BV (besloten vennootschap) oprichten, de oude bvba

De bv - de nieuwe bvba - is voor de vennootschapsvormen wat de Billy is voor de Ikea-kasten: de populairste keuze. Wat maakt het oprichten van een bv zo interessant? En hoe start je zelf je eigen “besloten vennootschap”?

 

Wat is een bv?

Een bv staat voor een besloten vennootschap en is vergelijkbaar met de vroegere bvba. Maar wat betekent besloten nu precies?


Besloten” wil zeggen dat de aandelen van de vennootschap niet zomaar van eigenaar kunnen veranderen. Dat kan alleen met toestemming van de andere vennoten. Je weet dus perfect met wie je in de boot stapt.


Vroeger werd er gesproken over een bvba. De “ba” of “beperkte aansprakelijkheid” uit deze oude afkorting betekent dat je als de vennoot enkel aansprakelijk bent voor het bedrag dat je zelf in de vennootschap stopt. Met andere woorden: je persoonlijke bezittingen zijn altijd veilig. Bij de bv is dit hetzelfde gebleven. Je financiële risico’s verkleinen dus, en dat verklaart meteen waarom de bv zo populair is bij zelfstandigen.
Wanneer is een bv geknipt voor jou?

Net zoals de vroegere bvba, is de bv ideaal voor kleine of middelgrote ondernemingen, zoals familiebedrijven. Ook voor starters biedt de bv mogelijkheden nu er niet langer een startkapitaal vereist is.


Twijfel je nog voor welke ondernemingsvorm je moet kiezen? Op deze pagina zetten we de voor- en nadelen van de vennootschap en de eenmanszaak op een rij.

Onder welke voorwaarden mag je een bv beginnen?

1. Oprichters

Een bv richt je alleen op of met meerdere personen of vennootschappen. Je stapt naar de notaris, die een oprichtingsakte maakt.
2. Je inbreng bij de start

Een minimum startkapitaal is niet nodig. Als oprichter zorg je wel dat je over voldoende middelen beschikt voor de activiteiten die je gaat uitbouwen.


De hoeveelheid kapitaal die je neerlegt voor de start van je bv is niet vastgelegd en ook geen willekeurig bedrag. De kapitaalvereiste stem je af op wat je onderneming werkelijk nodig heeft om te starten.


Je kapitaal kan trouwens uit meer bestaan dan geld en leningen. Ook arbeidstijd, knowhow of een uitmuntend idee kunnen als inbreng in je vennootschap beschouwd worden.
3. Het financieel plan

Net omdat het startkapitaal voor je vennootschap geen vereiste is, heeft het financieel plan aan belang gewonnen. Sterker nog, het staat verplicht op je to-dolijstje.


Met je financieel plan bewijs je de leefbaarheid van je bv tijdens de eerste 2 jaar. De inhoud van het financieel plan is wettelijk vastgelegd. Moeten zeker vermeld worden:

 • alle financieringsbronnen
 • een omschrijving van je activiteiten
 • de openingsbalans
 • een geprojecteerde balans- en resultatenrekening na 12 en 24 maanden
 • een begroting van de verwachte inkomsten en uitgaven voor minstens twee jaar
 • een beschrijving van de gebruikte manieren om de verwachte omzet en rentabiliteit te schatten
 • hulp gehad van een boekhouder? Vermeld dan ook de naam van de externe deskundige die geholpen heeft bij de opmaak van het financieel plan.

Het financieel plan leg je, bij het opstellen van de oprichtingsakte, neer bij je notaris. Let wel: de notaris doet geen inhoudelijke controle.


Verder houdt je boekhouder een dubbele boekhouding bij. Daarbij staan resultaten, opbrengsten, kosten en verliezen netjes op een balans.
4. Je aansprakelijkheid

Gaat je vennootschap binnen de 3 jaar failliet? Weet dan dat je financieel plan als toetssteen gebruikt wordt. Blijkt uit je plan dat je aanvangsvermogen onvoldoende was om de eerste 2 jaar te overbruggen, dan is de bestuurdersaansprakelijkheid van toepassing. Dat wil zeggen dat je persoonlijk in de buidel moet tasten voor alle schulden die je vennootschap heeft.


Je ziet: het belang van je financieel plan kan je niet onderschatten. Bereid het daarom goed voor, samen met een boekhouder.

Hoe je bv oprichten? Het stappenplan.

 1. Zoek het antwoord op twee kapitale vragen: Heb je voldoende startkapitaal om je plannen waar te maken? Doe je alles alleen of met wie ga je in zee?
 2. Vind een accountant voor je boekhouding. 
 3. Ga langs bij de notaris om je vennootschap op te richten en de statuten vast te leggen.
 4. De notaris legt een uittreksel uit je oprichtingsakte neer op de griffie van de Ondernemingsrechtbank en publiceert de oprichting van je bv in het Belgisch Staatsblad.
 5. De notaris bezorgt jou je ondernemingsnummer
 6. Ziezo, je bv is opgericht. Tijd om langs te gaan bij Xerius.
   

 

 

Hoeveel kost het om je bv in te schrijven?

De ondernemingsrechtbank bezorgt je het ondernemingsnummer van je bv. Daarmee is de eerste stap achter de rug en kunnen we je bv activeren.

178,1 euro

inclusief btw

 + 105,50 euro (wettelijk tarief) per extra vestiging


Xerius zorgt voor:

 • inschrijving als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (105,50 euro) 
 • activatie van je ondernemingsnummer als btw-nummer, indien van toepassing (72,6 euro)
 • aansluiting van de bestuurders en de vennootschap bij Xerius sociaal verzekeringsfonds 
Online bv starten

Lees meer over wat Xerius allemaal voor jou in orde brengt.

iStart: één aanspreekpunt dat alles regelt voor de start van je vennootschap

Om je eigen bedrijf te starten moet je heel wat verschillende partijen contacteren en een hoop administratie in orde brengen.

iStart verzorgt de aansluiting en inschrijving van je vennootschap via Xerius. Verder adviseren hun experten je en leggen ze de juiste contacten voor je, van notaris tot accountant. Dat alles met het oog op een vlotte start van jouw vennootschap. 


Ontdek wat iStart voor je kan betekenen.

Wat vind je op deze pagina?