Aansluiten als gepensioneerde

Je hebt een rustpensioen, en je start daarnaast een activiteit als zelfstandige. Je pensioen is een  ‘volwaardig statuut’. Dat betekent dat er van je pensioen een bijdrage wordt afgehouden voor de sociale zekerheid, en dat je op je inkomen als zelfstandige alleen ‘solidariteitsbijdragen’ moet betalen.

Wacht, wat zeg je?

Dat zit zo: Al wie een inkomen heeft uit werk, moet bijdragen aan de sociale zekerheid. Op basis van die bijdrage heb je recht op een basispakket aan sociale vangnetten (ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, pensioen, kinderbijslag). Jij hebt recht op een pensioen, omdat je tijdens je loopbaan hebt bijgedragen aan de sociale zekerheid. Je pensioen wordt daarom gelijkgesteld aan een inkomen uit werk. Van dat inkomen worden RSZ-bijdragen afgehouden. Op die manier ben jij in orde met de sociale zekerheid, waardoor je recht hebt op het volledige pakket aan sociale zekerheidsrechten – met uitzondering van pensioen, want dat krijg je al.

 

Nu je geld gaat verdienen als zelfstandige, moet je ook bijdragen betalen op je inkomen uit je zelfstandige activiteit. Daarvoor moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Wij berekenen hoeveel bijdragen je moet betalen, en we sturen je elk kwartaal een afrekening. Jij moet er wel zelf voor zorgen dat je de sociale bijdragen altijd op tijd betaalt.


En hoeveel kost dat?

Als je werkt als zelfstandige, moet je hoe dan ook aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Xerius. Wij berekenen hoeveel bijdragen je moet betalen, en we sturen je elk kwartaal een afrekening. Jij moet er wel zelf voor zorgen dat je de sociale bijdragen altijd op tijd betaalt.

 

De sociale bijdragen die je elk kwartaal moet betalen zijn een percentage (14,70%) van je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige.