Bescherming bij ziekte en ongeval én pensioenopbouw

Het aantal arbeidsongeschikten in België was nog nooit zo hoog als nu. Het getal ligt zelfs hoger dan het aantal werklozen. Hoe kan jij voorkomen dat je door ziekte of ongeval zonder inkomen valt? En hoe kan je intussen een hoger pensioen opbouwen? Dat doe je met Xerius Relax4Life.

 • De meest betaalbare dekking bij arbeidsongeschiktheid
 • Uitkering al mogelijk na 30 dagen arbeidsongeschiktheid
 • De meest fiscaalvoordelige bescherming: tot 64% belastingvoordeel
 • Ook de opbouw van je pensioen is verzekerd

Voor wie is Xerius Relax4Life bestemd?

Xerius Relax4Life is de ideale bescherming voor iedere zelfstandige. Of je nu een zwaar, risicovol beroep hebt of elke dag fluitend naar het werk fietst – Xerius Relax4Life zorgt ervoor dat je altijd en overal beschermd bent.

Om van de bescherming te genieten moet je voldoen aan enkele eenvoudige voorwaarden:

 • je bent zelfstandige in hoofdberoep, in bijberoep (mits extra voorwaarden) of als meewerkende echtgenoot;
 • je bent maximum 54 jaar bij de instap;
 • hoe jonger je start, hoe meer uitkering en aanvullend pensioenkapitaal je kan verzamelen.

Xerius Relax4Life is voor jou als zelfstandige echt een interessante oplossing. Onze experts berekenen graag welke bescherming jij geniet voor welke premie. Maak een afspraak en ontdek alle cijfers. Gratis en geheel vrijblijvend.

Start je simulatie

Ben je starter? Lees dit dan extra aandachtig.


Ook als starter kan je niet vroeg genoeg beginnen met het fiscaal optimaliseren van je inkomen. Een verzekering zoals Xerius Relax4Life is hiervoor een ideaal startpunt. Je beschermt je inkomen en je haalt het maximale rendement uit elke euro van je budget.

Hoe gaat Xerius Relax4Life in zijn werk?

Omdat Xerius Relax4Life een Sociaal VAPZ is, kan je tot 9,4% van je inkomen storten per jaar, met een maximum van 3.800,01 euro. Dat bedrag stort Xerius in je pensioenspaarpot, zoals je ziet in het schema verderop.


Elk jaar berekent Xerius voor jou je fiscaal optimale premie. Ook mooi meegenomen: je betaalt geen premietaks en je bent vrij in de premiebetaling. Je stort dus wanneer je wil, zoveel je wil.
Je betaalt minder belastingen en lagere sociale bijdragen

De grote troef van Xerius Relax4Life is de fiscale optimalisatie. Je beschermt niet alleen jezelf, je zorgt ook voor een maximale belastingbesparing. Elk bedrag dat je stort kan je immers tot 64% terugverdienen via je besparing op belastingen en sociale bijdragen.


Je bereikt een dubbel doel met één enkele premie

80% van je premie gaat naar je pensioenpot. Dit geld blijft dus jouw eigendom.

 • Je krijgt een gewaarborgd rendement van 0,60% plus een eventuele winstdeling. Zo dikt je kapitaal aardig aan – zelfs een stuk sneller dan op je spaarboekje.
 • Je geniet kapitaalsgarantie: je krijgt gegarandeerd je geld terug bij de start van je wettelijk pensioen.
 • Het gespaarde kapitaal krijg jij uitgekeerd bij de start van je wettelijk pensioen. 

Met de overige 20% financier je een volwaardige bescherming bij arbeidsongeschiktheid.

Deze bescherming verzekert jou van een dubbele uitkering bij ziekte of ongeval:

 • een maandelijks vervangingsinkomen op je bankrekening;
 • maandelijkse stortingen in je pensioenpot bij ziekte, zodat je pensioenopbouw niet wordt onderbroken.

Deze uitkering ontvang jij bovenop je uitkering van het ziekenfonds. Een aanvulling die meer dan welkom is! De hoogte van je totale uitkering hangt in hoofdzaak af van deze drie factoren:

 • je leeftijd bij het begin van je contract: hoe jonger je start, hoe hoger je uitkering als je later ziek wordt. 
 • je beroep: houdt je beroep een verhoogd risico in? Zo heb je als loodgieter meer kans op rugklachten dan als huisarts. Wees gerust: de meeste beroepen zijn risico-arm.
 • de premies die je stort: als je ziek wordt, dan bekijkt Xerius hoeveel premie je hebt gestort in de drie jaar voordien.

Ben je overtuigd?

Vraag je offerte aan en Xerius berekent vrijblijvend je pensioenkapitaal en je bescherming bij arbeidsongeschiktheid.

Vraag je offerte aan

20% van je premie = 100% dekking


Met 20% van je premie biedt Xerius jou dit volwaardige vervangingsinkomen bij arbeidsongeschiktheid. Bovendien is je fiscaal voordeel maximaal en betaal je geen premietaks. Daarom geniet jij met Xerius Relax4Life de meest betaalbare bescherming op de markt.

Je kiest zelf hoe snel je verzekerd wil zijn

 

NA één maand?

na zes maanden?

Hoe pak je het aan?
Koppel dan je Xerius Relax4Life met een verzekering Gewaarborgd Inkomen, en dat voor een zeer gunstig tarief.
Je wil vooral langdurige arbeidsongeschiktheid indekken en hebt niet meteen een vervangingsinkomen nodig. In dat geval moet je geen koppeling maken met een verzekering Gewaarborgd Inkomen, en hou je het bij je Xerius Relax4Life.
Wat krijg je?
Je krijgt dan:
- vanaf de 31ste ziektedag: €500 per maand
- na 6 maanden komen daar bovenop:
- je Xerius Relax4Life-uitkering
- Xerius stort je pensioenpremie in je VAPZ
Je krijgt dan na 6 maanden:
- je Xerius Relax4Life-uitkering
- Xerius stort je pensioenpremie in je VAPZ
Tot wanneer geldt dit?
Je behoudt het recht op je uitkering tot het einde van je arbeidsongeschiktheid of tot het einde van je contract, bijvoorbeeld bij je pensioen.
Je behoudt het recht op je uitkering tot het einde van je arbeidsongeschiktheid of tot het einde van je contract, bijvoorbeeld bij je pensioen.
Een voorbeeld maakt alles duidelijk
Dominique koos voor de uitkering na 1 maand.

Voor €117* per maand kan deze vertaalster van 25 op twee oren slapen.

- Zij recupereert van deze premie €75 per maand door het optimale fiscaal voordeel en haar besparing op de sociale bijdrage.
- Dominique betaalt dus een werkelijke premie van €42 per maand en krijgt daarvoor:

- een uitkering van €500 per maand bij arbeidsongeschiktheid vanaf de 31ste ziektedag;
- €667 daar bovenop vanaf de zevende ziektemaand;
- €50.000 pensioenkapitaal bij haar pensionering;
- in ziekteperiodes betaalt Xerius haar VAPZ-premie verder in haar plaats.
Liesbeth koos voor de uitkering na 6 maanden.

Zij is eveneens een vertaalster van 25, en betaalt een premie van €104* per maand.

- Zij recupereert van deze premie €66,50 per maand door het optimale fiscaal voordeel en haar besparing op de sociale bijdrage.
- Liesbeth betaalt dus een werkelijke premie van €37,5 per maand en krijgt daarvoor:

- een uitkering van €667 vanaf de 7de ziektemaand bij arbeidsongeschiktheid;
- €50.000 pensioenkapitaal als zij tot haar 67ste elke maand €37,50 premie stort;
- bij arbeidsongeschiktheid betaalt Xerius verder voor haar pensioen. Haar pensioenkapitaal is dus altijd veilig.

Voorbeelden op basis van een marginaal belastingtarief van 50% en 8% gemeentebelasting. De fiscale behandeling hangt af van je persoonlijke situatie en kan worden gewijzigd op initiatief van de wetgever of de fiscus. Prognoseberekening volgens het tarief van Xerius per 06/06/2018 bij constante premiebetaling.


Hoe start je een polis Xerius Relax4Life op?

Contacteer ons voor meer informatie of een offerte voor je Xerius Relax4Life op maat.


Ga je in op het voordelige voorstel, dan vul je een verzekeringsvoorstel in plus een korte medische vragenlijst.


Vervolgens stuurt Xerius jou een polis met een voorstel van bescherming en een betalingsverzoek. De bescherming gaat in van zodra wij jouw eerste betaling hebben ontvangen.

Jouw keuze

Persoonlijke gegevens


Vragen in verband met ongeval en ziekte

 • Wat moet ik doen wanneer ik ziek val of arbeidsongeschikt word?

  Verwittig dan meteen Xerius. Dat kan via verzekeringen@xerius.be of met een telefoontje naar 03 221 09 91.

  Wij bezorgen jou dan het aangifteformulier, dat je arts moet invullen. Op basis van dit formulier onderzoekt onze medisch adviseur of

  1. je recht hebt op een uitkering
  2. vanaf wanneer
  3. en welk bedrag.

  Uiteraard brengen wij jou meteen op de hoogte over zijn beslissing.

  Nog nuttig om te weten:

  • De uitkering die je ontvangt, moet je aangeven in de personenbelasting. Dat bedrag wordt belast als vervangingsinkomen.
  • Tijdens je arbeidsongeschiktheid betaalt Xerius jouw premies Xerius Relax4Life terug.

  Hier lees je nog meer over wat je precies kan doen bij arbeidsongeschiktheid.

 • Wat is fysiologische arbeidsongeschiktheid? En wat is het verschil met economische arbeidsongeschiktheid?

  Fysiologische arbeidsongeschiktheid betekent dat je niet kunt werken door een lichamelijk probleem. De ernst ervan wordt uitgedrukt in een percentage.

  Economische arbeidsongeschiktheid slaat op de gevolgen van deze fysiologische arbeidsongeschiktheid voor je inkomen. Ook hierop kan men een percentage plakken.

  Die percentages lopen soms gelijk, maar niet altijd. Een boekhouder die een vinger verliest, is misschien enkele procenten arbeidsongeschikt – zowel fysiologisch als economisch – maar kan vaak gewoon zijn werk blijven doen. Dat is totaal anders voor een pianist die een vinger verliest. Hij is fysiologisch maar enkele procenten arbeidsongeschikt, maar economisch is de muzikant volledig arbeidsongeschikt. 

  Xerius baseert je uitkering steeds op de hoogste van beide percentages.

 • Ik ben ziek maar wil toch graag een Xerius Relax4Life opstarten. Hoe gaat Xerius hiermee om?
  Ben je al arbeidsongeschikt bij de opstart van het contract? Dan kan je voor die ziekte geen uitkering meer krijgen.

  Kan je gewoon werken, maar heb je een ziekte die later kan leiden tot arbeidsongeschiktheid? Dan ligt de bal in het kamp van onze medisch adviseur. Hij baseert zijn beslissing mogelijk op een specifieke vragenlijst.
 • Ik doe aan sport. Is die activiteit ook verzekerd?
  Inderdaad, de meeste sporten zijn meeverzekerd, zoals bijvoorbeeld zeilen. Voor sommige risicovolle activiteiten is dat echter niet standaard het geval. Wil je jouw sport opnemen in je polis? Vermeld dit dan zeker op je intekenformulier. Dan bekijkt onze medisch adviseur of jouw activiteit in aanmerking komt en – indien ja – onder welke voorwaarden dat kan. Mogelijk moet je hiervoor een apart formulier invullen.
 • Hoe wordt mijn uitkering berekend?

  Nu wordt het even technisch.

  Xerius Relax4Life is een Sociaal VAPZ. Binnen deze formule heb je recht op bepaalde solidariteitswaarborgen, namelijk:

  • premiefinanciering: wanneer jij arbeidsongeschikt bent door ziekte of ongeval zorgt Xerius voor je verdere pensioenopbouw
  • vervangingsinkomen: Xerius betaalt jou tijdens je arbeidsongeschiktheid een maandelijkse arbeidsongeschiktheidsrente.

  Het bedrag van deze waarborgen is gelijk aan een percentage van de gemiddelde pensioenpremie die je betaalde in de laatste drie kalenderjaren voorafgaand aan het ontstaan van de arbeidsongeschiktheid. Dit percentage wordt bepaald door je instapleeftijd en de risicograad van je beroep.

  Instapleeftijd Risicograad beroep  Percentage 
  18 tot en met 24 

  Risico-arm beroep

  Risicoberoep

  1.200 %

  900 %

  25 tot en met 29

  Risico-arm beroep

  Risicoberoep

  1.000 %

  750 %

   30 tot en met 34 

  Risico-arm beroep

  Risicoberoep

  900 %

  675 %

   35 tot en met 44

  Risico-arm beroep

  Risicoberoep

  800 %

  600 %

   45 tot en met 54

  Risico-arm beroep

  Risicoberoep

  650 %

  450 %

  Is je beroep risico-arm of niet? Dat kom je te weten met deze beroepenlijst.

  De formule voor de berekening van de totale rechten ziet eruit als volgt:

  Totale rechten op jaarbasis = (((BP Y-1 + BP Y-2 + BP Y-3) / 3) * 0,8) * WP

  waarbij

  BP = brutopremie

  WP = waarborgpercentage

  Een voorbeeld: Kris uit Deurne is vertaler en activeert zijn polis op zijn 22ste. Elk jaar stort hij trouw 3.000 euro. Op zijn 30ste heeft hij een ongeval, en moet hij langdurig revalideren. In zijn geval gaat de formule als volgt:

  3.000 + 3.000 + 3.000 / 3 = 3.000 * 0,8 = 2.400 * 1.200% = 28.800 euro

  De voorwaarden waaraan je moet voldoen:

  • je arbeidsongeschiktheidsgraad bedraagt minstens 67%;

  • je eigen-risicotermijn van 180 dagen is verstreken; 

  • je ontvangt de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering van je ziekenfonds.

  Je recht op de uitkering eindigt in één van deze gevallen: 

  • je arbeidsongeschiktheidsgraad daalt onder de 67%; 

  • je contract komt op einddatum door je wettelijke pensionering, door afkoop of door reserveoverdracht;

  • je hervat het werk;

  • bij jouw overlijden, uiteraard.

  Je kan het totaalbedrag per jaar verdelen tussen de twee waarborgen: vervangingsinkomen en premievrijstelling. Je hakt deze knoop door als je ziek wordt. Je kunt kiezen tussen

  Vervangingsinkomen  Premievrijstelling 
  80 % 20 %
  60 % 40 %
  50 %  50 %
  40 % 60 %
  20 % 80 %

  Je vervangingsinkomen is geplafonneerd op maximaal 25.000 euro per jaar. Het eventuele saldo komt in je pensioenspaarpot terecht.
  De uitkeringen vanuit Xerius Relax4Life tellen niet mee voor de berekening van de 100%-grens. 

 • Wanneer krijg ik een vervangingsinkomen?

  Eenvoudig: wanneer je door ziekte of ongeval volledig arbeidsongeschikt raakt. Dat is al het geval vanaf 66% ongeschiktheid. Je kan zelf kiezen of je een uitkering wil na 1 maand of na 6 maanden. Je behoudt deze uitkering tot je weer aan het werk gaat of op pensioen vertrekt.

 • Zijn alle ziektes verzekerd?

  Dat is inderdaad het geval voor fysieke ziektes. Mentale aandoeningen kunnen uitgesloten zijn, net als bepaalde oorzaken zoals gevaarlijke sporten of illegale activiteiten. Daarover lees je meer in het solidariteitsreglement.

Vragen over de voorwaarden van je bescherming bij arbeidsongeschiktheid

 • Ik ben zelfstandige in bijberoep. Is Xerius Relax4Life dan interessant voor mij?

  Als zelfstandige in bijberoep ben je meestal voldoende beschermd via je andere statuut, als bediende of ambtenaar. Een bijkomende verzekering bij arbeidsongeschiktheid is dan ook minder dringend. Wat wij jou wel warm aanbevelen: een aanvullend pensioen.

 • Hoe berekent Xerius de optimale premie van mijn Xerius Relax4Life?

  Je premie wordt elk jaar opnieuw op maat berekend, gebaseerd op je inkomen. Xerius kent jouw inkomen wanneer je bij ons sociale bijdragen betaalt. 

  Betaal je de voorgestelde premie, dan ben je verzekerd van een maximale belastingbesparing en een maximale bescherming bij arbeidsongeschiktheid.

  Maar dat is uiteraard niet verplicht. Je kiest volledig vrij hoeveel premie je stort, met een minimum van 0 euro en de voorgestelde premie als maximum. Je beslist ook zelf of je dat bedrag in één keer regelt of in termijnen. Elke jaarpremie vanaf 100 euro is fiscaal aftrekbaar.

  Heb je voldoende budget beschikbaar? Betaal dan zo snel mogelijk zo veel mogelijk van de voorgestelde premie. Zo optimaliseer je niet alleen je bescherming en je fiscaal voordeel, maar ook je rendement en winstdeling en dus je pensioenkapitaal.

 • Kies ik met Xerius Relax4Life voor een veilige belegging?

  Daarvan mag je 200% zeker zijn. Door de kapitaalgarantie ligt het beleggingsrisico volledig bij Xerius in plaats van bij jou. Bovendien is Xerius een zeer solide, financieel gezonde onderneming. Omdat wij geen aandeelhouders hebben, kunnen wij winsten gebruiken om onze klanten nog beter te beschermen. Je geld is bij ons echt in veilige handen.

 • Heeft mijn leeftijd invloed op de premie?

  Ja, want hoe ouder je wordt, hoe groter de kans op arbeidsongeschiktheid. Daarom begin je best zo jong mogelijk met Xerius Relax4Life. Want hoe jonger je bent bij de opstart, hoe hoger je uitkering als je later ziek wordt. 

 • Heeft mijn beroep invloed op de premie?

  Iedereen kan arbeidsongeschikt worden, maar het ene beroep loopt meer risico dan het andere. Zo kan een loodgieter sneller ziek worden dan een vertaler, bijvoorbeeld.

  Daarom verdeelt Xerius de beroepen in twee categorieën. Is je beroep risico-arm? Dan krijg je een hogere uitkering. En het goede nieuws is: dat is het geval voor de meeste beroepen.

 • Wanneer betaal ik de premie?

  Dat beslis je zelf. Enige voorwaarde: je premie moet op 31 december bij Xerius op de rekening staan. Verder kies je zelf welk bedrag je stort, wanneer en met welke regelmaat. Als je wil, kan je zelfs een jaartje overslaan.

  Hou wel altijd deze wiskundige wet in je achterhoofd:
  hoe meer je stort + hoe vroeger op het jaar je stort = des te meer rente en winstdeling je krijgt.

 • Hoe kan ik mijn aanvullend pensioenkapitaal nog verder vergroten?

  Wil je extra pensioenkapitaal opbouwen? Dan kan je Xerius Relax4Life combineren met andere formules. Denk maar aan:

  • pensioensparen (maximum 960 euro met beperkt fiscaal voordeel);
  • langetermijnsparen (levensverzekeringspremies) (maximum 2.310 euro met beperkt fiscaal voordeel);
  • pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) voor eenmanszaken en vrije beroepen:
  • individuele pensioen¬toezegging (IPT) voor zelfstandige bedrijfsleiders (binnen de 80%-grens).

  Bekijk hier welke combinatie voor jou het meest geschikt is >>

 • Ik stop als zelfstandige. Wat gebeurt er met mijn opgebouwde kapitaal?
  Als je geen zelfstandige bent, betaal je ook geen sociale bijdragen meer. Je kan dus niet langer storten in je Xerius Relax4Life. Het opgebouwde kapitaal blijft wel behouden, en je geniet verder rente tot de einddatum van je contract.

  Let op: stortte je dit jaar nog een premie? Dan blijft je dekking arbeidsongeschiktheid nog drie jaar verder lopen. Dat kan altijd nuttig zijn wanneer je het nodig hebt.
 • Kan ik veranderen van VAPZ-formule?

  Ja, je kan altijd wisselen tussen Xerius Relax4Life, Xerius Relax4More en Xerius Relax4Pension. Stuur gewoon een berichtje naar verzekeringen@xerius.be. Dan bezorgen wij jou meteen de aangepaste polisstukken.

  Bij een omschakeling van “Xerius Relax4More” naar “Xerius Relax4Life” of omgekeerd behoud je de opgebouwde historiek. Dit betekent dat er voor elk afzonderlijk jaar binnen de referentieperiode het van toepassing zijnde type VAPZ-overeenkomst en waarborgpercentage van dat betreffende kalenderjaar als basis geldt voor de berekening van de solidariteitsprestaties.

  Het totaal rentebedrag op jaarbasis voor jaar N wordt dan berekend als de som van:

  • 1/3 van het “waarborgpercentage kalenderjaar N-1” van de “pensioenpremies” die in de loop van kalenderjaar N-1 werden betaald

  • 1/3 van het “waarborgpercentage kalenderjaar N-2” van de “pensioenpremies” die in de loop van kalenderjaar N-2 werden betaald

  • 1/3 van het “waarborgpercentage kalenderjaar N-3” van de “pensioenpremies” die in de loop van kalenderjaar N-3 werden betaald

  Een voorbeeld komt misschien wel van pas om dit uit te leggen.

  Stel: je hebt sinds 2015 een Xerius Relax4More. In 2017, wanneer je 36 jaar bent, stapte je over naar een Xerius Relax4Life. Het waarborgpercentage bedraagt dan 800%.

  Je betaalde in die periode bijvoorbeeld de onderstaande premies:

  Jaar  Betaalde premie   Solidariteitsinhouding  Percentage inhouding  Pensioenpremie 
   2015 3.000 euro 291 euro 10 % 2.700 euro
  2016 3.000 euro 291 euro 10 % 2.700 euro
  2017 3.000 euro 582 euro 20 % 2.400 euro
  2018 3.000 euro 582 euro 20 % 2.400 euro
  2019 3.000 euro 582 euro 20 % 2.400 euro
  2020 3.000 euro 582 euro 20 % 2.400 euro

  Je totaal verzekerde jaarrentebedrag in 2018 bedraagt dan:

  • 2015: 1/3 (3.000 * 90% * 350%) = 3.150 euro op jaarbasis
  • 2016: 1/3 (3.000 * 90% * 350%) = 3.150 euro op jaarbasis
  • 2017: 1/3 (3.000 * 80% * 800%) = 6.400 euro op jaarbasis

  Je totale rechten komen zo op 3.150 + 3.150 + 6.400 = 12.700 euro op jaarbasis

Vragen over de fiscaliteit van je Xerius Relax4Life

 • De premies voor mijn Xerius Relax4Life zijn fiscaal aftrekbaar. Welke vakken van mijn belastingaangifte moet ik invullen?

  Dat hangt af van je beroepsactiviteit:

  • Vak XV Bedrijfsleiders: code 1405/2405 (M/V): persoonlijke sociale bijdragen
  • Vak XVI Winst handelsactiviteit: code 1606/2606 (M/V): beroepskosten
  • Vak XVII Baten van vrije beroepen: code 1656/2656 (M/V): sociale bijdragen
  • Vak XIX Bezoldigingen meewerkende echtgenoten: code 1451/2451 (M/V): sociale bijdragen

  Uitkeringen worden belast als vervangings- of pensioeninkomen. Dat bedrag moet je dus ook aangeven in de personenbelasting. Je krijgt dan van Xerius een fiscaal attest.

   
 • Hoeveel premie kan ik terugkrijgen?

  Via fiscaal voordeel en besparing op de sociale bijdragen kan je maximaal zo’n 64% van je premie recupereren. Hoeveel je precies terugkrijgt hangt af van je persoonlijke situatie en van je inkomen. Hieronder zie je een overzicht van de cijfers uit 2018:

  Inkomensschijf Percentage totaal voordeel 
  0 - 7.430 0 %
  7.430  - 12.990  27 %
  12.990 - 13.550,50  43,2 %
  22.290 - 39.660 55,20 %
  39.660 - 58.513,59 63,72 %
  58.513,59 - 86.230,52   60,71 %
  86.230,52 en meer 54 %

  Je premie is aftrekbaar aan de marginale aanslagvoet (maximaal 50% + gemeentebelasting). Bovendien wordt je premie afgetrokken van je netto-inkomen, waardoor je minder sociale bijdragen moet betalen (tot 20,5% + werkingskost sociaal verzekeringsfonds).

  Beide voordelen zijn niet volledig combineerbaar, maar je kan er vlot meer dan 60% mee besparen.

   

Vragen over de pensioenopbouw binnen je Xerius Relax4Life

 • Wanneer wordt mijn pensioenkapitaal uitgekeerd?

  Wanneer je wettelijk pensioen begint. Vroeger kan niet, behalve als je zogenaamd “pensioneerbaar” bent. Met andere woorden: wanneer je voldoet aan de voorwaarden van het vervroegd pensioen.

  Voor de uitkering van je pensioen neemt Xerius zelf contact met jou op.

 • Hoe weet ik hoeveel pensioen ik heb gesprokkeld?
  Elk jaar krijg je een pensioenfiche in de bus. Daarop vermeldt Xerius alle details van je contract. Je kan ook zelf een update vragen via verzekeringen@xerius.be. Ook op www.mypension.bevind je een overzicht van je aanvullende pensioenplannen.
 • Wat gebeurt er wanneer ik overlijd?

  Dan betaalt Xerius het overlijdenskapitaal – dat meestal gelijk is aan het gespaarde bedrag – uit. Het komt dan in de regel toe aan:

  • de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner

  • de kinderen

  • de nalatenschap

  Uiteraard kan je ook zelf de begunstigde aanduiden. Dat doe je met dit formulier.

  Hou er rekening mee dat op het overlijdenskapitaal wellicht erfbelasting verschuldigd is.

   

   
 • Ik ga nog niet op pensioen, maar wil toch mijn VAPZ-spaarpot opvragen. Kan dat?

  Een vervroegde uitkering of “afkoop” is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Zo moet je voldoen aan de loopbaanvoorwaarden van het (vervroegd) pensioen. Welke dat precies zijn, zie je op deze tabel.

  Vroegste leeftijd 60  61 62 62,5 63 Normaal
   2016 42 41 40     65
  2017 43 42   41    
  2018 43 42     41  
  2019  44 43     42 66
  2025 44 43     42 66
  2030 44 43     42 67

  Was je 55 jaar of ouder in 2016? Dan kom je in aanmerking voor een overgangsmaatregel. Je kan dan een afkoop vragen vanaf de leeftijd vermeld in onderstaande tabel, ook al voldoe je niet aan de loopbaanvoorwaarden.

  Leeftijd in 2016 Opname mogelijk vanaf
  58 jaar en ouder 60 jaar
  57 jaar 61 jaar
  56 jaar 62 jaar
  55 jaar 63 jaar

  Kom je niet in aanmerking voor een afkoop? Dan is je enige optie een voorschot voor vastgoedfinanciering. Je vindt meer informatie op de technische fiche.


 • Ik wil echt alles weten over Xerius Relax4Life.
  Bekijk dan hier de algemene voorwaarden, het solidariteitsreglement en de financiële infofiche.