Alles wat je moet weten over de starterskorting

Veel startende zelfstandigen vinden de sociale bijdragen in hoofdberoep een harde noot om te kraken. In dat geval kan je kiezen voor de Starterskorting. Je betaalt dan de eerste 4 kwartalen een lager bedrag.

Voor wie geldt de starterskorting?

Om deze financiële ademruimte te krijgen moet je een startende zelfstandige zijn in hoofdberoep. Je kan ook een aanvraag indienen wanneer je als zelfstandige in bijberoep of als student-zelfstandige al een tijdje bezig bent, maar net overstapt naar zelfstandige in hoofdberoep.


Er geldt nog een bijkomende voorwaarde: in de 20 kwartalen voorafgaand aan de starterskorting was je geen enkel kwartaal zelfstandige in hoofdberoep.
En voor welk bedrag?

Een zelfstandige in hoofdberoep betaalt normaal de minimumbijdrage van 890,51 euro per kwartaal als voorlopige bijdrage. Heb je recht op de starterskorting? Dan kan je vragen om een verlaagde voorlopige bijdrage te betalen. De korting hangt af van je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige en is enkel van toepassing tijdens de eerste vier kwartalen van je aansluiting.
 

Jouw jaarinkomen

je sociale bijdrage dankzij de starterskorting

Lager dan 8.707,35 euro
459,86 euro per kwartaal

Jouw jaarinkomen

je sociale bijdrage dankzij de starterskorting

Tussen 8.707,35 euro en 16.861,46 euro
We berekenen voorlopige bijdragen op het jaarinkomen dat je doorgeeft.

Twee jaar later krijgt Xerius je werkelijke inkomen door van de FOD Financiën. Dan berekenen onze experts je definitieve sociale bijdragen. Deze zijn altijd minstens 459,86 euro per kwartaal.


Liggen je definitieve sociale bijdragen lager dan je voorlopige sociale bijdragen? Dan krijg je het verschil terug. In het omgekeerde geval pas je het tekort bij. Kreeg je de starterskorting ten onrechte? Dan betaal je het verschil uiteraard bij, vermeerderd met een boete opgelegd door Vadertje Staat.

Automatisch 115,03 euro extra korting bij je eerste kwartaalbijdrage 

Voldoe je aan de voorwaarden voor de starterskorting? Dan krijg je bij je opstart als zelfstandige een korting van 115,03 euro op je eerste kwartaalbijdrage. En eigenlijk zelfs 118,54 euro, want ook de werkingskost op dit bedrag hoef je uiteraard niet te betalen.

 

Deze maatregel, die voortvloeit uit de taxshift, passen we automatisch toe. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen. 

 

Je krijgt voor de verrekening van deze korting altijd een apart herberekeningsbericht. Je ziet de verrekening dus niet op je traditionele kwartaalafrekening.

Ook recht op starterskorting na twee kwartalen gelijkstelling wegens ziekte

Vanaf 1 januari 2023 krijg je ook gedurende 4 kwartalen de starterskorting als je als zelfstandige je activiteiten hervat na minstens 2 kwartalen gelijkstelling wegens ziekte.

 

Zo kan je op de starterskorting rekenen wanneer je je inkomen beperkt én:

  • de toelating krijgt van je adviserend arts om tijdens je arbeidsongeschiktheid of invaliditeit een activiteit uit te oefenen.
  • of na een periode van arbeidsongeschiktheid of invaliditeit opnieuw aan de slag gaat zonder nog verder uitkeringen te krijgen.

De voorwaarde dat je 20 kwartalen vóór je je activiteiten opnieuw start geen zelfstandige in hoofdberoep of artikel 37 was, geldt in deze situatie niet.


Wil je, na twee kwartalen gelijkstelling ziekte, starterskorting aanvragen? Gebruik dan dit formulier.Kunstenaar of beroepsartiest? Recht op 8 kwartalen starterskorting

Als kunstenaar of beroepsartiest kan je sinds 1 oktober 2022 8 kwartalen gebruikmaken van de starterskorting.


De voorwaarden om de korting te krijgen zijn dezelfde als voor elke andere zelfstandige.  Wel bezorg je aanvullend een attest ‘zelfstandigheidsverklaring’. Dat vraag je aan via de site van artistatwork.
Veel gestelde vragen

Hoe wordt mijn jaarinkomen bepaald als mijn eerste jaar geen vier kwartalen telt?

Ben je binnen één kalenderjaar minder dan vier kwartalen actief als zelfstandige? Dan herzien wij je inkomen naar een fictief jaarinkomen. We vermenigvuldigen het inkomen met 4 en delen het resultaat door het aantal kwartalen dat je dat jaar actief was. Hou hier rekening mee bij het bepalen van je netto belastbaar jaarinkomen.


Ben je gestart in hoofdberoep ná 31 maart? Dan zullen deze vier kwartalen verspreid zijn over twee verschillende kalenderjaren. Zal je totale jaarinkomen van het volgende jaar ook onder een van de grensbedragen liggen? Dan kan je volgend jaar opnieuw de starterskorting aanvragen. We passen de korting dan toe op de kwartalen die nog mogelijk zijn.


Wat als ik mijn inkomen nog niet ken en daarom geen starterskorting kan aanvragen?

Vraag je de korting niet aan, maar ligt je inkomen toch onder een van deze drempels? Op het moment dat de FOD Financiën ons je definitief inkomen doorgeeft, betalen we je de te veel betaalde bijdragen terug. Je geniet dus automatisch van deze korting als je inkomen laag genoeg is, ook als je ze niet expliciet aanvraagt. Kortom: vraag de korting enkel aan als je zeker bent dat je inkomen beperkt zal zijn. Zo vermijd je later te moeten bijbetalen.

Hoe vraag je de starterskorting aan?

Je bent al aangesloten als zelfstandige in hoofdberoep

Ben je zeker dat je inkomen onder een van deze drempels ligt? Meld je aan bij My Xerius. Via "Sociale bijdragen of loopbaan wijzigen" vraag je de starterskorting aan.

Aanvragen via My Xerius


Je bent nog niet aangesloten als zelfstandige

Vraag de starterskorting meteen aan wanneer je aansluit als zelfstandige bij Xerius.

Je zaak online opstarten

Wat je nog kan interesseren

Severien Van Neste een financieel plaatje opmaken

Hoe schrijf je een financieel plan?

Lees meer
Yannick Bollati wat kost een zaak starten

Wat zijn de kosten om een zaak te starten?

Lees meer
Bruto netto hoeveel ga je verdienen Anna-Lombardi

Hoeveel ga je verdienen?

Lees meer

Wat vind je op deze pagina?