in het handelsregister van je thuisland.
 • De startdatum van je activiteiten in België en een omschrijving van de activiteiten.

Start je activiteiten in België 

Enkele tips

 

 

Enkele veel gestelde vragen

 • Betaal je sociale bijdragen als buitenlandse zelfstandige?

  Laat ons de vraag anders formuleren: moet je als buitenlandse zelfstandige aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds in België? Dat hangt af van jouw specifieke situatie. Contacteer Xerius, en wij vertellen jou wat nodig is.

 • Heb je een Belgisch btw-nummer nodig?

  Met die vraag klop je beter aan bij het Centraal Kantoor voor Buitenlandse Belastingplichtigen in Brussel: foreigners.team1@minfin.fed.be of +32 2 577 40 50.

 • Heb JE een beroepskaart nodig om als buitenlander van start te gaan met JE zaak in België?

  Elke ondernemer is gelijk voor de wet. Daarom gelden voor jou dezelfde regels als voor de Belgische zelfstandigen. Het is dus best mogelijk dat jij een beroepskaart moet aanvragen. Hier lees je er alles over.

Wat vind je op deze pagina?