Berekening sociale bijdragen


1. Overzicht

Je sociale bijdragen worden berekend

  • op je jaarlijkse netto belastbare beroepsinkomen
  • volgens wettelijk bepaalde percentages per inkomstenschijf afhankelijk van hoe lang je al werkt en
  • in welke bijdragecategorie (hoofdberoep, bijberoep, meewerkende partner, 'artikel 37') je werkt.

We berekenen je sociale bijdragen in 2 stappen:

  1. We rekenen je een wettelijke voorlopige bijdrage aan
  2. Twee jaar later herzien we je voorlopige bijdragen

Berekening sociale bijdragen

Meer informatie

bijdrageberekening vanaf 2015