Een overzicht van al jouw sociale rechten als zelfstandige

Als zelfstandige zorg je zelf voor je bescherming. Dat doe je door aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en sociale bijdragen te betalen. In ruil geniet je dan een pakket sociale rechten, die van pas komen op elk belangrijk moment in je leven. Is dat moment aangebroken? Dan staan de experts van Xerius voor jou klaar.

Coronamaatregelen

Zorg voor jezelf en een ander

Je pensioen

De uitbreiding van je onderneming