“Elke dag proberen beter te doen dan gisteren”

Johan Peeters, die in 2014 aan boord kwam als CEO van Bofidi, is continu bezig om het accountantskantoor future-proof te maken. Dit gaat niet alleen over digitalisering of innovatie in het algemeen, het heeft vooral te maken met de cultuur en de medewerkers. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat tevreden medewerkers tot tevreden klanten leiden. Dat hebben ze bij Bofidi goed begrepen. Daarom zorgt men ervoor dat er voldoende capaciteit is om het werk te verzetten. Door een te sterke groei in 2019 was dit even niet in balans en mochten de medewerkers mee beslissen met welke klanten de samenwerking stopte. “Groeien is voor Bofidi geen doel op zich”, zegt Johan Peeters. “Er zijn accountantskantoren die snel groeien door overnames, maar echt duurzame vooruitgang boek je vooral door snel te schakelen en je aan te passen aan de veranderende markt.” Vandaag werken er tweehonderd mensen bij Bofidi in de vestigingen van Gent, Brussel, Kontich, Halle en Zoersel.


Hoe is Bofidi ontstaan?

“Het is een typisch verhaal. Twee boekhouders uit het Gentse zagen meer dan veertig jaar geleden een opportuniteit om dingen samen te doen. Schaalvergroting, avant la lettre dus. Het is altijd een heel evolutionair proces geweest. Stap voor stap trachten beter te doen.


Dat is ook vandaag nog steeds de leuze. We proberen het elke dag beter te doen dan gisteren. Niets is vanzelfsprekend. We blijven alles in vraag stellen. Wanneer we iets goed vinden, dan proberen we het altijd beter te maken tot we de beste zijn. Veel bedrijven worden geen geweldige bedrijven omdat ze goed zijn.


Momenteel is er een trend van acquisities en overnames bezig. Bofidi is geen kantoor van overnames, wel een van organische en anorganische groei. Anorganische groei, enkel en alleen als het kantoren zijn die mee aan de toekomst willen bouwen vanuit eenzelfde visie, dezelfde cultuur en dezelfde waarden. Een kantoor vervoegt ons, wij nemen geen kantoor over.”


Hoe kwam je bij Bofidi terecht?

“Ik was als ondernemer al klant bij Bofidi. Ik heb ook wel een financiële achtergrond. Zo was ik in het begin van mijn loopbaan actief bij PwC. In 2014 werd ik gecontacteerd door een partner van Bofidi, die altijd al mijn financieel adviseur is geweest. Het was toen toch nog wel een andere markt dan vandaag. Bofidi werd gerund door de partners. Af en toe werd er een partnermeeting gehouden. Niemand was goed voorbereid, omdat de partners ook steeds bezig waren met de klanten en de medewerkers. Er was geen strikt afgelijnde agenda. Er werd veel gepraat, maar daarna werd er gewoon verder gewerkt. En dit is prima in een stabiele markt.


Ik kreeg dan het aanbod om CEO van de groep te worden, omdat niemand van de partners zich in die rol zag. Ze merkten wel op dat de markt aan het veranderen was en kwamen al snel tot de conclusie dat er een strategie op lange termijn nodig was. Ik zat in een sabbatical toen Bofidi kwam aankloppen. We maakten de afspraak om dit zes maanden uit te testen, om te zien of dit tot iets kon leiden. Na dat halfjaar zagen we zoveel groeimogelijkheden en uitdagingen dat we beslisten om er volledig voor te gaan. Zo kwamen er steeds meer adviesdiensten bij, met als doel de klanten te ontzorgen. Een full service kantoor of one-stop-shop, zeg maar.”

Medewerkers en klanten mee in een nieuw verhaal

One-stop-shop klinkt mooi, maar hoe heb je de medewerkers kunnen overtuigen om mee de switch te maken?

“Als je eerst mensen moet overtuigen, dan zet je de stappen in de verkeerde volgorde. In de voorbije jaren hebben we er vooral voor gezorgd dat we de Bofidi-medewerker, met de juiste ingesteldheid, konden houden en aantrekken. Die mensen zijn zelf slim genoeg om te zien waar je naartoe gaat.


Uiteraard waren er ook medewerkers die niet deze richting wilden uitgaan. En dat is prima. We moeten die mensen niet tegenhouden, integendeel. Die moeten zo snel mogelijk iets anders gaan doen, anders zijn we een stukje van hun leven aan het inpikken.


De collega’s die wel aan boord blijven zijn zelfs de accelerator voor de nieuwe manier van werken. Ik geloof heel sterk in een organisatie vanuit de competenties en het intellect van het team. Ik geloof minder in een heel strak uitgestippelde langetermijnstrategie. Onze markt evolueert heel snel en moeten wij daar altijd een plan voor hebben? Neen. We moeten aan elk kruispunt dat we tegenkomen wendbaar zijn, om uiteindelijk te beslissen of we rechtdoor, naar links of naar rechts zullen gaan. Als je de juiste mensen en de juiste cultuur hebt, vind je het niet erg om een keer van richting te veranderen. Dan is de reis met je team veel belangrijker dan je bestemming.”


Bij heel veel kantoren gaat de evolutie minder snel. Moeten zij beginnen panikeren?

“Ik wil niet zeggen dat wij beter zijn dan andere kantoren. Met hetgeen zij doen is dat voor hen misschien de juiste weg. Wij willen vooral meer waarde aan onze klanten leveren en een veel boeiendere job aan onze medewerkers aanbieden. Andere kantoren doen misschien andere dingen. Soms willen klanten gewoon met alles wettelijk orde zijn. Dat kan ook een prima model zijn.”


Niet alleen medewerkers, maar ook klanten moeten meegaan in het nieuwe verhaal.

“Dat is ook een evolutie. Wij moeten de klanten overtuigen van de waarde die wij leveren. Uiteraard moet de klant die waarde ook valoriseren. Voor een aantal klanten hoeft de dienstverlening niet zo ver te gaan. Niet iedereen heeft behoefte aan een realtime overzicht van zijn cijfers. We zien wel een shift in de markt van ondernemers die veel korter op de bal willen spelen, die veeleisender zijn en die hun bedrijf gaan sturen vanuit cijfers en minder vanuit het buikgevoel. En daar willen wij op inspelen.”

Eerst luisteren dan antwoorden, ook al zijn we experten

Biedt technologie een belangrijke toegevoegde waarde in de adviesverlening?

“Technologie zorgt ervoor dat je als bedrijf kan evolueren, maar heeft op zich geen waarde. Het kan nooit een transformatie tot een hoger niveau brengen, mensen wel.


Technologie moet ervoor zorgen dat de medewerkers hun job op een betere en gemakkelijkere manier kunnen doen. Soms zie ik accountants op nieuwe digitale trends springen, meer vanuit de schrik om iets te missen, dan dat het past binnen het servicemodel van het kantoor. En daar proberen we toch heel voorzichtig in te zijn. Technologie moet echt waarde toevoegen en mag zeker geen gadget of gimmick zijn.


Advies is, net zoals digitalisering, ook zo’n buzzwoord geworden. Technologie moet ondersteuning bieden bij het completer adviseren van je klanten. Vooral alerting tools zijn daarbij een belangrijk hulpmiddel. Het tweede luik, waar technologie bijdraagt aan de waarde van je klanten, is een stukje predictie. Op basis van cijfers uit het verleden kan je een forecast maken. Het derde luik gaat over benchmarken met sectorgenoten.”


Telkens als ik naar de website van Bofidi surf, kom ik een heel opvallend filmpje tegen, met de boodschap dat Bofidi geïnteresseerd is in de mens achter de ondernemer. Dat filmpje, met één van de partners in de hoofdrol (Toon Vanhaeren) is toch vrij ongewoon voor een accountantskantoor?

“Daar zetten we heel sterk op in. We kunnen maar pas de beste ondersteuning aan onze klanten bieden als we ze écht kennen, als we echt weten wat er speelt. Proberen de echte vraag te achterhalen en dat is meestal niet de eerste vraag die je stelt.


Dat is niet altijd gemakkelijk voor mensen in ons vak. Wij worden opgeleid tot experten in ons vakgebied. Als specialist geef je uiteraard graag onmiddellijk een antwoord, maar je mag juist niet te snel al een oplossing aanreiken. Eerst luisteren en dan kom je tot de kern van de vraag. Daar moet je op trainen.”


Trainen, hoe doe je dat?

“Heel veel coaching. We hebben al zeven jaar een externe coach, die zich intern bezighoudt met het trainen van onze medewerkers. De juiste vragen kunnen stellen, dat is iets dat aangeleerd moet worden. Daarnaast moet je oog hebben voor de persoonlijkheidskenmerken van de klanten en de medewerkers en ook voor de manier van communiceren.”

De zoektocht naar nieuwe medewerkers

Moet je dan nog in een accountancyrichting afgestudeerd zijn om bij Bofidi aan de slag te gaan?

“Neen, wij zoeken mensen met de juiste competenties. Expertise is belangrijk, daar moeten we niet flauw over doen, maar dat is niet ons eerste criterium. Je moet de juiste werkmentaliteit hebben, een sterke assessmentsscore halen en beschikken over de juiste persoonlijkheidskenmerken. Wat dat betreft, no compromise. De technische kennis kan aangeleerd worden.”


Vind je gemakkelijk medewerkers?

“Wij zoeken tot we de juiste hebben. Daar zijn we heel methodologisch mee bezig. Wij proberen in te zetten op de capaciteit voor de job, zoals in elke industrie. Heel veel servicebedrijven verkopen eerst de dienst en gaan dan aan de capaciteit werken. Zo hebben ze dan altijd iets te weinig capaciteit. Dat proberen we toch om te draaien. Eerst de capaciteit en dan de klant.


Vervolgens moet je op zoek gaan naar de juiste medewerker. Vinden we die niet, dan zullen we wel even wachten tot die voorbij komt.


Vinden we gemakkelijk medewerkers? Neen, natuurlijk niet. Maar door eerst de capaciteit in balans te brengen, verminder je de druk om snel mensen aan te werven, die achteraf gezien misschien toch niet aan het gewenste profiel beantwoorden.”

Fiscaal advies is slechts één van de pijlers

Je hebt heel wat partners binnen de Bofidi-groep. Is het gemakkelijk om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen?

“We steken veel tijd in het toekomstig samenwerkingsmodel, wanneer een kantoor tot de Bofidi-groep wil toetreden. Er gebeuren ook persoonlijkheidsassessments. Soms duurt het lang vooraleer we die stap zetten.


Het financieel verhaal is eenvoudig, A+B=C. Een acquisitie is geen transformatie accelerator. Het is iets wat de groei kan ondersteunen, net zoals technologie. Als je eerst acquisities doet om dan het transformatieproces op gang te trekken, dan zet je volgens mij de verkeerde stappen. Je moet weten waar je naartoe wilt. Dat is onze strategie, onze cultuur, onze doelgroep, ons DNA en wie past daar dan in? Dat is niet gemakkelijk.”


De accountancymarkt is, zoals je zegt, aan het evolueren. Zie je dan hele grote techspelers als een bedreiging?

“Dan vertrek je weer vanuit die technologie first-strategie. Wij zijn vooral op zoek naar de behoefte van de klant. Als de klant vooral het transactioneel model waardeert, dan zit daar wel een risico in. Vanuit het DNA van Bofidi bekeken, is dat niet het cliënteel naar wie wij ons richten. Ik wil niet hautain overkomen, maar daar zit niet onze grootste bedreiging.”


En de banken dan? Die geven tegenwoordig ook fiscaal advies.

“Dat staat ook niet bovenaan onze agenda. Zoals wij ons nooit gaan bezig houden met beleggingen, zal de bank ook nooit de beste worden in fiscaal advies. En fiscaal advies is binnen Bofidi ook maar één van de pijlers. Wij proberen veel breder te gaan in die ontzorging van de klant. Een trend die onomkeerbaar is, is die van de consolidatie. Er zullen minder kantoren zijn en de gemiddelde kantoren zullen groter zijn. ”


Hoe vindt Bofidi nieuwe klanten? Nog steeds mond-aan-mond?

“De aangroei van nieuwe klanten gebeurt nog vaak door doorverwijzing van bestaande klanten. Wij zetten heel sterk in op branding. Zowel voor nieuwe klanten als voor nieuwe medewerkers moet dit een belangrijke instroom worden. Minstens moet er een awareness zijn dat Bofidi een optie is.


Bofidi wil de vertrouwde partner van de ondernemer zijn op elk belangrijk moment in zijn loopbaan. Ik ben ervan overtuigd dat onze beste jaren nog moeten komen.”

Danny De Pourcq