<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1807140382886183&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Aanmelden Xerius Drive >

Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ)

Maak een afspraak

Nog even afwachten, maar halverwege 2018 komt er eindelijk een extra spaarformule naar de Individuele Pensioentoezegging (IPT). Met de nieuwe Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen (POZ) zal je als vrije beroeper of zelfstandige met een eenmanszaak in hoofd- of bijberoep, meerwerkende partner of zelfstandige helper je pensioenspaarpot voordelig verder kunnen aanvullen. Zeker in combinatie met het VAPZ vormt de POZ de ideale pensioenbuffer.

De voordelen van de POZ

  1. Je geniet een belastingvermindering van 30% op het moment van premiebetaling.
  2. Je krijgt een aantrekkelijk rendement op je gespaard bedrag.
  3. Combineren met andere pensioenspaarformules (zoals een VAPZ of sociaal VAPZ) gaat perfect en is sterk aangeraden.
  4. Meer spaarmogelijkheden: je totale pensioenopbouw mag tot 80% van je gemiddelde inkomen van de laatste drie kalenderjaren bedragen.
  5. Beperkte eindbelasting: slechts 10% belastingen na de parafiscale inhoudingen.

De POZ: voor wie?

De POZ wordt specifiek geïntroduceerd voor:

  • vrije beroepers in hoofd- en bijberoep,
  • zelfstandigen met een eenmanszaak in hoofdberoep,
  • zelfstandigen met een eenmanszaak in bijberoep die minstens drie jaar actief zijn en een voldoende forfaitair minimum aan sociale bijdragen betalen,
  • meewerkende echtgenoten,
  • en zelfstandige helpers.

In de praktijk zal een POZ op z’n voordeligst zijn als je tot een van de bovenstaande categorieën behoort, een minimaal netto jaarinkomen van 30.000 euro geniet en reeds over een VAPZ beschikt.

Om na te gaan of de POZ interessant genoeg is voor jou, ga je het best te rade bij je pensioenadviseur.

Bij voorrang gecontacteerd worden?

Contacteer mij bij voorrang >>