Hoe toon je bedrijfsbeheer en beroepskennis aan?

Als je een zaak wil starten, moet je bewijzen dat je uit het goede hout gesneden bent. Maar welke eisen stelt de overheid precies? Hoe kan jij basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis aantonen? Xerius maakt het voor jou zo klaar als een klontje.

 

Nuttig om in je achterhoofd te houden

 • Bedrijfsbeheer en beroepskennis zijn enkel nog nodig als je start in Brussel of Wallonië.
 • Beroepskennis bewijzen mag ook door iemand anders in je onderneming.
 • Start je via Xerius? Dan brengen wij dit papierwerk voor jou in orde.
Basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis, wat is dat?

Wie een zaak opstart, moet over ondernemersvaardigheden beschikken. Het is immers altijd nuttig om te weten hoe je een bedrijf leidt.
Basiskennis bedrijfsbeheer

Wordt gevraagd van elke ondernemer die een zaak opstart in Brussel of Wallonië. In Vlaanderen moet je geen basiskennis bedrijfsbeheer aantonen.
Beroepskennis

Dit is enkel nodig voor sommige beroepen. Daarmee bewijs je over de kwaliteiten te beschikken die nodig zijn om een zaak in die sector uit te baten.


In Brussel en Wallonië, maar niet in Vlaanderen:

 • bouw en elektrotechniek (ruwbouw, stukadoor, schrijnwerk, tegelzetter, dakdekker, elektricien, schilder-behanger, sanitair installateur, algemeen aannemer)
 • personenverzorging (kapper, schoonheidsspecialiste, opticien, begrafenisondernemer)
 • motorvoertuigen en rijwielen (garagist, verkoop van tweedehands voertuigen,…)
 • voeding (restaurateur, traiteur, bakker)
 • installateur-frigorist .

Enkel in Brussel, niet in Vlaanderen of Wallonië:

 • slager-groothandelaar
 • voetverzorging en massage
 • dentaaltechnicus
 • droogkuiser-verver
Moet jij wel ondernemersvaardigheden aantonen?

Vrije beroepen en grote ondernemingen – en dus niet de KMO’s – ontspringen de dans. In alle andere gevallen moet jij inderdaad je kwalificaties bewijzen.


Behalve wanneer er specifieke omstandigheden in het spel zijn, kan je een vrijstelling krijgen. Dat is het geval:

 • wanneer het ondernemingshoofd overlijdt, en jij de onderneming verder zet.
 • bij overname van de volledige handelszaak.
 • als je alleen actief bent in de thuisverkoop.
 • wanneer je een zaak start in een sector met eigen reglementering.

Hoe bewijs je dat je uit het goede hout bent gesneden?

Met je diploma uiteraard

Deze diploma’s worden aanvaard als bewijs van je ondernemersvaardigheden:

 • voor bedrijfsbeheer: een getuigschrift basiskennis bedrijfsbeheer
 • voor beroepskennis: een getuigschrift of certificaat van een beroepsopleiding, minstens van secundair niveau
 • een universitair diploma of een diploma van een hogeschool
 • een secundair diploma van de onderwijsvormen ASO, TSO en KSO, behaald vóór 30 september 2000
 • een beroeps-secundair diploma in de studierichtingen kantoor, handel, boekhouden of verkoop, behaald vóór 30 september 2000.

Weet je niet zeker of jouw diploma telt? Zoek het op in de diplo databank. Veel hangt af van de zaak die je wil opstarten. Sommige diploma’s tellen wel voor de ene activiteit, maar niet voor de andere. Uiteraard kan je met je vraag ook terecht bij Xerius ondernemingsloket.
Praktijkervaring telt ook

Sprokkelde je in de afgelopen 15 jaar de volgende praktijkervaring? Dat telt deze mee voor jouw kennis van bedrijfsbeheer:

 • je was 3 jaar (in hoofdberoep) of 5 jaar (in bijberoep) zelfstandig ondernemingshoofd of zetelde in het dagelijks bestuur van een vennootschap;
 • je was 5 jaar actief als zelfstandig helper;
 • je werkte 5 jaar als bediende in een leidinggevende functie;
 • je werkte 5 jaar als meewerkend echtgenoot.

Om beroepskennis aan te tonen telt jouw ervaring mee

 • als zelfstandig ondernemingshoofd;
 • als mandataris of werkend vennoot in een vennootschap;
 • als zelfstandig helper;
 • als meewerkend echtgeno(o)t(e);
 • als loontrekkende in een onderneming met een gereglementeerd beroep als activiteit.

Het aantal jaar dat je telkens nodig hebt, hangt af van beroep tot beroep.

Xerius maakt het jou gemakkelijk

Wij zoeken zelf op of jij voldoet aan de voorwaarden voor basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis. Dat doen we wanneer we je onderneming inschrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Kunnen we geen documenten of bewijzen vinden? Dan pas kloppen we bij jou aan.

Help, ik kan mijn kennis niet bewijzen!

Kan je geen diploma of praktijkervaring op tafel leggen? Dan zijn er nog andere manieren om de nodige ondernemersvaardigheden te verwerven.

 • Behaal het getuigschrift bedrijfsbeheer en beroepskennis via de Centrale Examencommissie.
 • Behaal het getuigschrift bedrijfsbeheer en beroepskennis bij een erkende onderwijsinstelling, zoals Syntra of een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO).
 • Laat een derde persoon de ondernemersvaardigheden bewijzen. Daarover lees je hieronder meer.

Zorgt iemand anders voor de vereiste kwalificaties?

Je kan de verplichting basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis inderdaad doorschuiven naar iemand anders in je onderneming. Deze persoon staat dan in voor het dagelijks beheer van de zaak of voor de technische leiding van de gereglementeerde activiteiten.
In een eenmanszaak komen volgende mensen daarvoor in aanmerking:

 • je echtgeno(o)t(e);
 • je wettelijk samenwonende partner;
 • je partner met wie je minstens sinds zes maanden officieel (feitelijk) samenwoont;
 • een familielid tot in de derde graad, dat jou helpt in de zaak en ook aansluit als zelfstandige bij het sociaal verzekeringsfonds: ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers of zussen, nonkels en tantes en neven en nichten (als het de kinderen zijn van je broer of zus);
 • een werknemer met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.


In een vennootschap kunnen de volgende personen aangesteld worden:

voor de vereiste van bedrijfsbeheer

 • de gedelegeerd bestuurder
 • een bedrijfsleider met een arbeidsovereenkomst, die de dagelijkse leiding heeft over de vennootschap.

voor de vereiste van beroepskennis

 • de zaakvoerder of één van de bestuurders
 • een werkende vennoot
 • een werknemer.

Misschien dat je je dit nog afvraagt?

 • Ik ben gedomicilieerd in Brussel, maar mijn zaak ligt in Vlaanderen. Moet ik nog beroepskennis aantonen?

  Ja. Je domicilie-adres is immers ook het adres van je maatschappelijke zetel. En die bepaalt onder welk gewest je valt.

 • Ik heb ervaring in het buitenland. Telt die ook mee?

  Inderdaad. Sprokkelde je minimum 3 jaar ervaring in een EU-lidstaat? Vraag dan bij de Kamer van Koophandel van dat land een EG-verklaring. Op basis daarvan kan je basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis aantonen.


  Krijg je geen EG-verklaring te pakken? Dan kunnen andere documenten bruikbaar zijn om je praktijkervaring aan te tonen. De experts van Xerius geven jou graag alle informatie.

 • In welke gevallen kan ik een vrijstelling krijgen, en hoef ik geen ondernemersvaardigheden te bewijzen?

  Wanneer het ondernemingshoofd overlijdt, en jij de onderneming verder zet.

  Je komt dan in aanmerking voor vrijstelling indien jij...

  • als partner getrouwd was met het overleden ondernemingshoofd, wettelijk samenwoonde of ten minste zes maanden feitelijk samenwoonde.
  • als kind van de overleden ondernemer meerderjarig bent (al is de vrijstelling dan beperkt tot 3 jaar).
  • de onderneming identiek verder zet. Wil je andere activiteiten uitoefenen, dan vervalt de vrijstelling.

  Bij overname van de volledige handelszaak.

  In dat geval genieten de overnemers een jaar lang vrijstelling van basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis. Ook hier moet het gaan om een identieke overname. Zodra je de overgenomen onderneming wil wijzigen, moet je onmiddellijk je ondernemersvaardigheden aantonen.


  Je bent alleen actief in de thuisverkoop.

  Je hebt vast al gehoord van de Tupperware parties. Start jij met dit genre van thuisverkoop, dan moet je geen ondernemersvaardigheden aantonen. Toch zal Xerius nakijken of je basiskennis bedrijfsbeheer kan aantonen. Is dat niet het geval? Onderteken dan een verklaring op eer (pdf) dat je uitsluitend deze activiteit zal uitvoeren. Xerius schrijft vervolgens een vrijstelling in voor je zaak.


  Je start een zaak in een sector met eigen reglementering.

  Je hebt evenmin basiskennis bedrijfsbeheer en beroepskennis nodig als je je brood verdient met deze activiteiten met een eigen reglementering:

  • vastgoedmakelaar
  • verzekeringsagent of -makelaar
  • agent of makelaar in bank- en beleggingsdiensten
  • personen- of goederenvervoer over de weg
  • goederenvervoer over de binnenwateren
  • directeur van een autorijschool.