Bedrijfsbeheer en beroepskennis voor gereglementeerde beroepen

Als je een zaak wil starten in Brussel of Wallonië, moet je bewijzen dat je uit het goede hout gesneden bent. Maar welke eisen stelt de overheid precies? Hoe kan jij basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis aantonen? Xerius maakt het voor jou zo klaar als een klontje.

 

Basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis, wat is dat?

Wie een zaak opstart, moet over ondernemersvaardigheden beschikken. Het is immers altijd nuttig om te weten hoe je een bedrijf leidt. Of je ook effectief moet bewijzen dat je over die vaardigheden beschikt, hangt af van waar je je vestigt.
Basiskennis bedrijfsbeheer

Wordt gevraagd van elke ondernemer die een zaak opstart in Wallonië. In Vlaanderen en Brussel moet je geen basiskennis bedrijfsbeheer aantonen.
Beroepskennis

Dit is enkel nodig voor sommige beroepen. Daarmee bewijs je over de kwaliteiten te beschikken die nodig zijn om een zaak in die sector uit te baten.


In Brussel en Wallonië, maar niet in Vlaanderen:

 • bouw en elektrotechniek (ruwbouw, stukadoor, schrijnwerk, tegelzetter, dakdekker, elektricien, schilder-behanger, sanitair installateur, algemeen aannemer)
 • personenverzorging (kapper, schoonheidsspecialiste, opticien, begrafenisondernemer)
 • motorvoertuigen en rijwielen (garagist, verkoop van tweedehands voertuigen,…)
 • voeding (restaurateur, traiteur, bakker)
 • installateur-frigorist
 

Wanneer kan je rekenen op een vrijstelling?

Vrije beroepen en grote ondernemingen – dus niet de KMO’s – moeten geen ondernemersvaardigheden aantonen, in alle andere gevallen moet jij inderdaad je kwalificaties bewijzen.


Behalve wanneer er specifieke omstandigheden in het spel zijn, kan je een vrijstelling krijgen. Dat is het geval:

 • wanneer het ondernemingshoofd overlijdt, en jij de onderneming verder zet.
 • bij overname van de volledige handelszaak.
 • als je alleen actief bent in de thuisverkoop.
 • wanneer je een zaak start in een sector met eigen reglementering.

Een goede voorbereiding is de beste start

Wil je zeker zijn dat je aan alles gedacht hebt bij je start als zelfstandige? Ga dan zeker even langs de overzichtspagina. Daar krijg je een handig draaiboek voor een geruste start.

Bekijk het overzicht

Hoe bewijs je dat je uit het goede hout bent gesneden?

Met je diploma uiteraard

Deze diploma’s worden aanvaard als bewijs van je ondernemersvaardigheden:

 • voor bedrijfsbeheer: een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer
 • voor beroepskennis: een getuigschrift of certificaat van een beroepsopleiding, minstens van secundair niveau
 • een universitair diploma of een diploma van een hogeschool
 • een secundair diploma van de onderwijsvormen ASO, TSO en KSO, behaald vóór 30 september 2000
 • een beroeps-secundair diploma in de studierichtingen kantoor, handel, boekhouden of verkoop, behaald vóór 30 september 2000.

Weet je niet zeker of jouw diploma telt? Zoek het op in de diplo databank. Veel hangt af van de zaak die je wil opstarten. Sommige diploma’s tellen wel voor de ene activiteit, maar niet voor de andere. Uiteraard kan je met je vraag ook terecht bij Xerius ondernemingsloket.
Praktijkervaring telt ook

Sprokkelde je in de afgelopen 15 jaar de volgende praktijkervaring? Dat telt deze mee voor jouw kennis van bedrijfsbeheer:

 • je was 3 jaar (in hoofdberoep) of 5 jaar (in bijberoep) zelfstandig ondernemingshoofd of zetelde in het dagelijks bestuur van een vennootschap;
 • je was 5 jaar actief als zelfstandig helper;
 • je werkte 5 jaar als bediende in een leidinggevende functie;
 • je werkte 5 jaar als meewerkend echtgenoot.

Om beroepskennis aan te tonen telt jouw ervaring mee

 • als zelfstandig ondernemingshoofd;
 • als mandataris of werkend vennoot in een vennootschap;
 • als zelfstandig helper;
 • als meewerkend echtgeno(o)t(e);
 • als loontrekkende in een onderneming met een gereglementeerd beroep als activiteit.

Het aantal jaar dat je telkens nodig hebt, hangt af van beroep tot beroep.
Ik heb ervaring in het buitenland. Telt die ook mee?

Inderdaad. Sprokkelde je minimum 3 jaar ervaring in een EU-lidstaat? Vraag dan bij de Kamer van Koophandel van dat land een EG-verklaring. Op basis daarvan kan je basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis aantonen.


Krijg je geen EG-verklaring te pakken? Dan kunnen andere documenten bruikbaar zijn om je praktijkervaring aan te tonen. De experts van Xerius geven jou graag alle informatie.

Xerius maakt het jou gemakkelijk

Wij zoeken zelf op of jij voldoet aan de voorwaarden voor basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis. Dat doen we wanneer we je onderneming inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Kunnen we geen documenten of bewijzen vinden? Dan pas kloppen we bij jou aan.

Help, ik kan mijn kennis niet bewijzen!

Kan je geen diploma of praktijkervaring op tafel leggen? Dan zijn er nog andere manieren om de nodige ondernemersvaardigheden te verwerven.

 • Behaal het getuigschrift bedrijfsbeheer en beroepskennis bij een erkende onderwijsinstelling, zoals Syntra of een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO).
 • Laat een derde persoon de ondernemersvaardigheden bewijzen. Daarover lees je hieronder meer.Zorgt iemand anders voor de vereiste kwalificaties?

Je kan de verplichting basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis inderdaad doorschuiven naar iemand anders in je onderneming. Deze persoon staat dan in voor het dagelijks beheer van de zaak of voor de technische leiding van de gereglementeerde activiteiten.


In een eenmanszaak komen volgende mensen daarvoor in aanmerking:

 • je echtgeno(o)t(e);
 • je wettelijk samenwonende partner;
 • je partner met wie je minstens sinds zes maanden officieel (feitelijk) samenwoont;
 • een familielid tot in de derde graad, dat jou helpt in de zaak en ook aansluit als zelfstandig helper bij het sociaal verzekeringsfonds: ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers of zussen, nonkels en tantes en neven en nichten (als het de kinderen zijn van je broer of zus);
 • een werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.

In een vennootschap kunnen de volgende personen aangesteld worden:


Voor de vereiste van bedrijfsbeheer

 • de gedelegeerd bestuurder
 • een bedrijfsleider met een arbeidsovereenkomst, die de dagelijkse leiding heeft over de vennootschap.

Voor de vereiste van beroepskennis

 • de zaakvoerder of één van de bestuurders
 • een werkende vennoot
 • een werknemer.

Deze pagina voor je samengevat

 • Bedrijfsbeheer is enkel nog nodig als je start in Wallonië.
 • In Brussel en Wallonië moet je voor sommige beroepen beroepskennis aantonen.
 • Ondernemersvaardigheden bewijzen mag ook door iemand anders in je onderneming.
 • Start je via Xerius? Dan brengen wij dit papierwerk voor jou in orde.

Wat je nog kan interesseren

Zijn er voorwaarden om te starten? Perpetue

Onder welke voorwaarden kan je starten als zelfstandige?

Lees meer
Rita Vankevelaer

Start je een eenmanszaak of een vennootschap?

Lees meer
Start als arts net zoals dokter Mohamed Ali Bali

Word je zelfstandig in hoofdberoep of bijberoep?

Lees meer

Wat vind je op deze pagina?