Eigenschappen van de bvba

De bvba is een goede keuze als je (eventueel samen met je mede-oprichters) voldoende kapitaal bij elkaar hebt om te genieten van de beperkte aansprakelijkheid. Het 'besloten' karakter zorgt ervoor dat je je aandelen niet zomaar kan verkopen.


Naam: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Oprichters: Minstens één oprichter, en minstens één van de oprichters wordt benoemd als zaakvoerder.

Akte: Notariële oprichtingsakte.

Minimum startkapitaal: €18.550. Als er meerdere oprichters zijn, moet minstens €6.200 van het startkapitaal op de rekening van de vennootschap gestort worden bij de opstart. Is er maar 1 oprichter, dan is dat minstens €12.400. Voor iedere inbreng in geld boven de 18.550 euro, moet 1/5de van de inbreng volstort worden.

Aansprakelijkheid: je bent als oprichter alleen aansprakelijk voor het kapitaal dat je inbrengt. Dat wil zeggen: gaat het mis met de vennootschap, dan ben je het geld dat je persoonlijk geïnvesteerd hebt in de vennootschap wellicht kwijt. Maar je zal niet moeten opdraaien voor schulden die de bvba gemaakt heeft.

Financieel plan: in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (zoals de bvba) is een financieel plan verplicht. Dat plan wordt bewaard door de notaris, en wordt alleen gebruikt in het kader van de oprichtersaansprakelijkheid: als de vennootschap binnen de drie jaar na de oprichting overkop gaat, en uit het financieel plan blijkt dat de oprichters niet voldoende kapitaal voorzien hadden, kunnen de oprichters alsnog aansprakelijk gesteld worden voor de schulden van de vennootschap.

Boekhouding: Dubbele boekhouding is verplicht.

Aandelen: een aandelenregister is verplicht. Aandelen zijn op naam, en zijn beperkt overdraagbaar. Dat wil zeggen: minstens de helft van de vennoten, die bovendien samen 3/4de van het kapitaal vertegenwoordigen, moeten instemmen met de verkoop van de aandelen.