Coronamaatregelen: regel hier alles voor uw klant

Op deze pagina groeperen we voor u alle invulformulieren in verband met de coronamaatregelen van de overheid. Met uw inloggegevens voor Samen Wondernemen brengt u voor uw klanten het nodige in orde op een eenvoudige en veilige manier

Overbruggingsrecht

Overbruggingsrecht tweede pijler: bij omzetdaling

Afhankelijk van de maand waarvoor de uitkering aangevraagd wordt, moet uw klant een omzetdaling van 40% of 65% aantonen.

Voor de periode december 2021 tot en met maart 2022 kan een uitkering aangevraagd worden wanneer uw klant een omzetdaling van 40% kan aantonen. 

De omzetdaling toont u aan voor de kalendermaand die voorafgaat aan de kalendermaand waarvoor u een uitkering vraagt ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens 2019.  

 

Voor de maanden oktober en november 2021 kan een zelfstandige die omwille van de coronacrisis een omzetverlies van 65% in de voorafgaande maand kan aantonen, aanspraak maken op een uitkering overbruggingsrecht. 

Voor de periode april 2021 tot en met september 2021 kan de zelfstandige die een omzetdaling van 40% kent een uitkering overbruggingsrecht aanvragen.

 

De aanvraag voor deze maanden kunt u hier online indienen.

Overbruggingsrecht aanvragenOverbruggingsrecht derde pijler: voor quarantaine en gesloten klas, school of kinderopvang, of andere COVID-19 gerelateerde zaken

Wanneer uw klant zijn activiteiten minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen moet onderbreken omdat:

  • hij zelf in quarantaine moet;
  • hij zorg wil dragen voor kinderen waarvan de school, klas of kinderopvang gesloten wordt;
  • of omwille van andere COVID-19 gerelateerde zaken.

Dan kan uw klant rekenen op het klassieke overbruggingsrecht. Hij krijgt dan een uitkering per periode van 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreking.

Wat met de verlengde kerstvakantie?

Een van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus is dat de kerstvakantie een week vroeger start. Kan uw klant hierdoor zijn of haar activiteit als zelfstandige die week niet uitoefenen? Dan telt dit als “zeven opeenvolgende dagen onderbreking” en komt uw klant ook in aanmerking voor een uitkering overbruggingsrecht. De twee weken van de normale kerstvakantie komen hiervoor sowieso niet in aanmerking.

Let wel: Kan uw klant de zelfstandige activiteit thuis verderzetten? Dan komt hij of zij niet in aanmerking voor deze uitkering.

 
Naar het webformulierOverbruggingsrecht eerste pijler: verplichte sluiting

Zelfstandigen die door de maatregelen van de overheid hun zaak verplicht moeten sluiten, hebben recht op steun in de vorm van een uitkering overbruggingsrecht. Voor de periode december 2021 tot en met maart 2022 gaat het om een dubbele uitkering. Momenteel geldt de verplichte sluiting enkel voor uitbaters van discotheken en binnenspeeltuinen.

 

Dubbel overbruggingsrecht aanvragen
Uitstel betaling sociale bijdragen

Momenteel zijn er geen kwartalen waarvoor uitstel aangevraagd kan worden.Vrijstelling sociale bijdragen

Via dit formulier vraagt u een vrijstelling sociale bijdragen aan voor uw klant.