<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1807140382886183&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Aanmelden Xerius Drive >

Het Zomerakkoord: wat moet je weten als startende zelfstandige?

01 februari 2018 door Daan Weigand

Het Zomerakkoord: wat moet je weten als startende zelfstandige?

Het fel besproken Zomerakkoord, dat sinds 1 januari 2018 zijn eerste concrete uitwerkingen kent, heeft belangrijke gevolgen voor jou als starter. Een overzicht van de nieuwigheden en hun impact:

Starterskorting op sociale bijdragen

Om je financieel wat meer ademruimte te geven, werd in het Zomerakkoord beslist om op sociale bijdragen vanaf 1 april 2018 starterskortingen te introduceren.

Een zelfstandige in hoofdberoep betaalt normaal de minimumbijdrage van 715,64 euro per kwartaal als voorlopige bijdrage. Heb je recht op de starterskorting? Dan kan je vragen om een verlaagde voorlopige bijdrage te betalen. Dit is enkel van toepassing tijdens de eerste vier kwartalen van je aansluiting. De korting hangt af van je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige. Deze bijdrage betaal je als voorlopige bijdrage:

  • Jaarinkomen lager dan 6.997,55 euro: je betaalt 369,56 euro per kwartaal
  • Jaarinkomen tussen 6.997,56 euro en 9.033,67 euro: je betaalt 477,10 euro per kwartaal
  • Jaarinkomen hoger dan 9.033,67 euro: je betaalt 715,64 euro per kwartaal.

Van zodra wij je werkelijk inkomen doorkrijgen via de FOD Financiën, ontvang je een definitieve afrekening. Meestal is dit twee jaar later. De definitieve afrekening is berekend op je effectieve inkomen, met een minimum van 369,56 euro per kwartaal. Als blijkt dat je te weinig voorlopige bijdragen betaald hebt, moet je bijbetalen. Heb je de starterskorting ten onrechte aangevraagd? Dan rekent de overheid een boete aan. Heb je te veel betaald, dan storten wij het verschil terug. De starterskorting heeft geen invloed op je VAPZ-premie. Je kan hier dus gerust gebruik van maken, zonder dat dit invloed heeft op je aanvullend pensioen.

Niet voor alle starters

De starterskorting geldt voor iedereen die vanaf 1 april 2018 start in hoofdberoep (of als bijberoeper of student-zelfstandige overschakelt naar hoofdberoep). Een extra voorwaarde is dat je in de loop van de 5 jaar voorafgaand aan je activiteit geen zelfstandige in hoofdberoep was.

Ben je al gestart vóór 1 april, maar bevind je je nog binnen de eerste 4 kwartalen van je aansluiting? Ook dan heb je nog recht op de starterskorting van 1 april tot en met het 4de kwartaal van je aansluiting.


Hoger spaarplafond voor klassiek pensioensparen

Vanaf 2018 heb je de keuze uit twee formules voor je klassiek pensioensparen: je kan tot maximaal 960 euro sparen aan een belastingvermindering van 30%, of tussen de 961 en 1.230 euro apart zetten aan een verlaagd voordeel van 25%. Je kan dus meer sparen, maar betaalt dan ook meer belastingen.

In deze blogpost lees je meer over de impact van het akkoord op je (aanvullend)  pensioen >

 


Je betaalt minder vennootschapsbelasting

Misschien wel de blikvanger van het akkoord: boekjaren die sinds 1 januari 2018 starten, worden niet meer belast aan de oude vennootschapsbelasting van 33,99% (incl. 3% crisisbijdrage). Vanaf 2018 gelden nieuwe tarieven:

 

In 2018 en 2019

Vanaf 2020

Nieuw basistarief

29,58%
(incl. 2% crisisbijdrage)

25%
(0% crisisbijdrage)

Nieuw verlaagd tarief

20,40%
(incl. 2% crisisbijdrage)

20%
(0% crisisbijdrage)

Voor wie?

Het nieuwe basistarief geldt voor grote, financiële, beleggings- en dochtervennootschappen. Enkel als kmo kan je van het verlaagde tarief genieten, onder voorwaarden. Zo moet het minimumloon van minstens een van je bedrijfsleiders 45.000 euro bruto per jaar bedragen (vroeger: 36.000 euro).

Alleen als de belastbare winst ook lager ligt dan 45.000 euro, mag het minimumloon lager liggen. Bovendien moet dat minimumloon minstens gelijk zijn aan je belastbare winst na loonaftrek. Je boekhouder kan je hier meer over vertellen.

Vrijstelling voor starters

Bestaat je zaak nog geen 4 jaar en zet je geen oude activiteit verder? Dan ben je de eerste 4 jaar van de bovenstaande voorwaarden vrijgesteld.

Gevolgen voor de Individuele Pensioentoezegging (IPT)

Het nadeel van het optrekken van je bezoldiging naar 45.000 euro is dat de belastingdruk mee stijgt. Pluspunt is dan weer dat je vennootschap een hogere premie in je IPT mag storten (waarop je wel iets minder fiscaal voordeel geniet door de verlaagde tarieven). Desalniettemin blijft deze loonsverhoging een interessante optie om je aanvullend pensioen verder op te bouwen (hier lees je meer).


Meer fiscale voordelen voor eenmanszaken

Tot slot wordt het dankzij deze maatregelen fiscaal aantrekkelijker om een eenmanszaak te starten:

  • Aftrekbaarheid van autokosten: autokosten voor zelfstandigen met een eenmanszaak zijn voortaan in de personenbelasting aftrekbaar in functie van de CO2-uitstoot.
  • Kostenforfait voor winsten: vanaf aanslagjaar 2019 krijg je als zelfstandige met winsten de keuze tussen werkelijke of forfaitaire beroepskosten. Je zal recht hebben op hetzelfde kostenforfait als werknemers: 30% van je bruto-inkomsten (tot maximaal 2.950 euro). Opgelet: deze maatregel is nog niet officieel in een wet gegoten.
  • Daling van taks op stopzettingsmeerwaarden: vanaf het aanslagjaar 2019 daalt de heffing op meerwaarden bij de stopzetting van een eenmanszaak op een ‘gunstig moment’ (vanaf de leeftijd van 60 jaar, een overlijden, een gedwongen stopzetting …) naar 10%.

Vragen of op zoek naar meer info?

Neem vrijblijvend contact op met onze experten. Zij helpen je graag op weg!

Daan Weigand

Geschreven door Daan Weigand

Daan heeft 9 jaar ervaring in de verzekeringssector, waarvan 4 bij Xerius. Dagelijks adviseert en begeleidt hij ondernemers bij de opbouw van hun aanvullend pensioen.

Gratis e-book: In 4 stappen naar een topidee

Ontvang wekelijks een blogupdate

Reageer op dit artikel


Dit artikel gebruiken op je eigen website? Lees hier de voorwaarden.

Een goed idee voor een blogartikel? Laat het ons weten via communicatie@xerius.be of meld je aan als guestblogger