Sluit je vennootschap aan voor de vennootschapsbijdrage

Als zelfstandige betaal jij sociale bijdragen, je vennootschap doet dat ook. Waarom is dat nodig? En hoe regel je die betaling? Begin alvast met de eerste stap: sluit je zaak aan bij een sociaal verzekeringsfonds. Dat fiks je in enkele klikken bij Xerius.

Er valt niet te ontsnappen aan de jaarlijkse vennootschapsbijdrage

Heeft jouw vennootschap rechtspersoonlijkheid? Is zij in België gevestigd? Wil je er winst mee boeken? Dan moet jij je zaak verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en de vennootschapsbijdrage betalen. Net als haast alle andere bedrijven in ons land.

Vennootschap online aansluiten


Waarvoor wordt jouw vennootschapsbijdrage gebruikt?

De zaakvoerder van een vennootschap betaalt gemiddeld minder sociale bijdragen dan een succesvolle ondernemer met een eenmanszaak. Om dat onevenwicht weg te werken kwam de overheid op de proppen met de jaarlijkse vennootschapsbijdrage.


Met deze bijdrage bouwen jij en je vennootschap geen extra rechten op. Het geld dient om de sociale zekerheid te financieren van alle zelfstandigen, zoals pensioenen en kinderbijslag. Je etaleert dus een puur staaltje van solidariteit – waar je trouwens zelf ook de vruchten van plukt.


Hoeveel sociale bijdrage betaalt je vennootschap?

Startende vennootschappen betalen altijd de minimumbijdrage van 347,50 euro.


Wil je de vennootschapsbijdrage regelen via hetzelfde sociaal verzekeringsfonds als je persoonlijke sociale bijdragen? Sluit je vennootschap dan aan bij dit fonds binnen de 3 maanden na de oprichting. Doe je dit niet? Dan sluit je vennootschap automatisch aan bij de nationale hulpkas.

Wanneer betaalt je vennootschap de bijdrage?

Als startende vennootschap gebeurt dat de eerste keer vóór 30 juni. Richtte je de vennootschap op na 31 maart? Dan stort je de bijdrage – en tel nu even mee op je vingers – vóór de laatste dag van de derde maand na de maand van oprichting.


Je regelt de vennootschapsbijdrage één keer per jaar. Daarbij betaal je altijd de bijdrage van een volledig jaar, ook al is je vennootschap opgericht in de loop van het kalenderjaar.


Betaal altijd op tijd. De overheid rekent 1% verhoging aan per maand vertraging.


Betaal je de vennootschapsbijdrage niet? Dan kan het sociaal verzekeringsfonds de bijdrage innen bij de zaakvoerder persoonlijk. Met andere woorden: dan komt het geld uit je privé-portemonnee.

Ga je jezelf een loon als bedrijfsleider uitkeren?

Kom dan niet voor verrassingen te staan en laat je bedrijfsvoorheffing berekenen door onze partner SD Worx. Door de uitwisseling van gegevens tussen Xerius en SD Worx worden meteen je sociale bijdragen op punt gezet.


Hoe krijg je vrijstelling als startende vennootschap?

De eerste drie jaar na oprichting kan je vennootschap vrijgesteld worden van deze bijdrage. Daarvoor moet je elk jaar opnieuw voldoen aan deze voorwaarden:

  • je vennootschap is een personenvennootschap. Dit is het geval voor alle vennootschappen, met uitzondering van nv’s, cva’s en vennootschappen zonder maatschappelijke zetel in België.
  • je vennootschap is geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
  • jij en de andere zaakvoerders waren niet langer dan drie jaar zelfstandig in de tien jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap;
  • hetzelfde geldt voor de meerderheid van de werkende vennoten die geen zaakvoerder zijn. Zij oefenden niet langer dan drie jaar een zelfstandige activiteit uit in de tien jaar voorafgaand aan de oprichting van de vennootschap.

Je vennootschap aansluiten bij Xerius gaat erg vlot

Dat kan gewoon online, samen met je aanvraag tot inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Xerius sluit je vennootschap aan en stuurt jou een bevestiging. Wij onderzoeken meteen ook of jouw vennootschap vrijstelling kan krijgen van de vennootschapsbijdrage.
Is je vennootschap nog niet aangesloten bij Xerius?

Vennootschap online aansluiten

Is je vennootschap nog niet opgericht of ingeschreven in de KBO?

Vennootschap starten