Een VOF oprichten: is dat de beste keuze?

Geen vennootschap laat zich zo makkelijk oprichten als een vof. Twee vennoten, een beperkt minimumkapitaal en een onderhandse akte volstaan. Past deze bedrijfsvorm bij jouw plannen? Dat kom je hier te weten.

Wat is een VOF?

De VOF – kort voor: vennootschap onder firma – is in essentie een maatschap waarvan de vennoten overeenkomen dat zij rechtspersoonlijkheid zal genieten. De vennootschap kan zelfstandig optreden, maar de vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van de vennootschap. Loopt het mis dan moet je als vennoot dus opdraaien voor de schulden van de vennootschap.

 

 

Wat zijn de kenmerken van een VOF?

Stel samen met de andere oprichter(s) een onderhandse akte op en hop: je VOF staat op de rails. Een bezoekje aan de notaris is dus niet nodig.


Je statuten – de spelregels van je vennootschap, zeg maar – moet je wel neerleggen bij de Ondernemingsrechtbank. Maak je het jezelf graag gemakkelijk? Laat deze klus over aan Xerius.


Je hebt geen startkapitaal nodig. Dat is mooi meegenomen, maar dit voordeel heeft een nadeel. Je bent als vennoot met je persoonlijke vermogen aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

Geen startkapitaal = geen beperkte aansprakelijkheid

Omdat er geen minimumkapitaal vereist is, hebben schuldeisers van de vennootschap geen garantie dat ze hun centen terugzien. Daarom wordt deze garantie geboden door de vennoten zelf, die onbeperkt aansprakelijk zijn voor de verbintenissen van de vennootschap. Dat er bij de VOF geen minimumkapitaal vereist is, heeft dus rechtstreeks te maken met de onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten.

Je moet geen financieel plan opstellen, noch een dubbele boekhouding bijhouden. Toch is het een slim idee om hier tweemaal werk van te maken. Je krijgt zo een veel beter zicht op je financiële situatie en de evolutie van je vennootschap.

 

 

De voor- en nadelen van de VOF  

Wanneer kies je voor de VOF? Heel eenvoudig: wanneer je weinig startkapitaal combineert met een activiteit die weinig risico’s inhoudt. Een VOF is bijvoorbeeld interessant

 • voor zelfstandigen die na hun loopbaan actief willen blijven zonder het risico te lopen hun pensioen te verliezen;

 • wanneer je samen met een vriend(in) een kleine webshop begint, waarbij je enkel aan particulieren factureert. 

De VOF is minder geschikt voor risicovolle activiteiten, zoals een bouw- of transportfirma. Gaat er iets mis, dan word je privé gepluimd door de aansprakelijkheid van de vennoten.Waarom een VOF en geen eenmanszaak?

Heel eenvoudig: omdat je minder belastingen betaalt. Winst die je boekt met de vof wordt belast in de vennootschapsbelasting, winst met je eenmanszaak in de personenbelasting. En dat scheelt een serieuze slok op de borrel. Heb je voldoende kapitaal verzameld met je VOF? Dan kan je de sprong maken naar een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.


 

 

Zo richt je een VOF op

 • Zoek je compagnons de route: met wie ga je in zee?
 • Vind een boekhouder voor de administratieve ondersteuning – lees: je boekhouding. Zet met hem zeker al eens een boom op over de fiscale gevolgen van een eigen vennootschap.
 • Stel een onderhandse akte op om je VOF op te richten en leg de statuten vast. Beide varkentjes kan je zelf wassen, zonder notaris. Advies nodig? Je boekhouder heeft vast gouden tips in petto.
 • Leg een uittreksel uit je oprichtingsakte neer op de griffie van de Ondernemingsrechtbank. Laat de oprichting van je vof publiceren in het Belgisch Staatsblad. Als jij jezelf tijd en moeite wil besparen, dan kan Xerius deze klussen voor jou klaren.

  Vanaf dat moment heeft je vennootschap rechtspersoonlijkheid. Ze kan dus rechtsdaden verrichten als “persoon”. Denk bijvoorbeeld aan: contracten afsluiten met andere (rechts)personen, producten aan- en verkopen en een eigen bankrekening openen.
 • De griffie van de Ondernemingsrechtbank bezorgt jou je ondernemingsnummer. Dat kan een tweetal weken duren. 
 • Ziezo, de oprichting is achter de rug. Je koos je koetswerk en de motor van je vennootschap. Nu kan je de motor starten. Ook daarvoor kom je langs bij Xerius.


Heb je nog geen ondernemingsnummer?

760,87 euro

inclusief btw

+ 105,50 euro (wettelijk tarief) per extra vestiging


Xerius zorgt voor:

 • opmaak en neerlegging van de nodige documenten voor de publicatie van de oprichting in het Belgisch Staatsblad (260,88 euro)
 • publicatie bij de griffie van de Ondernemingsrechtbank (271,89 euro)
 • registratie van de oprichtingsakte (50 euro)
 • inschrijving als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (105,50 euro)
 • activatie van je ondernemingsnummer als btw-nummer, indien van toepassing (72,6 euro)
 • aansluiting van de bestuurders en de vennootschap bij Xerius sociaal verzekeringsfonds
Vof oprichten en opstarten

Heb je al een ondernemingsnummer?

178,1 euro

inclusief btw

 + 105,50 euro (wettelijk tarief) per extra vestiging


Xerius zorgt voor:

 • inschrijving als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (105,50 euro) 
 • activatie van je ondernemingsnummer als btw-nummer, indien van toepassing (72,6 euro)
 • aansluiting van de bestuurders en de vennootschap bij Xerius sociaal verzekeringsfonds 
Vof opstarten

Lees meer over wat Xerius allemaal voor jou in orde brengt.

Wat vind je op deze pagina?