Eigenschappen van de vof

De vof is de meest eenvoudige vennootschapsvorm. Het nadeel is dat het faillissement van de vennootschap meteen ook het faillissement van de vennoten betekent.

Naam: Vennootschap onder firma.

Oprichters: Minstens twee oprichters, die meteen ook beherend vennoot zijn.

Vennoten: In een vof is elke vennoot een beherende vennoot. In principe kan iedere beherende vennoot beslissingen nemen met betrekking tot het bestuur van de vennootschap zonder toestemming van de andere vennoten. Je kan ook een of meer zaakvoerders benoemen die het bestuur van de vennootschap waarnemen.

Akte: Onderhandse oprichtingsakte - zonder tussenkomst van een notaris.

Minimum startkapitaal:
geen minimumvereisten. De vennoten moeten het bedrag storten dat ze bij oprichting (in de statuten) aan de vennootschap 'beloofd' hebben.

Aansprakelijkheid: in een vof ben je als oprichter/vennoot persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen die de vennootschap aangaat. Met andere woorden: maakt de vennootschap schulden die ze niet kan betalen, dan kan de schuldeiser bij elk van de vennoten gaan aankloppen voor het volledige bedrag van de schuld.

Financieel plan: niet verplicht. Een financieel plan is alleen verplicht voor vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid.

Boekhouding: Dubbele boekhouding is verplicht vanaf een omzet van €500.000. Voor kleine ondernemingen is een enkelvoudige boekhouding toegestaan.

Aandelen: een aandelenregister is niet verplicht. Aandelen zijn op naam, en zijn alleen overdraagbaar als alle vennoten daarmee instemmen.