Kies een juridische vorm voor je zaak9. Coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa)
De coöoperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (cvoa) wordt opgericht met minstens drie personen.

Het is een vennootschap waarvan de leden werken aan gemeenschappelijke doelstellingen en gemeenschappelijke waarden delen.

Toetreden of de vennootschap verlaten is vrij en kan zonder het aanpassen van de statuten.

 


Oprichting cvoa
  • Je hebt geen minimumkapitaal nodig.

  • Je richt een cvoa op door het opstellen van een onderhandse akte en deze te registreren.

  • Daarna schrijf je je onderneming in in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en schrijf je alle vennoten in als zelfstandige.

Meer informatie: online opstarten CVOA

Bescherming privébezit
Je bent als vennoot met je persoonlijk vermogen en dat van je partner aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap. 

 


Belastingsstelsel
Een cvoa wordt belast via de vennootschapsbelasting. Deze belasting is lager en stijgt minder snel dan de personenbelasting. Dit fiscaal stelsel is pas interessant als je 30.000 à 35.000 euro winst maakt. 

 


Boekhouding
Een cvoa mag in principe een vereenvoudigde boekhouding voeren.  Deze bestaat uit een:

  • financieel dagboek, dat je kan splitsen in een kas- en bankboek. Het kasboek omvat alle uitgaven en ontvangsten in geld, het bankboek omvat alle uitgaven en ontvangsten via een bankrekening

  • aankoopboek, met de facturen en creditnota’s van je leveranciers

  • verkoopboek, met de facturen en creditnota’s aan je klanten

  • inventarisboek, dat een beschrijving en waardering van de voorraad omvat

In de praktijk voer je best een dubbele boekhouding, anders worden je inkomsten belast zoals in de personenbelasting.

 


Investeerders
Je wordt vennoot door in te schrijven op een of meerdere aandelen bij de oprichting.

De aandelen zijn op naam en vrij overdraagbaar tussen vennoten, tenzij de statuten een andere regeling voorzien.

Aangezien in coöperaties vaak ook de werknemers bij het beleid betrokken zijn, bepalen zij mee de toekomst ervan. Zo kunnen ook medewerkers investeren in je zaak en mee delen in de winst.

 


Continuïteit bij overlijden
Een cvoa blijft na het overlijden van één van de vennoten bestaan. De aandelen veranderen gewoon van eigenaar.