Kies een juridische vorm voor je zaak8. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (cvba)
De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid wordt opgericht met minstens drie personen. Het is een vennootschap waarvan de leden werken aan gemeenschappelijke doelstellingen en gemeenschappelijke waarden delen.  Toetreden of de vennootschap verlaten is vrij en kan zonder het aanpassen van de statuten. 

 


Oprichting cvba
  • Het minimumkapitaal om te starten is 18.550 euro.

  • Je richt je cvba op door een oprichtingsakte te laten opstellen bij een notaris.

Je moeten bij de notaris een financieel plan voorleggen dat de verwachte in- en uitgaven over de eerste twee jaren raamt.

  • Daarna schrijf je je onderneming in in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en schrijf je alle vennoten in als zelfstandige. Hiervoor kan je terecht bij een ondernemingsloket.

Meer informatie: online opstarten CVBA

Bescherming privébezit
Je privé-eigendom blijft buiten schot. Je bent alleen aansprakelijk voor wat je investeerde.

Er is één uitzondering namelijk oprichtersaansprakelijkheid. Als de rechter bij een faillissement oordeelt dat je niet voldoende startkapitaal voorzien had om je financieel plan te kunnen volgen, dan kan je wel persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. 

Belastingsstelsel
Een cvba wordt belast via de vennootschapsbelasting. Deze belasting is lager en stijgt minder snel dan de personenbelasting. Dit fiscaal stelsel is pas interessant als je 30.000 à 35.000 euro winst maakt.

 


Boekhouding
In een cvba moet je een dubbele boekhouding voeren.  Zoals bij vereenvoudigd boekhouden, worden alle inkomende en uitgaande verrichtingen geregistreerd. Bij een dubbele boekhouding moet je ook de ontvangsten of betalingen boeken. 

 


Investeerders
Je wordt vennoot door in te schrijven op een of meerdere aandelen bij de oprichting. De aandelen zijn op naam en vrij overdraagbaar tussen vennoten, tenzij de statuten een andere regeling voorzien. Aangezien in coöperaties ook de werknemers bij het beleid betrokken zijn, bepalen zij mee de toekomst ervan. Zo kunnen ook medewerkers investeren in je zaak en mee delen in de winst.

 


Continuïteit bij overlijden
Een cvba blijft na het overlijden van één van de vennoten bestaan. De aandelen veranderen gewoon van eigenaar.