BV (besloten vennootschap) oprichten, de oude bvba

De bv - de nieuwe bvba - is voor de vennootschapsvormen wat de Billy is voor de Ikea-kasten: de populairste keuze. Wat maakt het oprichten van een bv zo interessant? En hoe start je zelf je eigen “besloten vennootschap”?

 

Een bv (vroeger bvba), wat is dat voor iets?

Een bv staat voor een besloten vennootschap en is vergelijkbaar met de vroegere bvba. Maar wat betekent besloten nu precies?


Besloten” wil zeggen dat de aandelen van de vennootschap niet zomaar van eigenaar kunnen veranderen. Dat kan alleen met toestemming van de andere vennoten. Je weet dus perfect met wie je in de boot stapt.


Vroeger werd er gesproken over een bvba. De “ba” of “beperkte aansprakelijkheid” uit deze oude afkorting betekent dat je als de vennoot enkel aansprakelijk bent voor het bedrag dat je zelf in de vennootschap stopt. Met andere woorden: je persoonlijke bezittingen zijn altijd veilig. Bij de bv is dit hetzelfde gebleven. Je financiële risico’s verkleinen dus, en dat verklaart meteen waarom de bv zo populair is bij zelfstandigen.
Wanneer is een bv geknipt voor jou?

Net zoals de vroegere bvba, is de bv ideaal voor kleine of middelgrote ondernemingen, zoals familiebedrijven. Ook voor starters biedt de bv mogelijkheden nu er niet langer een startkapitaal vereist is.


Twijfel je nog voor welke ondernemingsvorm je moet kiezen? Op deze pagina zetten we de voor- en nadelen van de vennootschap en de eenmanszaak op een rij.

Onder welke voorwaarden mag je een bv beginnen?

Oprichters

Een bv richt je alleen op of met meerdere personen of vennootschappen. Je stapt naar de notaris, die een oprichtingsakte maakt.
Je inbreng bij de start

Een minimum startkapitaal is niet nodig. Als oprichter zorg je wel dat je over voldoende middelen beschikt voor de activiteiten die je gaat uitbouwen.


De hoeveelheid kapitaal die je neerlegt voor de start van je bv is niet vastgelegd en ook geen willekeurig bedrag. De kapitaalvereiste stem je af op wat je onderneming werkelijk nodig heeft om te starten.


Je kapitaal kan trouwens uit meer bestaan dan geld en leningen. Ook arbeidstijd, knowhow of een uitmuntend idee kunnen als inbreng in je vennootschap beschouwd worden.
Het financieel plan

Net omdat het startkapitaal voor je vennootschap geen vereiste is, heeft het financieel plan aan belang gewonnen. Sterker nog, het staat verplicht op je to-dolijstje.


Met je financieel plan bewijs je de leefbaarheid van je bv tijdens de eerste 2 jaar. De inhoud van het financieel plan is wettelijk vastgelegd. Moeten zeker vermeld worden:

 • alle financieringsbronnen
 • een omschrijving van je activiteiten
 • de openingsbalans
 • een geprojecteerde balans- en resultatenrekening na 12 en 24 maanden
 • een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor minstens twee jaar
 • een beschrijving van de gebruikte manieren om de verwachte omzet en rentabiliteit te schatten
 • hulp gehad van een boekhouder? Vermeld dan ook de naam van de externe deskundige die geholpen heeft bij de opmaak van het financieel plan.

Het financieel plan leg je, bij het opstellen van de oprichtingsakte, neer bij je notaris. Let wel: de notaris doet geen inhoudelijke controle.


Verder houdt je boekhouder een dubbele boekhouding bij. Daarbij staan resultaten, opbrengsten, kosten en verliezen netjes op een balans.
Je aansprakelijkheid

Gaat je vennootschap binnen de 3 jaar failliet? Weet dan dat je financieel plan als toetssteen gebruikt wordt. Blijkt uit je plan dat je aanvangsvermogen onvoldoende was om de eerste 2 jaar te overbruggen, dan is de bestuurdersaansprakelijkheid van toepassing. Dat wil zeggen dat je persoonlijk in de buidel moet tasten voor alle schulden die je vennootschap heeft.


Je ziet: het belang van je financieel plan kan je niet onderschatten. Bereid het daarom goed voor, samen met een boekhouder.

Je bv oprichten: het stappenplan

 • Zoek het antwoord op twee kapitale vragen: 1) heb je voldoende startkapitaal om je plannen waar te maken en 2) doe je alles alleen of met wie ga je in zee?
 • Vind een boekhouder voor de administratieve ondersteuning – lees: je boekhouding. Zet met hem zeker al eens een boom op over de fiscale gevolgen van een eigen vennootschap.
 • Ga langs bij de notaris om je vennootschap op te richten en de statuten ervan vast te leggen.
 • De notaris legt een uittreksel uit je oprichtingsakte neer op de griffie van de Ondernemingsrechtbank. Hij laat de oprichting van je bv ook publiceren in het Belgisch Staatsblad.

  Vanaf dat moment heeft je vennootschap rechtspersoonlijkheid. Ze kan dus rechtsdaden verrichten als “persoon”, zoals: contracten afsluiten met andere (rechts)personen, producten aan- en verkopen en een eigen bankrekening openen.
 • De notaris bezorgt jou je ondernemingsnummer. Dat kan een tweetal weken duren. 
 • Ziezo, de oprichting is achter de rug. Je koos je koetswerk en de motor van je vennootschap. Nu kan je de motor starten. Daarvoor kom je langs bij Xerius.
De kosten om je bv in te schrijven

De ondernemingsrechtbank bezorgt je het ondernemingsnummer van je bv. Daarmee is de eerste stap achter de rug en kunnen we je bv activeren.

€157,05 inclusief btw

 + €90,50 (wettelijk tarief) per extra vestiging


Xerius zorgt voor:

 • inschrijving als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (90,50 euro) 
 • activatie van je ondernemingsnummer als btw-nummer, indien van toepassing (66,55 euro)
 • aansluiting van de bestuurders en de vennootschap bij Xerius sociaal verzekeringsfonds 
Online bv starten

Lees meer over wat Xerius allemaal voor jou in orde brengt.