Vennootschap aansluiten bij sociaal verzekeringsfonds

Elke vennootschap die onderworpen is aan de vennootschapsbelasting of de belasting der niet-verblijfhouders dient zich aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Een vereniging zonder winstoogmerk (VZW), een economisch samenwerkingsverbond (ESV) of een feitelijke vereniging, moeten niet aangesloten worden bij een sociaal verzekeringsfonds.

Start nu >
met de aansluiting van je vennootschap bij een sociaal verzekeringsfonds.

Voor je verder gaat

Vooraleer je een vennootschap kan aansluiten moet je:

  • de oprichtingsakte gepubliceerd hebben in het Belgisch Staatsblad
  • een BTW nummer hebben

Als je vennootschap nog niet is opgericht, dan kan je via Xerius ook de volledige opstartformaliteiten van een vennootschap in één keer in orde brengen.

Je kan online:

Kosten

Een vennootschap aansluiten is gratis.

Nadat je vennootschap aangesloten is, moet er een jaarlijkse vennootschapsbijdrage betaald worden.