Krijg je een kindje? Dan komt deze ondersteuning beslist van pas.

De geboorte van een kindje verandert veel in je leven als zelfstandige ouder. En dat niet alleen privé, maar ook voor je andere oogappel: je zaak. Xerius helpt jou om beide full time jobs te combineren met welgekomen steunmaatregelen.


Als ouder krijg je kraamgeld en kinderbijslag

Eén van beide ouders kan het kraamgeld aanvragen bij het kinderbijslagfonds, en dat al vanaf de eerste dag zwangerschap. Het geld staat ten vroegste 2 maanden voor de vermoedelijke geboortedatum op je rekening.


Heb je het kraamgeld aangevraagd? Dan volgt automatisch de uitbetaling van de kinderbijslag. Hoeveel je krijgt, hangt af van:

 • de leeftijd van je kind;
 • de medische situatie van je kind;
 • de gezinssituatie.

Vraag je kraamgeld aan met een klik van de muis. Je kinderbijslag volgt dan automatisch.

Kraamgeld aanvragen

Maak kennis met het Groeipakket


Vanaf 2019 dopt Vlaanderen zijn eigen boontjes voor de kinderbijslag. Dan bestaat er geen kinderbijslag meer, maar voorziet de Vlaamse Overheid een Groeipakket: een reeks van financiële toelagen voor elk kind geboren na 1 januari 2019.


Is je kindje geboren vóór 1 januari 2019? Dan verandert er niets. De bedragen die je nu krijgt, lopen gewoon door. Voldoen de kinderen aan de voorwaarden? Dan krijgen ze wel al extra ondersteuning uit het Groeipakket.Je ontvangt een moederschapsuitkering tijdens je bevallingsverlof 

Je hebt recht op 12 weken moederschapsverlof, en bij een meerling zelfs 13. Die neem je op binnen een termijn van 36 weken, waarvan verplicht één week voor je bevalling en twee weken erna.


Je hebt recht op deze uitkering wanneer je:

 • aangesloten bent bij een ziekenfonds;
 • sociale bijdragen hebt betaald voor het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan de bevalling;
 • zelfstandige bent in hoofdberoep of meewerkende partner;
 • minstens 6 maanden zelfstandige bent;
 • volledig stopt met werken tijdens je bevallingsrust.

Je moederschapsuitkering aanvragen? Dat doe je makkelijk via het Onafhankelijk Ziekenfonds of via je eigen ziekenfonds.

Moederschapsuitkering aanvragen

Een helpende hand met moederschapshulp: 105 dienstencheques

Als mama heb je echt je handen vol met je kleine uk. Daarom kan je als zelfstandig werkende vrouw moederschapshulp krijgen: 105 dienstencheques, met een totale waarde van 945 euro. Daarmee kan je dan huishoudhulp betalen.


Je hebt recht op deze dienstencheques wanneer: 

 • je gedomicilieerd bent in België;
 • je kindje is ingeschreven op jouw adres;
 • je de minimumbijdrage betaalt van een zelfstandige in hoofdberoep of meewerkende partner;
 • je de beroepsactiviteit hervat na je moederschapsverlof;
 • je moederschapsuitkeringen geniet.

De cheques zijn 8 maanden geldig in het Vlaamse en Waalse Gewest, en 6 maanden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Zo vraag je de dienstencheques aan

Xerius krijgt een seintje wanneer je kindje ingeschreven is in de gemeente. Dan schieten we in actie, en brengen alles in orde voor jouw 105 dienstencheques.


Het enige wat we van jou nodig hebben, is een persoonlijk gebruikersnummer van Sodexo. Dat kan je aanvragen wanneer je officieel bevestigt dat je de dienstencheques wilt ontvangen.


Ben je aangesloten bij Xerius? Dan kan je hier je dienstencheques aanvragen.

Dienstencheques aanvragen

Het kwartaal na je bevalling betaal je geen sociale bijdragen

Toch behoud je voor die periode je sociale rechten. Enige voorwaarde: je bent aangesloten in hoofdberoep of als meewerkende partner.


Als klant van Xerius moet je zelf niets doen, en krijg je deze vrijstelling automatisch. Xerius volgt dit op en bezorgt jou een bevestiging. Zo betaal je zeker niets teveel.


Al je steunmaatregelen op een rij