Artikel 37: gelijkgesteld met bijberoep

Wil jij een kleine activiteit starten als zelfstandige, maar ben je geen werknemer, ambtenaar of heb je geen vervangingsinkomen? Dan word je in principe zelfstandige in hoofdberoep – en daar hangen de bijhorende sociale bijdragen aan vast. Daar kan je een mouw aan passen door te starten in de categorie “artikel 37”. Is deze optie iets voor jou? Of wegen de minnen zwaarder dan de plussen? Dit artikel brengt licht in de duisternis.

 

Artikel 37, wat is dat?

Artikel 37 is een speciaal geval binnen het sociaal statuut. Wanneer je aansluit onder artikel 37 dan sluit je aan in hoofdberoep, maar wordt je aansluiting gelijkgesteld met een bijberoep. Dat biedt als voordeel dat je minder sociale bijdragen betaalt. Maar langs de andere kant bouw je geen sociale rechten op. En dat kan je zuur opbreken, wanneer je bijvoorbeeld ooit in een scheiding terechtkomt en plots niet meer op een pensioenspaarpot kunt rekenen.


Ons advies? Denk goed na voor je gebruikt maakt van deze voordeelregel.
Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Daarvoor dien je één van de onderstaande vakjes te kunnen aanvinken.

 • Je bent gehuwd (wettelijk samenwonen volstaat niet) en je partner bouwt zelf wel sociale rechten op.
 • Je bent weduwe/weduwnaar en geniet effectief een overlevingspensioen of overgangsuitkering.
 • Je bent vastbenoemde leerkracht met een tewerkstelling tussen 50% en 60%.
 • Je bent volksvertegenwoordiger, schepen, burgemeester of OCMW-voorzitter.
 • Je bent een persoon met een erkende handicap en een vermindering van het verdienvermogen van minstens 66%. In aanmerking komen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is geen vereiste. 

Een vakje aangevinkt? Hou dan ook rekening met volgende inkomensdrempel: hou je netto belastbaar jaarinkomen lager dan 8.832,73 euro. Enkel dan betaal je dezelfde bijdragen als een zelfstandige in bijberoep. Verdien je op jaarbasis netto meer dan 8.832,73 euro? Dan betaal je meteen de bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep.


Is je jaarinkomen lager dan 1.865,45 euro? Dan betaal je zelfs helemaal geen sociale bijdragen. Als schepen, burgemeester, OCMW-voorzitter of volksvertegenwoordiger moet je sowieso onder dat laatste bedrag blijven.
Wat zijn de nadelen van starten onder artikel 37?

Als zelfstandige onder artikel 37 sprokkel je geen sociale rechten, waardoor je sociale bescherming ten laste is van je partner. Bijgevolg bouw je ook niet aan een eigen pensioen.


Dat kan nare gevolgen hebben bij scheiding of overlijden van je partner. Zo kan het gebeuren dat je jouw pensioendatum even moet uitstellen. Periodes waarin je geen of verminderde bijdragen betaalt, tellen immers niet mee voor je pensioen. Ook bestaat de kans dat je enkele loopbaanjaren tekort komt om vervroegd met pensioen te kunnen, of om aanspraak te maken op een gewaarborgd minimumpensioen.


Artikel 37 heeft niet alleen gevolgen voor je pensioen, maar ook voor je ziekteverzekering. Voor de terugbetaling van je medische kosten – en eventueel groeipakket – ben je ten laste bij je huwelijkspartner. Je hebt echter geen recht op een ziekte- of invaliditeitsuitkering bij het ziekenfonds.


Wil je afstappen van artikel 37 om deze problemen te vermijden? Hou er dan rekening mee dat de annulering pas ingaat op 1 januari van het jaar volgend op je aanvraag.


Wil je aansluiten onder artikel 37 – hoofdberoep gelijkgesteld met bijberoep? En wil je weten of dat het beste statuut is voor jou of er misschien andere mogelijkheden zijn? Contacteer een van onze experts, zij helpen je graag verder.

Stel je vraag aan een Xerius expert

Een gouden tip: neem een boekhouder onder de arm

Het is geen verplichting, maar je verlost jezelf gegarandeerd van veel administratieve rompslomp. Bovendien verminder je de kans op fouten in je boekhouding, waardoor je boetes en verhogingen vermijdt. Om een voorbeeld te geven: overschrijd je de maximum inkomensgrens met 1 eurocent, dan kan je al gedwongen worden om de hogere bijdragen te betalen van een zelfstandige in hoofdberoep. Een boekhouder zorgt ervoor dat je niet over de schreef gaat.


Een goede boekhouder zoeken? Zo vind je de juiste.

Stap voor stap starten als zelfstandige artikel 37

Wat Xerius Ondernemingsloket voor je in orde brengt

Inderdaad, er komt wat papierwerk kijken bij je opstart. Gelukkig kan je rekenen op onze ervaringsdeskundigen om jouw wettelijke registratie als zelfstandige in orde te brengen.


Zij regelen daarvoor:

 • je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Je krijgt dan van de KBO een ondernemingsnummer – de identiteitskaart van je onderneming, zeg maar.
 • de activering van je ondernemingsnummer als btw-nummer. Je rekent als zelfstandige immers btw door aan je klanten. Dit nummer maakt het innen en doorstorten ervan mogelijk.
 • je aansluiting als zelfstandige bij een sociaal verzekeringsfonds.
 • het aanvragen van de nodige vergunningen. Populaire vergunningen – zoals voor alcohol of tabak – kan Xerius voor jou regelen. Vraag ook aan je beroepsvereniging of federatie welke vergunningen nodig zijn, en leg je oor te luisteren bij de gemeente waar je zaak gevestigd is.
Eigen zaak starten
Zelfstandige worden in bestaande zaak

Wil je gebruik maken van de regeling "artikel 37"? Dan vink je het vakje aan bij “artikel 37” wanneer je aansluit bij Xerius. Makkelijker kan het niet.
Wat je zelf regelt

Heel wat administratie wordt van je schouders genomen, slechts twee zaken moet je zelf nog regelen:

 • Je ziekenfonds op de hoogte brengen van je zelfstandige plannen.
 • Een zichtrekening openen voor je zaak. Zo kan je privé-uitgaven en professionele kosten gescheiden houden.Welke kosten hangen vast aan je start onder artikel 37?

1. Opstartkosten

Je las het hierboven al: eerst en vooral dien je een eenmanszaak op te starten. Daar hangt een prijskaartje aan vast van 178,1 euro. Voor een vennootschap komen de kosten op zo’n 1.500 euro. Maar gezien de beperkte ambities – een zaak voor het plezier in plaats van het geld – kiezen de meeste zelfstandigen onder artikel 37 voor de goedkopere eerste optie.
2. Sociale bijdragen

Je bent gelijkgesteld met een zelfstandige in bijberoep, en betaalt dus de bijhorende sociale bijdragen. Die komen neer op 20,5% van je netto belastbaar inkomen als zelfstandige. Xerius rekent graag uit welk bedrag jij elk kwartaal opzij moet leggen. Sla je liever zelf aan het rekenen? Dan kan via deze link.


Verdien je minder dan 1.865,45 euro per jaar? Dan hoef je geen sociale bijdragen te betalen.


Verdien je meer dan 8.832,73 euro? Dan betaal je de sociale bijdragen van een zelfstandige in hoofdberoep. Dat komt neer op een minimum van 890,51 euro per kwartaal.
3. Provinciebelastingen

Dit is geen heffing op je activiteit, maar op het aantal vierkante meter dat je bedrijf beslaat. Hoe groter de oppervlakte, hoe hoger je rekening oploopt. Daarbij hanteert elke provincie een ander tarief. Oost-Vlaanderen spant de kroon met 125 euro, Vlaams-Brabant houdt het op nul euro.
4. Personenbelasting en onkosten

Als zelfstandige ontsnap je niet aan belastingen op je inkomen. Daarom is het zo nuttig om onkosten te maken. Met andere woorden: je doet aankopen met je zelfstandigenportemonnee in plaats van als privépersoon. Deze onkosten worden dan afgetrokken van je inkomen, zodat je belastingen weer dalen.


Welke onkosten in aanmerking komen? Pluis het uit in dit artikel.
5. Verzekeringen

Hamvraag is natuurlijk: welke verzekeringen heb je nodig in jouw specifieke geval? Dat kom je te weten door een beroep te doen op de Xerius Verzekeringsbuddy, een handige online tool ontwikkeld in samenwerking met verzekeringsexperts en professoren. Door enkele vragen te beantwoorden kom je te weten welke risico’s je loopt, en hoe jij je daartegen beschermt. Is je zaak in een pand gevestigd? Dan kan je bijvoorbeeld niet zonder een dekking brand. Werk je met dure machines? Dan is een verzekering daarvoor geen overbodige luxe.


Ook je boekhouder kan jou vertellen welke bescherming jij nodig hebt. Nog geen boekhouder onder de arm genomen? Hier lees je hoe je een goede boekhouder zoekt en de juiste vindt.
6. Boekhouder

Daarmee zijn we meteen bij de laatste onkostenpost aanbeland. Het budget voor je boekhouder heb je zelf enigszins in de hand. Maak je zijn werk lichter door je papierwerk op orde te houden? En blijft het aantal inkomende en uitgaande facturen binnen de perken? Dan zou een paar honderd euro moeten volstaan.Deze pagina voor je samengevat

 • Dit is het ideale statuut als je een zaak wil beginnen voor je plezier, niet om rijk te worden.
 • Je bouwt zelf geen sociale rechten op, maar valt onder de bescherming van je partner.
 • De kosten om te starten zijn beperkt.

Wat vind je op deze pagina?