Kies een juridische vorm voor je zaak6. Gewone commanditaire vennootschap (gcv)
De gewone commanditaire vennootschap, vroeger afgekort als gcv, wordt opgericht met  één of meer werkende vennoten en één of meer stille vennoten.

 


Oprichting gcv
  • Je hebt geen minimumkapitaal nodig.
  • Je richt een gcv op door het opstellen van een onderhandse akte en deze te registeren.

 

Het registreren van de akte kan je ook via E-griffie met je elektronische identiteitskaart, een scan van de oprichtingsakte en een elektronische betaling. 

  • Daarna schrijf je je onderneming in in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) en schrijf je alle vennoten in als zelfstandige.

Meer informatie: online opstarten Commanditaire vennootschap

Bescherming privébezit
Werkende vennoten zijn met hun persoonlijk vermogen en dat van hun partner (tenzij met scheiding van goederen) aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.  Als stille vennoot geniet je wel een beperkte aansprakelijkheid.

 


Belastingsstelsel
Een gcv wordt belast via de vennootschapsbelasting. Deze belasting is lager en stijgt minder snel dan de personenbelasting. Dit fiscaal stelsel is meestal interessant als je 30.000 à 35.000 euro winst maakt.

 


Boekhouding
Een gcv mag in principe een vereenvoudigde boekhouding voeren.  Deze bestaat uit een:

  • aankoopboek, met de facturen en creditnota’s van je leveranciers
  • verkoopboek, met de facturen en creditnota’s aan je klanten
  • financieel dagboek, dat je kan splitsen in een kas- en bankboek. Het kasboek omvat alle uitgaven en ontvangsten in geld, het bankboek omvat alle uitgaven en ontvangsten via een bankrekening
  • inventarisboek, dat een beschrijving en waardering van de voorraad omvat

Investeerders
In een gewone commanditaire vennootschap bestaan er ook stille vennoten of geldschieters. Deze zijn slechts beperkt aansprakelijk dus hun privé bezittingen lopen geen gevaar.  Een gcv is een geschikte vorm als je wil investeren en verder geen verantwoordelijkheid rond de leiding van de onderneming wil dragen. 

 


Continuïteit bij overlijden
 

Bij overlijden van één van de ondernemers en indien dit de enige beherende vennoot is, is er geen zekerheid rond het voortbestaan van de onderneming. Het erfrecht verdeelt de onderneming onder de erfgenamen. Om dit te verhelpen, kan je meerdere beherende vennoten in de leiding opnemen of in de statuten een bepaling laten opnemen die dit indekt.