"Samen groeien om sterker te staan"

Steven Brouckaert, oprichter en CEO van Partners in Accountancy:


De accountancysector zit in volle transformatiemodus. Wat de verre toekomst zal brengen weet niemand. Ook Steven Brouckaert van Partners in Accountancy (PIA) heeft geen glazen bol, maar hij voorspelt dat het accountancylandschap er over hooguit vijf jaar helemaal anders uitziet.


Boekhoud- en accountskantoren hebben vandaag geen gebrek aan werk. Integendeel zelfs. Net daardoor wordt er te weinig gekeken naar veranderingen van buitenaf. Naar het grotere plaatje.


Steven en PIA hebben de luxe om dit wel te kunnen doen. Heel veel kantoren voelen de noodzaak om meer samen te werken en zijn op zoek naar een goeie formule. Iets wat we vaak horen van boekhouders en accountants is dat ze hun eigenheid en identiteit willen behouden. Partners in Accountancy, een economisch samenwerkingsverband van (voorlopig) 19 onafhankelijke boekhoud- en accountantskantoren, biedt voor hen een mooi alternatief.Hoe omschrijft u Partners in Accountancy?

“Wij positioneren ons niet als een louter samenwerkingsverband en evenmin als een grote, meestal logge, partnerorganisatie met een overkill aan uniformisering. Niet het groter worden op zich is een doel, wel het sterker worden door krachten te bundelen, kosten te delen en informatie uit te wisselen.


In het verleden probeerde ik ook al om op een ‘losse’ manier samen te werken, maar op een bepaald moment is dat veelal eenrichtingsverkeer. Ofwel is er onvoldoende vertrouwen, ofwel is er geen gemeenschappelijke basis om informatie te delen. Er mag geen hinderpaal zijn om info met elkaar te delen en zeker niet bij het nemen van de volgende digitale stappen.


Ik denk bijvoorbeeld aan onze schat aan data die we kunnen gebruiken bij een benchmarking voor onze klanten. Bij Partners in Accountancy worden de kosten gecentraliseerd en op een eenvoudige basis verdeeld. Zo wordt gestreefd naar een zo laag mogelijke drempel om de samenwerking echt te doen slagen.”

We zitten hier teveel in ons coconnetje. Iedereen heeft enorm veel werk en net dat aspect verblindt ons voor de big picture. We zien de bedreiging van buitenaf nog niet aankomen.

Steven Brouckaert

CEO Partners in Accountancy

Een gemeenschappelijke kostenstructuur, zegt u, waaruit bestaat die dan?


“Uit drie stukken. In de eerste plaats wordt er vandaag veel aandacht besteed aan de digitalisering van het kantoor. Vandaag zijn de meeste softwaretoepassingen wel voorhanden, maar ligt de werkelijke opdracht in het uitrollen en opvolgen daarvan. Bovenal moet het fameuze change management door onze mensen begrepen en gedragen worden. Dit is een heel intensieve opdracht. Binnen dit project hebben we bijvoorbeeld enkele mensen, die zich enkel toeleggen op de digitale support van onze kantoren.


Daarnaast hebben we ook een specialisatieluik. Daarvoor zetten we per regio een dream team op. De aangesloten kantoren kunnen beroep doen op enkele topspecialisten, als die voor hen van toegevoegde waarde zijn.


Het laatste belangrijk stuk is het ontzorgen. Dan heb ik het over de administratieve verplichtingen van een kantoor, confraternele controles, de personeelsadministratie maar ook de rekrutering en selectie. Het personeelstekort in onze sector is een blijvende realiteit, waar we als grotere organisatie toch iets meer middelen kunnen op inzetten en het verschil maken. Zo hebben wij sinds kort ook een zogenaamde Chief Happiness Officer, die als belangrijkste taak heeft het welzijn van de medewerkers, ons belangrijkste actief, te bevorderen. Accountants zijn topatleten. Wij werken, werken, werken, maar we voelen niet altijd wat er binnen het kantoor leeft. En we weten soms ook niet hoe we met bepaalde zaken moeten omgaan.”Veel kantoren willen hun eigen identiteit behouden. Hoe vertaalt zich dat binnen de groep?


“Don't fix what isn’t broken, zeg ik dikwijls. Een kantoor is gegroeid volgens de eigenaar. Ieder kantoor is anders en die eigenheid moet voor een groot stuk bewaard kunnen blijven.


In bepaalde kantoren is er een lokale samenwerking met een advocaat, bankier of notaris, daar gaan we niets aan veranderen. Wij springen enkel bij wanneer het een toegevoegde waarde geeft. Elk kantoor heeft eigen uitdagingen. Zo is het niet altijd noodzakelijk dat een kantoor van boekhoudsoftware verandert, omdat de moderne programma’s voor en na het boekhoudpakket toch met elkaar spreken. Het zou enorm veel tijd kosten, en in alle eerlijkheid, dat hebben we niet (meer) in onze sector.


Het samenwerkingsverband is eigenlijk het kantoor zelf. Voor de klanten en de medewerkers is dat belangrijk. Een personeelsevent gaan wij nooit op groepsniveau organiseren. Elk individueel kantoor is een familie die aan elkaar hangt en dat willen we niet afpakken. Bij de grotere spelers ben je een partner in een geheel. Aan een lange tafel wordt er dan veelal aan politiek gedaan. Ik kan alleen maar vaststellen dat wanneer die structuren groter worden, die ook logger en minder energiek worden. Bij een fusie heeft niet iedereen hetzelfde rendement. Daar springen veel fusies op af. Bij ons is een partner echt nog een werkelijke partner met een wezenlijk belang in zijn of haar kantoor.”Vandaag is PIA al uitgegroeid tot een netwerk van 19 kantoren. Hoe belangrijk is de Belgische Investeringsgroep Baltisse van Filip Balcaen in het verhaal geweest?


“Ik geloof sterk in co-ownership. We nemen ook wederzijdse engagementen die veel verder gaan dan in een franchisesysteem, onder de vorm van aandelen. Je hebt ook daar wel die gemeenschappelijke naam, maar niet die binding. Wij kunnen ons ook veel gemakkelijker committen om jonge vennoten aan boord te brengen en de continuïteit naar oudere vennoten te garanderen.”Hoe motiveer ik mijn medewerkers om mee in het digitale verhaal te stappen?

“We hebben heel lang met elkaar gepraat. Ik hou van mensen die mij challengen. Filip Balcaen en zijn team vullen dit heel goed in. Ik verken graag de onbewandelde paden. Eerder dan samen te werken met een bestaande speler binnen onze sector of een pure financiële partij, wou ik net een partij die mij de ideale combinatie van slagkracht en strategisch inzicht kon bijbrengen.


Soms is het nodig om van buitenaf naar binnen te kijken. Doorheen de jaren zijn er al veel consolidatiegolven in onze sector geweest. Alleen, het niveau en het ritme waarop dat zich nu ontwikkelt, is ongelofelijk. Wij zitten aan tafel met kantoren van 5 tot 10 medewerkers, maar even goed met kantoren van 80 en meer mensen. Dat zijn partijen die voorheen geen nood hadden om zich te verbinden. In de samenwerking met Baltisse heb ik een heel solide financiële partner gevonden, die op dezelfde golflengte zit en ons verhaal wil volgen en verder helpt uitbouwen.”Het groeiverhaal wordt dus verdergezet. Wat zijn de volgende stappen?


“In de eerste plaats kijken we naar regio’s waar we niet of minder actief zijn. We kunnen nog sterk groeien in het Vlaamse landschap, maar ook in Brussel en Wallonië. Ondernemen stopt niet aan de landsgrenzen, dus ik sluit niet uit dat we bijvoorbeeld ook naar Nederland of de andere buurlanden zullen kijken. Een kantoor van vijf of zes mensen heeft in onze structuur wel een bestaansreden, hoewel sommigen het tegendeel beweren. Er zijn heel veel kleine, goede kantoren, die we willen betrekken in ons groeitraject.”Hoe zie jij de accountancysector evolueren?


“Tot op vandaag zijn wij gezegend door ons deontologisch dekentje. Kwaliteit wordt goed beschermd, en dat is prima, maar de concurrentie zal vooral van buiten onze sector komen.


Martin de Bie, adviseur nieuwe technologie en innovatie bij 216 Accountants, vertelde mij dat in Nederland niemand besefte hoe vlug het gegaan is. Ik zie dat hier ook gebeuren. We zitten hier teveel in ons coconnetje. Iedereen heeft enorm veel werk en net dat aspect verblindt ons voor de big picture. We zien de bedreiging van buitenaf nog niet aankomen.


Plots zullen er partijen opstaan, een Google, Amazon of een nieuwe Fintechspeler, met veel meer slagkracht dan eender wie. Tot op vandaag lacht iedereen nog even bij dit leuke verhaaltje, maar net daarom wil ik met onze organisatie groter worden. Ons verhaal uitbouwen op onze unieke manier en sterk staan voor de komende storm.”


Nog vragen over Partners in Accountancy? Dan kunt u terecht bij Steven Brouckaert: steven@pia.be