Kies een juridische vorm voor je zaak


2. Eenmanszaak

 

De eenmanszaak is een juridische vorm waarbij één persoon alle verantwoordelijkheid draagt. Je bent eigenaar en alle winst is dus voor jou. 

 

Bescherming privébezit

 

Je bent met je persoonlijk vermogen en dat van je partner (tenzij met scheiding van goederen) aansprakelijk voor de schulden van de eenmanszaak.  Deze vorm is niet ideaal als je van bij het begin al investeringen moet doen. 

 

Je kan onder bepaalde voorwaarden via een verklaring onbeslagbaarheid je woning beschermen tegen inbeslagname.

Oprichting eenmanszaak

 

Je hebt geen minimumkapitaal nodig. 

Meer informatie: online opstarten eenmanszaak

Belastingsstelsel

 

Een eenmanszaak wordt belast via je personenbelasting. Die ligt tussen 25 en 50% van je winst. Hoe hoger die is, hoe meer je betaalt. Zolang je minder dan 30.000 euro winst maakt, blijft een eenmanszaak meestal fiscaal de beste keuze. 

 

Boekhouding

 

Eenmanszaken mogen een vereenvoudigde boekhouding voeren.  Deze bestaat uit een:

  • aankoopboek, met de facturen en creditnota's van je leveranciers

  • verkoopboek, met de facturen en creditnota's vaan je klanten

  • financieel dagboek, dat je kan splitsen in een kas-en bankboek. Het kasboek omvat alle uitgaven en ontvangsten in geld. Het bankboek omvat alle uitgaven en ontvangsten via een bankrekening

  • inventarisboek, dat een beschrijving en waardering van de voorraad omvat. 

 

Investeerders

 

Een eenmanszaak biedt niet de juridische mogelijkheid om partners aan te trekken die risico in de onderneming willen nemen.

 

Continuïteit bij overlijden

 

Een eenmanszaak is persoonsgebonden. Bij je overlijden is het voortbestaan van je zaak onzeker. Het erfrecht verdeelt de onderneming onder de erfgenamen.