Ga voor een fantastische start als zelfstandig psycholoog

Eindelijk is het zover: jij hebt je welverdiende diploma psychologie op zak. Nu is het tijd voor je stage, de volgende etappe op weg naar je eigen praktijk als zelfstandig psycholoog. Xerius begeleidt jou bij elke stap in het proces, en voorkomt dat je onderweg last krijgt van papyrofobie. Wij nemen immers heel wat papierwerk van je schouders.

1. Vraag je erkenning aan en start je stage

De titel van psycholoog is wettelijk beschermd. Je mag dus niet zomaar je eigen praktijk uit de grond stampen. Daarvoor heb je een officiële erkenning nodig, die je kan krijgen bij de Psychologencommissie.


Is je aanvraag in kannen en kruiken? Dan krijg je een toelatingsattest en een erkenningsnummer. Met die erkenning toon je aan de buitenwereld:

 • dat je een vakbekwaam psycholoog bent;
 • dat jij je houdt aan de gedragsregels van het vak, zoals het beroepsgeheim;
 • dat je regelmatig bijscholing volgt.

Je bent dan meteen klaar voor de volgende stap naar je eigen praktijk als zelfstandig psycholoog: je stage.

2. De kortste weg naar een carrière als zelfstandig psycholoog

Je stage werk je af onder het statuut van zelfstandig psycholoog. Met andere woorden: je bent een pur sang zelfstandige, en geen werknemer. Voor je start moet je daarom nog de volgende stappen nemen.

Laat Xerius de opstart voor je regelen

Open in een Belgische bank een rekening op naam van je zaak

Met die rekening op zak stap je naar de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). De rekening laat je bovendien ook toe om privé- en beroepsuitgaven netjes gescheiden te houden.
De registratie van je zaak in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen)

Na de inschrijving van je zaak krijg je een ondernemingsnummer. Heb je een broertje dood aan administratie? Xerius regelt met plezier – en gratis – deze registratie in jouw plaats.


De KBO houdt alle gegevens en activiteiten bij van elke onderneming in ons land. Hebben officiële instanties – zoals het RSZ of de btw – informatie nodig over jouw bedrijf? Dan komen ze die hier plukken.
Ga langs bij een sociaal verzekeringsfonds

Zelfstandige psychologen moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds – zoals Xerius – en zorgen op die manier zelf voor hun sociale bescherming. Door elk kwartaal sociale bijdragen te betalen, verzeker jij jezelf van sociale rechten. Anders gezegd: je krijgt een pensioen, een ziekteverzekering, een arbeidsongeschiktheidsuitkering en een moederschapsuitkering.


Voor je psychotherapeutische behandelingen heb je recht op een btw-vrijstelling. Je hebt dus “geen btw-hoedanigheid nodig”, en bijgevolg dient je ondernemingsnummer niet geactiveerd te worden als btw-nummer.
Klop aan bij OZ

Xerius beveelt OZ warm aan als ziekenfonds. Je aansluiting regelt meteen je verplichte ziekteverzekering. Medische kosten worden terugbetaald, bij arbeidsongeschiktheid volgt een uitkering. Wij kunnen jouw lidmaatschap bij OZ in een handomdraai regelen.


Sloot je eerder al aan bij een ziekenfonds? Dan hoef je enkel nog te laten weten dat je statuut gewijzigd is: van student > zelfstandig psycholoog.
Deze 3 klussen neemt Xerius van je schouders!

Xerius regelt voor jou

 • je inschrijving bij de KBO
 • je aansluiting als zelfstandige
 • je inschrijving bij het ziekenfonds

Zo moet jij alleen nog zorgen voor het openen van je bankrekening.

 
3 stappen in 1 x regelen

3. Hoe zorg je voor geruststellende bescherming?

Deze verzekeringen zijn verplicht

De wet legt jou als psycholoog enkele verplichte verzekeringen op. Die beschermen jou en je cliënten tegen professionele uitschuivers.

 • de verzekering beroepsaansprakelijkheid regelt de kosten voor fouten eigen aan je beroep.
 • de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid beschermt tegen schade die een derde – dit wil zeggen: geen cliënt van jou – oploopt als je onbedoeld een fout maakt.

Nog meer bescherming met aanvullende verzekeringen

Je geniet nog meer veiligheid door de verplichte verzekeringen aan te vullen met bijkomende dekkingen. Zo kan je als zelfstandige net zoveel bescherming bereiken als een ambtenaar of loontrekkende. Je kan bijvoorbeeld zorgen voor:


Laat je administratieve rompslomp over aan Xerius

Xerius regelt dan voor jou:

 • je registratie als niet-handelsonderneming in de KBO
 • je aansluiting als zelfstandige bij Xerius Sociaal Verzekeringsfonds
 • je inschrijving bij het ziekenfonds OZ
 • ondersteuning met andere opstartformaliteiten, zoals – indien nodig – de aanvraag van vergunningen
Online aanvragen