Innovatie, onderzoek en ontwikkeling: deze subsidies helpen

Stilstaan is achteruitgaan. Zeker in het bedrijfsleven. Als ondernemer ben je altijd op zoek naar nieuwe mogelijkheden, nieuwe producten, of een nieuwe manier om de zaken aan te pakken. In welke fase je ook zit, weet dat je kan rekenen op subsidies. Op deze pagina leggen we de drie voornaamste subsidies voor je bloot.


Onderzoek, ontwikkeling of transformatie? Reken op deze subsidies 

Onderzoeksproject

Heb je een innovatief idee waar nieuwe kennis voor nodig is. Deze subsidie steunt bedrijven die hun onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uitbouwen en versterken.


Ontwikkelingsproject

Je hebt een geweldig idee, maar het is niet meteen rendabel. Je moet nog heel wat stappen zetten voordat je je idee omzet in een succesvol product. Reken in dat geval op deze subsidie om die stappen te durven zetten.


Strategische transformatiesteun

Plannen voor investeringen en opleidingen die essentieel zijn voor het doorvoeren van een transformatieproject voor jouw bedrijf? De strategische transformatiesteun, of kortweg STS, geeft je een duw in de rug.

Wat is een onderzoeksproject?

Je hebt een innovatief idee. Eentje waarvan je overtuigt bent dat het op termijn leidt tot nieuwe of verbeterde producten, diensten of processen. Maar eerst is er fundamenteel onderzoek nodig. En moet de nodige kennis en expertise nog losgelaten worden op je hersenspinsel. Dan is er sprake van een onderzoeksproject.
Wie komt in aanmerking voor de subsidie Ontwikkelingsproject?

Deze ondernemingen en organisaties komen in aanmerking:

 • Alle ondernemingen met rechtspersoonlijkheid en met operationele activiteiten in Vlaanderen.
 • Non-profit organisaties en publiekrechtelijke organisaties met rechtspersoonlijkheid die economische activiteiten uitoefenen en operationele activiteiten in Vlaanderen hebben.
 • Je onderneming kreeg in het lopende kalenderjaar cumulatief niet meer dan 8 miljoen euro steun toegewezen.

Je project voldoet aan volgende voorwaarden:

 • de gevraagde steun bedraagt minstens 100.000 en maximaal 3.000.000 euro;
 • je onderzoeksproject duurt maximaal drie jaar en start ten vroegste op de eerste van de maand die volgt op de indiening;


Hoeveel bedraagt de subsidie onderzoeksproject?

Je kan voor zo’n onderzoeksproject rekenen op geldelijke steun. Voor het fundamenteel onderzoek dat nodig is kan 25 tot 60% gesubsidieerd worden.


Het bedrag wordt bepaald op basis van de projectbegroting. Deze bestaat uit alle kosten die je nodig hebt om het project tot een goed einde te brengen:

 • de personeelskosten van de bedrijfspartners;
 • de overige kosten van de bedrijfspartners;
 • eventuele uitbestedingen bij onderzoekspartners en onderaannemers;
 • eventuele uitzonderlijke grote kosten.

De totale begroting van je project moet overeenkomen met een subsidie van 100.000 euro. Maximaal kan je rekenen op een steun van 3 miljoen euro.

Wat is een ontwikkelingsproject

Het ontwikkelingsproject sluit naadloos aan op het onderzoeksproject. Je weet dat jouw vernieuwend idee je onderneming kan versterken, maar er wachten nog heel wat uitdagingen om die innovatie te ontwikkelen. Je moet nog een nieuwe technologie ontwikkelen, processen of diensten doordacht verbeteren of een prototype bouwen. Kortom, je idee gaat niet meteen rendabel zijn. Deze subsidie biedt ruggensteun om de innovatie voor je onderneming toch in gang te zetten.
Voorwaarden voor de subsidie Ontwikkelingsproject

Je onderneming of organisatie komt in aanmerking als ze:

 • rechtspersoonlijkheid heeft en operationele activiteiten in het Vlaamse Gewest;
 • of een non-profit organisatie of publiekrechtelijke organisatie met rechtspersoonlijkheid is, en operationele economische activiteiten in het Vlaamse Gewest uitoefent.
 • in het lopende kalenderjaar cumulatief niet meer dan 8 miljoen euro steun kreeg.

Je project heeft volgende eigenschappen:

 • De gevraagde steun is minstens 25.000 euro, maximaal 3 miljoen;
 • Het duurt maximum 24 maanden en start ten vroegste op de eerste van de maand die volgt op de indiening.


Waaruit bestaat de subsidie ontwikkelingsproject

De subsidie voor een ontwikkelingsproject wordt bepaald op basis van de projectbegroting. Deze omvat alle kosten die nodig zijn om het project uit te voeren:

 • de personeelskosten van de bedrijfspartners;
 • de overheadkosten en de werkingskosten van de bedrijfspartners;
 • externe prestaties zoals medewerkers op factuurbasis en de uitbestedingen bij onderzoekspartners en onderaannemers;
 • investeringskosten die rechtstreeks verband houden met de uitvoering van het project. Hierbij komt de afschrijvingskost in aanmerking voor steun.

De steun die je uiteindelijk krijgt bedraagt tussen de 25% en de 50% van deze kosten. Waarbij de totale minimumsubsidie 25.000 euro bedraagt. Ten hoogste krijg je 3 miljoen euro.
Een voorbeeld

We geven je graag een fictief voorbeeld om te verduidelijken wat een ontwikkelingsproject precies is.


Stel, jouw bedrijf is gespecialiseerd in de ondersteuning van de filmindustrie. Om filmprojecten beter te plannen en budgetteren ontwikkel je een nieuwe softwareapplicatie. Marktonderzoek wees uit dat de vraag naar zo’n applicatie groot is. Het betekent immers een gigantische kostenbesparing. Het aanbod in Europa is echter onbestaand.


Artificial Intelligence (AI) en machine learning maken deel uit van het ontwikkelproces waarmee 3 medewerkers zich zullen bezighouden. Om de nodige expertise over AI in huis te halen reken je op externe hulp.


Dit is het soort project waarvoor je op de subsidie ontwikkelingsproject kan rekenen. Het sleutelbegrip? Nieuwe kennis vergaren. En daarvoor ga je een serieuze uitdaging tegemoet die afwijkt van je normale bedrijfsactiviteiten. Slagen in je project of niet, voor het verkrijgen van de subsidie heeft dat geen belang.

Strategische transformatiesteun

Plan je een verandertraject voor je onderneming? Gaat dit gepaard met een grote investering in een bedrijfsgebouw of nieuwe machine? En is er daarbij mogelijk ook nood aan een opleidingsproject om je personeel mee te laten groeien met je onderneming? Dan is er voor jou de Strategische Transformatiesteun (STS).
De voorwaarden: wanneer kan je Strategische transformatiesteun krijgen?

 • Zowel KMO’s als grote onderneming komen in aanmerking voor investerings- en opleidingssteun.
 • Voor de investeringssteun komen investeringen in materiële en immateriële activa in aanmerking die essentieel zijn om het transformatieproject door te voeren. 
 • Om te weten of je activiteit in aanmerking komt voor investerings- en/of opleidingssteun wordt gekeken naar de NACE-codes die je hebt ingeschreven. Deze lijst geeft een overzicht van codes waarvoor je een subsidie kan krijgen.
 • Over een periode van drie jaar zijn de in aanmerking komende opleidingskosten en het in aanmerking komend investeringsbedrag minstens gelijk aan de instapdrempels. Deze bedragen voor investeringen 1 miljoen euro voor een kleine onderneming, over 2 miljoen euro voor een middelgrote onderneming tot 3 miljoen euro voor een grote onderneming. Voor opleidingen gaat het over 100.000 euro voor een kleine onderneming, 200.000 euro voor een middelgrote onderneming en 300.000 euro voor een grote onderneming.


Strategische informatiesteun: op welk bedrag kan je rekenen?

De subsidie wordt opgesplitst in een basissteun voor het transformatieproject en een bonussteun wanneer je bijkomende tewerkstelling creëert.


De basissteun bedraagt 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen met een maximum van 1 miljoen euro per aanvragende onderneming.


De bonussteun is maximaal 25% van de basissteun, met maximaal 2% extra steun voor investeringen en maximaal 5% extra ondersteuning voor opleidingen.
Een voorbeeld

Jouw bedrijf breidt uit. Een nieuw gebouw wordt aangekocht. Een nieuwe productielijn opgezet. Niet zomaar een nieuwe productielijn, wel eentje van de innovatieve soort. Een geautomatiseerde waslijn met waterreductie en -zuivering, en herwaardering van afvalstroom.


De kosten die hierbij komen kijken voor de waslijn (1 miljoen euro) en de aankoop van het gebouw (3,5 miljoen euro) maken dat het de moeite loont om een aanvraag voor strategische transformatiesteun in te dienen. Tel daarbij nog de investeringen in de aankoop van nieuw rollend materieel, merkbescherming en opleidingen, samen goed voor meer dan 100.000 euro, en je weet dat de subsidie welgekomen zal zijn.

Maak een afspraak voor een gratis intakegesprek


Laat ons weten waarin je investeert

Persoonlijke gegevens