Kies voor gemoedsrust met de overlijdensverzekering

 • Beveilig de financiële toekomst van je gezin
 • Geldig wereldwijd en in alle omstandigheden ook bij ongeval
 • Onmiddellijke zekerheid, zonder wachttijd
 • De fiscus betaalt mee voor jouw gemoedsrust
 • Een uiterst betaalbare zekerheid
 

We vinden het absoluut normaal om onze auto, ons huis – ja, zelfs onze laptop en smartphone te verzekeren. Maar het inkomen waarmee we dat allemaal betalen, dat laten we onbeschermd over aan zijn lot. Zeg nu zelf, dat is toch de wereld op zijn kop? Want als je overlijdt, dan valt er een inkomen weg. De studies voor de kinderen en de afbetaling van de autolening: wie gaat het allemaal bolwerken? Want het gezinsinkomen daalt fors, terwijl de financiële verplichtingen springlevend blijven.


Wij Belgen zijn onderverzekerd bij overlijden, en het eerste slachtoffer is vaak wat ons meest dierbaar is: ons gezin, ons vermogen en – bij bedrijfsleiders – de zaak. Dat heeft heel wat drama’s tot gevolg, en dat is jammer. Er bestaat immers een pasklare en betaalbare oplossing: de overlijdensverzekering. Daarmee schenk je zekerheid aan je nabestaanden en gemoedsrust aan jezelf.
Waarom zou iedereen een overlijdensverzekering moeten hebben?

Liefst 10% van de werkende Belgen haalt de pensioenleeftijd niet. Met andere woorden: hun gezin krijgt te maken met een gigantisch dubbel verlies: emotioneel en financieel. Wie redeneert “het zal mij niet overkomen” speelt Russische roulette met de toekomst van zijn nabestaanden. Je neemt geen risico met wat je meest dierbaar is. Spelen op zeker is dus aangewezen, en dat kan door het wegvallen van een inkomen op te vangen met een overlijdensverzekering.

 

De cijfers zwart op wit: zo noodzakelijk is een overlijdensverzekering


Stond je er al eens bij stil hoeveel een kind kost per maand? MyFamily ook. Deze partner van Xerius, bevoegd voor het uitbetalen van het Groeipakket, berekende de kostprijs tot op de komma.


Elke maand spendeert een gezin met twee inkomens gemiddeld 38% van zijn budget aan de kroost. Valt er een inkomen weg? Dan loopt dat cijfer op tot 63%. Een bedrag, dat je als alleenstaande op je eentje moet ophoesten. Een overlijdensverzekering biedt dan een geruststellende oplossing.

Je overlijdensverzekering van start tot einde

Wanneer begin je het best met een overlijdensverzekering?

Heel simpel: zo vroeg mogelijk. Op jonge leeftijd heb je immers de grootste gezinskosten. Je betaalt een huis af, de kinderen groeien als kool, gaan naar school of naar de unief. Indien dan een partner – en dus een inkomen – wegvalt, zijn de gevolgen catastrofaal. Liefst 65% van de Belgen tussen 35 en 49 jaar komt dan in financiële ademnood. Het overlijdenskapitaal dat je ontvangt, vangt de budgettaire schokken op.


Wist je dat... je overlijdensverzekering meteen van kracht is na betaling van je eerste premie? Zelfs al zou je de volgende dag overlijden, dan krijgen je nabestaanden onmiddellijk het volledige verzekerde kapitaal.
Wanneer eindigt je overlijdensverzekering?

Je combineert je overlijdensverzekering altijd met een spaarproduct. De dekking eindigt automatisch bij de uitbetaling van het spaargeld. Dat is bijvoorbeeld wanneer je op pensioen gaat. Of als je 65 wordt, en je de dekking combineert met een zogenaamd derdepijlerproduct zoals pensioensparen of langetermijnsparen.


Je kan je aanvullende overlijdensdekking op elk moment beëindigen. Dan stoppen de premies. Overlijd je na die datum, dan ontvangen je nabestaanden het opgebouwde spaargeld.
Hoe werkt de bescherming van je aanvullende overlijdensverzekering?

De term “aanvullend” zegt het al: je neemt de bescherming als aanvulling bij een pensioenspaarproduct. Dat hoeft niet meteen bij de start te gebeuren: je kan perfect een dekking afsluiten wanneer je pensioenplan al een tijdje op poten staat. In feite verzeker je dan een bepaald bedrag, bijvoorbeeld 150.000 euro. Je maakt op dat moment de afspraak: “als ik overlijd voor 2032 in het voorbeeld hieronder, wordt mijn opgebouwde spaargeld aangevuld tot een bedrag van 150.000 euro. Dat wordt dan uitgekeerd aan mijn nabestaanden”.


 Grafiek verloop overlijdensdekking

 


Zo werkt de overlijdensverzekering in het grafiekje hierboven

 • Jij betaalt premies voor je spaarproduct (zoals een VAPZ, IPT, ...). De premies voor je overlijdensverzekering worden uit dit spaarkapitaal gehaald. Voor deze bescherming hoef je jezelf dus niet in extra financiële bochten te wringen.

  Belangrijk: deze premiebetaling legt geen hypotheek op je pensioenkapitaal. Bij een IPT of POZ is de premie gewoon iets hoger. Voor andere spaarproducten is de premie zo laag, dat je pensioenkapitaal er nauwelijks onder lijdt.

 • Je premie wordt berekend op het verschil tussen je overlijdenskapitaal en je spaargeld. Hoe ouder je wordt, hoe meer je spaargeld groeit, terwijl je verzekerde kapitaal gelijk blijft. Met andere woorden: het verschil tussen beide bedragen wordt steeds kleiner... en je premie dus lager.
 • Is het spaargeld gelijk aan het overlijdenskapitaal? Dan vallen de kosten voor de overlijdensverzekering weg. In dit voorbeeld is dat het geval in het jaar 2032.
 • Gebeurt het overlijden tijdens de looptijd van het contract? Dan bekijken we wat het hoogst is: het spaargeld of het overlijdenskapitaal. Het grootste bedrag wordt uitbetaald.

Dit systeem beschermt je nabestaanden optimaal. Zij genieten vanaf dag één de zekerheid dat zij minstens het verzekerde overlijdenskapitaal ontvangen. Sterker nog: zij krijgen zelfs méér, van zodra de spaarpot groter wordt dan dit kapitaal. In dit voorbeeld is dit dus vanaf 2032.

Contacteer je pensioencoach 

Welk bedrag kies je als overlijdenskapitaal?

Criterium 1: je eigen wensen

Deze onbetaalbare gemoedsrust is er voor een zeer betaalbare kost. Je kiest vrij het kapitaal dat je nabestaanden ontvangen bij jouw overlijden, met een maximum van 1,5 miljoen euro. Ook de duurtijd van het contract en de begunstigden bepaal je zelf. Je stemt de bescherming dus helemaal af op je persoonlijke situatie: je inkomen, de levensstandaard van je gezin en de leeftijd van de kinderen.


Hieronder vind je enkele kostenposten. Aan jou de keuze welke je meeneemt bij de berekening van je overlijdenskapitaal.

 • de kosten van de uitvaart. Reken daarvoor op minstens 5.000 euro. Zonder overlijdensverzekering neemt dat dus een flinke hap uit je spaargeld.
 • de successierechten. Zo kan je meer van de erfenis behouden, zonder dierbare dingen te moeten verkopen. Of erger nog: zonder de erfenis te moeten weigeren.
 • de vaste gezinskosten. Hoeveel jaar moet je gezin alleen kunnen overbruggen? Reken voor elk jaar 1x je netto jaarinkomen.
 • aflossen van lopende kredieten, privé of van de zaak. Ga bijvoorbeeld na of je schuldsaldoverzekering 100% van je lening dekt. Indien niet: hou rekening met het niet verzekerde bedrag.
 • als inpandgeving bij een lening. Je krijgt sneller een hypothecaire lening als je – naast je woning – een extra onderpand kan geven. Een pensioenspaarproduct is daarvoor uitstekend geschikt. Sterker nog: hoe hoger het overlijdenskapitaal, hoe interessanter voor de bank.
 • fiscale optimalisatie van de 80%-grens. Combineer je de overlijdensverzekering met een IPT of POZ? Dan kan je extra fiscaal voordeel genieten.
 Criterium 2: je situatie bij de start

De hoogte van je premie hangt af van drie criteria:

 • hoe oud ben je? Hoe ouder, hoe hoger het tarief.
 • je job. Risicovolle beroepen betalen meer. Maar wees gerust: de overgrote meerderheid zit in de laagste klasse.
 • Ben je een niet-roker? Dan geniet je een lager tarief.
Bereken vrijblijvend je premie

Een lager tarief dankzij jouw goede gewoonten.


Niet-rokers genieten bij Xerius een voordelig tarief, lager dan het gemiddelde op de markt. Een onderzoek bij onze leden wees immers uit dat zij er doorsnee gezonde gewoonten op nahouden. Dat liet Xerius toe om het tarief voor niet-rokers nog voordeliger te maken.

Een voorbeeld: zo krijgen de begunstigden van Sandra 220.000 euro

Sandra telt 35 lentes. Op haar 18de begon zij met roken, om 1 hoestbui later definitief te stoppen. Als content manager bij een reismaatschappij verdient zij netto 2.500 euro per maand. Ook al is zij nog lang niet van plan om de pijp aan Maarten te geven, toch denkt Sandra na over de toekomst van haar zoon wanneer zij er niet meer is. Daarom kiest zij voor een aanvullende overlijdensverzekering. Met een simpele rekensom tikt zij af op een kapitaal van 220.000 euro.

 • kosten van haar begrafenis: 5.000 euro
 • successierechten: 20.000 euro
 • haar schuldsaldoverzekering dekt haar volledige lening
 • extra kapitaal voor de studies van haar zoon, die later ingenieur wil worden: 45.000 euro
 • haar inkomen wil ze 5 jaar lang verzekeren: 2.500 euro x 12 maanden x 5 jaar = 150.000 euro.

Het eerste jaar van haar overlijdensverzekering betaalt Sandra een premie van ongeveer 300 euro. Deze premie evolueert elk jaar.

 • Enerzijds wordt het bedrag voordeliger, omdat het verschil tussen spaarpot en overlijdenskapitaal steeds kleiner wordt.
 • Anderzijds stijgt de premie, omdat Sandra elk jaar ouder wordt.
 • Welk effect het grootst is, hangt af van de premie die je stort. Combineer je de bescherming enkel met een VAPZ, dan zal je premie lichtjes stijgen. Werk je met een IPT of POZ, dan zal je premie snel dalen.

Ook mooi meegenomen met je overlijdensverzekering

Boek nog meer belastingvoordeel

We schreven het hierboven al: je overlijdensverzekering is aanvullend. Dit betekent dat je de bescherming neemt als aanvulling op een pensioenspaarformule, wat jou fiscaal geen windeieren legt.


Het belastingvoordeel voor je overlijdensverzekering volgt dat van de pensioenspaarformule die je aanvult. Of anders gezegd:

 • tot 64% bij VAPZ;
 • tot 30% bij IPT, POZ, langetermijnsparen en individueel pensioensparen;
 • als zorgverlener kan je de dekking ook betalen met je RIZIV-toelage.

Je merkt het zelf: je koppelt je overlijdensverzekering dus het best aan een VAPZ. Ook mooi meegenomen: je begunstigden plukken eveneens de fiscale vruchten. Want bij uitbetaling staan zij minder af aan de fiscus.


Deze medaille heeft echter ook een keerzijde. Een extra dekking in je VAPZ, langetermijnsparen of individueel pensioensparen betekent dat je pensioenkapitaal een fractie lager zal uitvallen. Dat kan je dan weer counteren door je overlijdensverzekering te kiezen als aanvulling bij een IPT of POZ. Daar heeft je dekking geen impact op de pensioenopbouw, omdat de premie voor deze producten lichtjes verhoogt als je een aanvullende overlijdensdekking neemt. Je begunstigden betalen dan wel meer belasting, meestal 10% van het verzekerde kapitaal. Wat in jouw geval de beste keuze is? Daar kan je Xerius pensioencoach meer over vertellen.

Contacteer je pensioencoach 


De voorwaarden voor acceptatie: een beperkte medische vragenlijst

Om een overlijdensverzekering af te sluiten volstaat het om enkele medische vragen in te vullen. Wil je een hoger bedrag voor je nabestaanden? Dan komen er enkele extra voorwaarden bij. Hier vind je een compleet overzicht.
Je begunstigde krijgt reeds het kapitaal 7 dagen na afronding van het dossier

De bescherming van je nabestaanden is echt compleet. In welke uithoek van de wereld je ook bent, wat de reden van het overlijden ook is – zij krijgen het overlijdenskapitaal uitbetaald.


Je nabestaanden kunnen rekenen op Xerius

De dag dat jij er niet meer bent voor je gezin, is Xerius er voor hen. Je begunstigden ontvangen het overlijdenskapitaal een week na afronding van het administratieve en medische dossier. Dat is snel, want het geld is op dat moment erg welkom om alle onkosten te betalen.


Nog één kanttekening: koppel je de verzekering aan pensioensparen of langetermijnsparen, betaal je de premies uit het gemeenschappelijk vermogen én was je getrouwd onder het wettelijke stelsel? Dan moet je partner erfbelasting betalen op de helft van het uitgekeerde kapitaal. Betaalde je de premies volledig met eigen middelen? Dan is erfbelasting van toepassing op het volledige overlijdenskapitaal.


Onze expert geeft jou graag meer informatie.

Met de overlijdensverzekering kan je gezin echt gerust zijn. Als jij onverwacht wegvalt, is de materiële toekomst van je partner en kinderen verzekerd. Wil je weten hoeveel premie jij precies betaalt, hoeveel kapitaal jij kan krijgen en welke bescherming jij in jouw situatie geniet? Vul dan je gegevens in, en onze expert contacteert jou op de wijze die je verkiest.


 

Jouw keuze

Persoonlijke gegevens


Nog vragen over de overlijdensverzekering? Hier zijn de antwoorden.

In verband met overlijden

 • Wat moeten mijn nabestaanden doen als ik overlijd?
  Bij een overlijden brengt de overheid Xerius op de hoogte. Willen je nabestaanden daar niet op wachten? Dan kunnen zij ons zelf verwittigen via verzekeringen@xerius.be.
 • Hoe wordt mijn uitkering bij overlijden berekend?
  Je overlijdensverzekering is altijd gekoppeld aan een levensverzekering, waarmee je een aanvullend pensioen opbouwt. Bij overlijden krijgen je nabestaanden het hoogste bedrag uitgekeerd: ofwel de overlijdensdekking, ofwel het gespaarde pensioenkapitaal. Daar moeten wel nog belastingen af, die kunnen schommelen tussen 5 en 10%.

Over de voorwaarden van de aanvullende overlijdensverzekering

 • Waarom is het zo belangrijk dat ik mijn medische vragenlijst waarheidsgetrouw invul?

  Je antwoorden op de medische vragenlijst geven Xerius informatie over jezelf en je levensstijl. Hoe oud ben je? Wat is je beroep? Rook je? Aan de hand van deze zogenaamde segmentatiecriteria schatten wij het risico in, en berekenen wij je premie.

  Hou je bepaalde informatie achter om een lagere premie te krijgen? Dan keert dat als een boemerang naar jou terug. Overlijd je bijvoorbeeld aan een langdurige ziekte die je verzweeg bij het afsluiten van je polis? Dan kunnen wij het verzekerde kapitaal helaas niet uitbetalen, en laat je jouw nabestaanden achter met een financiële kater.

   
 • Moet ik naast die medische vragenlijst nog iets anders doen?
  Kapitaal dat je wil verzekeren (in euro)  Je bent jonger dan 51 Je bent 51 jaar of ouder 
   tot 75.000  beperkte medische vragenlijst  beperkte medische vragenlijst
   75.001 – 150.000  beperkte medische vragenlijst  beperkte medische vragenlijst
  + medisch onderzoek
   
   150.001 – 250.000 beperkte medische vragenlijst
  + medisch onderzoek 
   beperkte medische vragenlijst
  + medisch onderzoek
  + ECG in rust en na inspanning (ergometrie)
   250.001 – 299.999  beperkte medische vragenlijst
  + medisch onderzoek
  + ECG in rust en na inspanning (ergometrie)
   beperkte medische vragenlijst
  + medisch onderzoek
  + ECG in rust en na inspanning (ergometrie)
  + bloed- en urineonderzoek
   300.000 en meer  beperkte medische vragenlijst
  + medisch onderzoek
  + ECG in rust en na inspanning (ergometrie)
  + bloed- en urineonderzoek
   beperkte medische vragenlijst
  + medisch onderzoek
  + ECG in rust en na inspanning (ergometrie)
  + bloed- en urineonderzoek

   

  Belangrijk: elk medisch onderzoek kan gebeuren door je eigen huisarts. Xerius betaalt dan de kosten van je doktersbezoek terug.


 • Heeft mijn beroep invloed op de premie?
  Xerius verdeelt de beroepen in categorieën volgens risico. Want het spreekt voor zich dat de ene job iets meer gevaar loopt dan de andere. Zo betaalt de glazenwasser van de Boerentoren iets meer dan een vertaler. Maar wees gerust, de overgrote meerderheid van de beroepen zit in de laagste categorie.
 • Hoe betaal ik de premie?
  De premie voor je overlijdensverzekering komt uit je pensioenspaarpot. Zolang daar geld in zit, loopt je bescherming door. Daarom is het belangrijk om te blijven sparen. Want als er geen spaarpot meer is, is er ook geen overlijdensdekking.
 • Heeft mijn leeftijd invloed op de premie?
  Hoe ouder je wordt, hoe groter de kans dat jou iets overkomt, hoe hoger de premie. Daarom wordt de premie elk jaar herberekend. Maar die verhoging kan gecompenseerd worden door de verlaging die je krijgt bij de groei van je gespaarde kapitaal. Daardoor kan je premie op termijn krimpen tot nul euro. Hier lees je hoe dat precies werkt.
 • Ik stop als zelfstandige. Wat doe ik met mijn overlijdensverzekering?
  Dat beslis je zelf. Je kan de bescherming laten doorlopen zolang er geld in je spaarpot zit. Maar je kan de dekking ook stopzetten.
 • Mijn gezinssituatie verandert. Heeft dat een invloed op de begunstigden in mijn overlijdensverzekering?

  Wordt de begunstigde bij naam genoemd in het contract? Dan zal je nieuwe gezinssituatie niets veranderen. Tenzij je uiteraard de naam van de begunstigde wil wijzigen.


  Je kan echter ook kiezen voor een zogenaamde generieke aanduiding van de begunstigde. Dat heeft als voordeel dat bij een gewijzigde gezinssituatie het contract hetzelfde kan blijven.


  Een voorbeeld: je duidt de begunstigde in je contract aan met "de echtgenote van de verzekeringnemer". Hertrouw je, en wil je dat je nieuwe echtgenote de begunstigde van de overlijdensverzekering wordt? Dan hoef je niets te veranderen aan het contract. Idem met de kinderen. Staan die vermeld als "de kinderen van de verzekeringnemer"? Dan worden al je kinderen de begunstigde van de overlijdensdekking, ook als er nog ukjes bijkomen na het opstarten van je contract. 


  Kijk wel uit met dubbelzinnige formuleringen. Zo’n instinker is bijvoorbeeld: "de kinderen van de verzekeringsnemer, Peter en Katrien". Want krijg je later nog een kind, dan levert dat gegarandeerd vlammende ruzies op met de niet-vermelde telgen.

 • Kan ik ook vrienden of buren kiezen als begunstigde?

  Bij koppeling met een VAPZ, IPT, POZ en betaling via je RIZIV-premie is je keuze helemaal vrij. Je bent dus niet verplicht om familieleden te begunstigen. Bovendien is je keuze niet definitief. Zolang het contract loopt, kan je de begunstigden aanpassen.


  Bij pensioensparen en langetermijnsparen kan je enkel familieleden begunstigen: je echtgenoot, samenwonende partner, je kinderen en je familie tot en met tweede graad.

 • Wat is het verschil tussen een overlijdensverzekering en een levensverzekering?
  Die twee worden al eens door elkaar gehaald. Daarom zetten wij het onderscheid eens duidelijk op een rij.

  Bij een overlijdensverzekering zorg jij als verzekerde, wanneer je overlijdt vóór de einddatum van het contract, voor de uitbetaling van een kapitaal. Zelf krijg je daar dus nooit iets van te zien: dit doe je voor je nabestaanden.

  Bij een levensverzekering verzeker je de uitbetaling van een kapitaal aan jezelf als je op de afgesproken leeftijd nog in leven bent. Dit doe je dus ook voor jezelf.

  Bij Xerius kan je de overlijdensverzekering en levensverzekering eenvoudig combineren. Zo kan iedereen in je gezin op beide oren slapen.