Verzekeringen

Arbeidsongeschiktheid, extra pensioensparen (VAPZ / IPT/POZ).

Fiscaalvriendelijke vorm van extra pensioenopbouw voor zelfstandigen.

Verzekering tegen arbeidsongeschiktheid op maat voor uw beroep.

Extra pensioen in de vorm van een groepsverzekering betaald door uw vennootschap.

Een mogelijkheid om te sparen voor een aanvullend pensioen voor zelfstandigen zonder vennootschap.

Een jaarlijkse toelage die het RIZIV reserveert als tegenprestatie voor het naleven van verplichtingen opgelegd door de RIZIV conventie.