Afgestudeerd als arts… wat nu? Dit zijn de volgende stappen

18 oktober 2016 door Marc Hellemans

afgestudeerd-arts.jpg

Proficiat, je hebt je diploma Algemene Geneeskunde op zak! Zes jaar studeren, (soms) bloed, zweet en tranen … maar nu begint het echte werk pas. Tijdens je vervolgopleiding als huisarts (HAIO) of als specialist (ASO) krijg je het beroep volledig onder de knie. Intussen moet je echter nog een paar knopen doorhakken. Word je zelfstandige? In een associatie of meteen solo? En onder welke ondernemingsvorm? Dit stappenplan licht je opties toe.

1. Schrijf je in bij de Orde

Na je basisopleiding krijg je een voorlopig visum van de FOD Volksgezondheid. Daarmee schrijf je je verplicht in bij de provinciale afdeling van de Orde der Artsen. Die organisatie waakt vooral over de deontologie van alle artsen in België, maar keurt bijvoorbeeld ook de statuten van je ondernemingsvorm (zie stap 5) goed.

Pas met je inschrijvingsattest bij de Orde en je diploma kan je, vanaf 3 maanden voor het einde van je opleiding, je erkenning als arts aanvragen. Beslist de erkenningscommissie positief over je aanvraag, dan krijg je ook je RIZIV-nummer (zie stap 3) als erkende arts/specialist.

2. Kies je statuut

Alles hangt af van je ambities: streef je een academische carrière na, dan werk je als ambtenaar. Hetzelfde geldt als je in een overheidsdienst zoals het leger of een openbare instelling aan de slag gaat. Een klein deel van de afgestudeerde artsen gaat een contract aan als loontrekkende, bijvoorbeeld bij een farmaceutisch bedrijf of een ziekenfonds.

Maar de meeste afgestudeerde artsen gaan voor het statuut van zelfstandige. Je oefent dan een zogenaamd vrij beroep uit. Dat betekent ook dat je je aansluit bij een sociaal verzekeringsfonds, waarna je als zelfstandige elke drie maanden sociale bijdragen betaalt. En daar krijg je steeds meer voordelen voor terug. Zo verkleint de kloof tussen loontrekkenden en zelfstandigen geleidelijk.

  Dit krijg je vandaag al terug voor je sociale bijdragen.

3. Breng je ziekenfonds in orde

Wellicht ben je al lid van een ziekenfonds, maar je moet er wel nog de wijziging van je statuut (naar zelfstandige) in orde maken. Als erkende arts met een RIZIV-nummer heb je ook recht op een jaarlijkse extra vergoeding van het RIZIV, bovenop je normale sociale rechten. Dat mag je besteden aan je pensioenopbouw of een gewaarborgd inkomen.

4. Eigen praktijk, associatie, overname?

Hier ga je natuurlijk niet over een nacht ijs: ga je onmiddellijk solo of start je in een groepspraktijk? Als specialist verbonden aan een ziekenhuis volg je sowieso de structuur van de organisatie. Maar als huisarts kan samenwerken met andere artsen zowel persoonlijke als strategische redenen hebben. Denk maar aan het verdelen van kosten en werkuren, of in een bestaande praktijk stappen om die op termijn over te nemen.

Associeer je je, dan leg je de spelregels vast in een samenwerkings- of associatieovereenkomst. Dat bevat het type van samenwerking (bv. louter kostendelend of ook professioneel?), de duur ervan, verzekeringen, sociale zekerheid, fiscale zaken, bevoegdheden, verlofregelingen, verdeling van inkomsten en uitgaven enzovoort.
 

Als je solo gaat, is er nog een enorm verschil tussen een nieuwe praktijk starten en een bestaande overnemen. Beide opties brengen eigen kansen en uitdagingen mee, reden te meer om niet overhaast te werk te gaan.

  Vraag hiervoor gespecialiseerd advies bij juridische experts, zoals aternio. Of aan een externe overnameadviseur.

5. Welke ondernemingsvorm?

De vorige stap vormt ook een belangrijke factor bij de keuze van je ondernemingsvorm: eenmanszaak of vennootschap? Als je bijvoorbeeld kiest voor een associatie, zal je meestal met een vennootschap werken. De aard van de samenwerking (financiële behoeften, aantal vennoten, het ondernemingsrisico …) zal vervolgens ook een impact hebben op de precieze vennootschapsvorm.

 

Die keuze maak je niet alleen: laat je bijstaan door een boekhouder, accountant of jurist. Eenmaal de knoop is doorgehakt, moet je je vennootschap ook inschrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen.

 

 

Marc Hellemans

Geschreven door Marc Hellemans

Marc Hellemans werkt al 30 jaar bij Xerius. Als partnerships manager staat hij dagelijks in contact met (startende) ondernemers en hun federaties. Marc is expert in sociale bijdragen en de opstartformaliteiten van een zelfstandige.

ebook_starten_met_netwerken

Ontvang wekelijks een blogupdate

Reageer op dit artikel


Dit artikel gebruiken op je eigen website? Lees hier de voorwaarden.

Een goed idee voor een blogartikel? Laat het ons weten via communicatie@xerius.be of meld je aan als guestblogger