Zo start je jouw stage of loopbaan als arts

Je studies zijn afgerond, en je wil aan je stage beginnen als arts? Of heb je deze fase achter de rug, en klop je aan de deur van een zelfstandige carrière? In beide gevallen is Xerius je gids, en doen wij veel papierwerk in jouw plaats.

Zo neemt jouw stage een kerngezonde start

Neem je visum in ontvangst en schrijf je in bij de Orde der Artsen

Wil je in ons land een medisch beroep uitoefenen, dan heb je een visum nodig. Jij krijgt een voorlopig exemplaar toegestuurd door de FOD Volksgezondheid, en dat van zodra je jouw diploma hebt behaald.


Vervolgens trek je naar de Orde der Artsen in jouw provincie. Daar leg je jouw visum voor, samen met een bewijs van goed gedrag en zeden. De Orde schrijft jou dan in, zodat je de volgende stap kan zetten.
Vraag je erkenning aan

De volgende stap is je officiële erkenning als arts. Daarvoor stuur je – per post – de volgende bewijsstukken naar het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid:

 • het stageboekje of “medbook” van je laatste opleidingsjaar;
 • het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor de erkenning;
 • je attest van inschrijving bij de Orde der Artsen (dat document mag niet ouder zijn dan 3 maanden);
 • je masterdiploma, of een voorlopig attest van de universiteit als bewijs van slagen.

Krijg je een positief advies? Dan krijg je van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een officieel erkenningsbesluit. Deze instantie brengt ook het RIZIV daarvan op de hoogte.
Breng je RIZIV in orde

Dan schiet het RIZIV in actie: zij sturen jou een RIZIV-nummer op. Dat nummer heb je nodig om je prestaties bij hen aan te geven. Je vermeldt het nummer ook op al je officiële documenten, zoals brieven, getuigschriften en evaluaties. Dit nummer zorgt er ook voor dat je patiënten hun medische kosten terugbetaald krijgen van hun ziekenfonds.


Xerius regelt je RIZIV Sociaal Statuut voor jou. Alleen bij Xerius kan je alles – van de aanvraag tot de investering van je RIZIV-toelage – onder één dak laten regelen. Wij houden de administratie bij in jouw plaats en vragen je toelage elk jaar tijdig aan. Klik gewoon hieronder, en wij zorgen voor alles. Of bel Xerius op 078 05 00 72.

JA, regel mijn RIZIV-toelage 

Belangrijk: vraag je RIZIV-toelage aan

Je aansluiting bij het RIZIV betekent dat jij werkt tegen afgesproken tarieven. Je rekent jouw patiënten dus geen supplementen aan die niet terugbetaald worden door de ziekenfondsen. Als bedankje krijg je elk jaar het “RIZIV Sociaal Statuut”. Deze toelage gebruik je voor een ruimere sociale bescherming van jezelf en je gezin, bijvoorbeeld via een gewaarborgd inkomen of VAPZ.

Breng je ziekteverzekering in orde

Deze aansluiting is verplicht. Dankzij je ziekteverzekering krijg je medische kosten terugbetaald, en ontvang je een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Een tip: sluit aan bij Helan, het ziekenfonds waarmee Xerius nauw samenwerkt. Dan kunnen wij ook deze taak van jouw schouders nemen, door je aansluiting bij Helan te regelen.


Ben je al aangesloten bij een ziekenfonds? Geef dan zeker door dat je statuut wijzigde: van student naar stagiair arts. De ziekteverzekering is niet je enige verplichte verzekering.

JA, regel mijn aansluiting bij HelanAlvorens je stage te starten moet je ook de volgende dekkingen afsluiten:

 • de verzekering beroepsaansprakelijkheid dekt de kosten voor fouten die bij je beroep horen.
 • de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid heb je nodig wanneer iemand anders dan je cliënt schade oploopt door jouw onvrijwillige fout.
Je stage zit erop? Dan kan je starten als zelfstandig arts

Wordt het een eigen praktijk, een associatie of een overname?

Bij de start van je loopbaan mag je meteen een cruciale knoop doorhakken: kom je solo aan de start of sluit je aan bij een groepspraktijk?


Als specialist in een ziekenhuis volg je uiteraard de structuur van de organisatie. Toch kan je ook als individuele huisarts samenwerken met andere dokters. Daar heb je goede redenen toe: je verdeelt kosten en werkuren, of je stapt in een bestaande praktijk met de bedoeling die later over te nemen. Sowieso moet je als huisarts toetreden tot een huisartsenkring.


Kies je voor een associatie, dan leg je de spelregels vast in een overeenkomst. Daarin beschrijf je alle mogelijke aspecten van de samenwerking, zoals

 • het type (bijvoorbeeld enkel kostendelend of ook professioneel),
 • de duur,
 • de verzekeringen,
 • de sociale zekerheid,
 • de fiscale zaken,
 • de bevoegdheden,
 • de verlofregelingen
 • de verdeling van inkomsten en uitgaven.

Sla je een eigen weg in? Dan kom je ook voor een tweesprong te staan. Start je een nieuwe praktijk of neem je een bestaande over? Beide opties brengen hun eigen kansen en uitdagingen met zich mee. Ga dus niet over één nacht ijs, en weeg elke mogelijkheid zorgvuldig af. Vraag zeker ook gespecialiseerd advies bij juridische experts, zoals aternio. Of consulteer een externe overnameadviseur.
Kies je ondernemingsvorm

De vorige stap heeft ook een grote impact op je ondernemingsvorm: eenmanszaak of vennootschap. De laatste optie is aangewezen wanneer je bijvoorbeeld kiest voor een associatie. De soort vennootschap hangt dan af van de wijze waarop jullie samenwerken. Wat zijn de financiële behoeften? Hoeveel vennoten telt de zaak? Wie draagt het ondernemingsrisico? Het speelt allemaal een rol, en je kan de knoop onmogelijk alleen ontwarren. Daarom vraag je beter bijstand van een boekhouder, accountant of jurist.

Start je eenmanszaak
Start je vennootschapOpen een bankrekening in België op naam van je zaak

Die rekening heb je nodig om je zaak te laten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Bovendien kan je zo privé-uitgaven en beroepstransacties netjes gescheiden houden.
Registreer je zaak in de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen)

De KBO is een gigantische databank met alle gegevens en activiteiten van elke Belgische onderneming. Hier plukken de RSZ, de btw en andere officiële instanties de bedrijfsgegevens die ze nodig hebben.


Na je registratie kent de KBO jou een ondernemingsnummer toe. Hou je niet van administratieve rompslomp? Laat de klus dan over aan Xerius. Wij brengen de registratie voor jou in orde.


Je hoeft jouw ondernemingsnummer niet te laten activeren als btw-nummer. Als arts heb je immers “geen btw-hoedanigheid nodig”, zoals dat heet.

Als arts mogelijk btw-plichtig

Oefen je als arts enkel therapeutische medische activiteiten uit? Dan blijf je vrijgesteld van btw. 
Oefen je daarnaast ook niet-therapeutische medische activiteiten uit, zoals het onderzoeken van patiënt voor een verzekeringsmaatschappij, dan ben je voor die activiteiten wel btw-plichtig.

Twijfel je of je btw-plichtig wordt? Contacteer ons en we klaren de situatie voor je uit.
 Word lid van een sociaal verzekeringsfonds

Als zelfstandig arts moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Xerius. Je betaalt elk kwartaal sociale bijdragen, en bent zo verzekerd van sociale rechten. Je hebt dus recht op pensioen, ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheidsuitkering en moederschapsuitkering.

Kies zorgvuldig je startdatum als zelfstandig arts.

Soms kan je – door een dag vroeger of later te beginnen – een kwartaal minder sociale bijdragen betalen en toch alle pensioenrechten genieten voor dat jaar. Xerius rekent graag uit op welke datum jij het best van start gaat.

Informeer je ziekenfonds over je nieuwe statuut

De kans is groot dat je al aangesloten bent. Laat je ziekenfonds weten dat je statuut is gewijzigd, en dat je voortaan als zelfstandige door het leven gaat.
Breng je accreditering in orde

Als arts is het belangrijk om de medische evoluties op de voet te volgen. School jij je bij via een zogenaamde LOK – een kwaliteitsgroep van (collega-)artsen? Dan krijg je daarvoor een financiële vergoeding, die “accreditering” wordt genoemd. Beginnende artsen kunnen een voorlopige accreditering ontvangen van 1 jaar.

 

Je accreditering aanvragen doe je bij de dienst “accreditering” van het RIZIV. Doe dat gelijktijdig met je aanvraag tot erkenning, of binnen de 3 maanden na deze erkenningsaanvraag. Loopt je voorlopige accreditering af, dan kan je deze met telkens 3 jaar verlengen.
Kies voor extra zekerheid met aanvullende verzekeringen.

De verplichte verzekeringen heb jij al afgesloten, voor je stage begon. Je start als zelfstandig arts is een geschikt moment om nog meer bescherming in te bouwen. Door deze bijkomende dekkingen af te sluiten kan je jezelf net zo goed beschermen als een ambtenaar of loontrekkende. Zo kan je bijvoorbeeld kiezen voor:

Meer info over de aanvullende verzekeringen

Laat je administratieve werk over aan Xerius

Zo ben jij er zeker van dat je alle nodige stappen hebt gezet, op de juiste manier. Wij doen het werk voor jou, en jij kan je helemaal focussen op je loopbaan als arts.
Xerius regelt voor je stage:

 • je inschrijving bij het ziekenfonds
 • je toelage RIZIV Sociaal Statuut
Online aanvragen Xerius regelt na je stage:

 • je inschrijving bij de KBO (105,50 euro)
 • je aansluiting als zelfstandige 
 • je inschrijving bij het ziekenfonds

Zo moet jij alleen nog zorgen voor het openen van je bankrekening.

 
Online aanvragen 

Wat vind je op deze pagina?