RIZIV Sociaal Statuut


Het RIZIV Sociaal Statuut

Dit is een jaarlijkse toelage die het RIZIV voor jou reserveert als tegenprestatie voor het naleven van verplichtingen opgelegd door de RIZIV conventie.

Als je je aansluit bij het RIZIV dan verbind je je om te werken aan de afgesproken tarieven en geen supplementen aan te rekenen. Deze supplementen worden immers niet terugbetaald door de ziekenfondsen. De RIZIV-aansluiting kan volledig zijn voor alle geleverde prestaties, maar ook gedeeltelijk, voor bepaalde uren per week.

In ruil voor deze aansluiting bij de conventie, ontvang je een toelage. Deze tussenkomst moet je gebruiken voor de financiering van een verzekering naar keuze via een zogenaamd RIZIV-contract.

Voor wie

Het RIZIV sociaal statuut is enkel van toepassing voor volgende medische beroepen:

  • Artsen
  • Tandartsen
  • Apothekers
  • Kinesitherapeuten
  • Verpleegkundigen*
  • Logopedisten

Dit geldt voor zowel zelfstandigen als bedienden met uitzondering van verpleegkundigen die zelfstandige in hoofdberoep dienen te zijn.