NACE(BEL)-codes: je activiteiten in de KBO registreren

Wanneer je je zaak in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) inschrijft, moet je de activiteiten van je onderneming registreren aan de hand van de zogeheten NACEBEL-codes. Het is belangrijk dat je dat juist doet, want meer en meer instanties – waaronder ook je leveranciers en klanten – willen jouw gegevens via de KBO kunnen raadplegen. Waar moet je op letten?

Wat zijn NACE-codes?

De term NACE, afgeleid van het Franse ‘nomenclature statistique des activités économiques dans la communauté Européenne’, verwijst naar de classificatie van de economische activiteiten in de EU. Concreet gaat het om een officiële Europese lijst van ondernemingsactiviteiten, elk voorzien van een eigen code.Nut van de NACE-codes

Als je in België een zaak begint, ben je verplicht om je onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) in te schrijven. Dat is een digitale databank van de FOD Economie, die alle basisgegevens van Belgische ondernemingen en hun vestigingen verzamelt. Tot die gegevens behoren ook de activiteiten van je onderneming, ingedeeld volgens de NACE-codes.

De NACE-codes zijn cruciaal omdat ze je verplichtingen en eventuele steunmaatregelen als ondernemer bepalen. Daarnaast beroepen ook je leveranciers, je klanten en instanties zoals de btw-administratie en de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) zich voor hun administratie op de NACE-codes in de KBO.Wanneer en hoe registreren?

Je moet je activiteiten vóór de start van je zaak in de KBO registreren via het ondernemingsloket. Een expert helpt je om je activiteiten zo specifiek mogelijk in te geven, met het oog op je korte- en middellangetermijn-plannen. Correct zijn is de boodschap: als je onderneming activiteiten uitoefent die niet geregistreerd zijn in de KBO, kunnen al snel problemen opduiken wat je facturatie en verzekeringen betreft.

Wat met meerdere vestigingen?

Van elke vestiging die je hebt, moet je de activiteiten aangeven. Je ondernemingsloket ondersteunt je in de zoektocht naar de juiste NACE-codes. Idealiter beperk je het aantal NACE-codes: zo blijft het zowel voor jou als voor de instanties die gebruikmaken van de KBO duidelijk wat je eigenlijk doet.

Na verloop van tijd zal je misschien nieuwe of extra vestigingen openen. Let er dan op dat je je NACE-codes in de KBO meteen laat aanpassen. Als je te laat een code moet toevoegen, riskeer je opnieuw administratieve problemen.

De activiteiten van je vennootschap aanpassen of uitbreiden?

Ga dan zeker na of je ook het maatschappelijk doel van je vennootschap moet wijzigen. Je mag namelijk enkel de activiteiten uitvoeren die je geregistreerd hebt in de KBO, én die activiteiten moeten in de statuten van je vennootschap als doel vermeld staan. Omgekeerd geldt dat niet: je doel mag ruim geformuleerd zijn. Zo moet je niet alle vermelde activiteiten in je statuten effectief uitvoeren.

Het doel van je vennootschap aanpassen, betekent je statuten wijzigen. Heb je een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv, nv, cv), dan moet je hiervoor langs bij de notaris. Bij een vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CommV, VOF) is die tussenkomst niet nodig.Waar kan je je NACE-codes raadplegen?

Via de ‘Public Search’-tool van de KBO kan je, bij het ingeven van een ondernemingsnummer of naam, de NACEBEL-codes van een onderneming raadplegen - van je eigen onderneming, of van een andere onderneming. Klik op die pagina door naar je vestiging.


Wat je nog kan interesseren

Factuur opmaken Raf Julmiens

Zo stel je een waterdichte factuur op.

Lees meer
Een businessplan, een overzicht Reza Motisherie

Smeed een ijzersterk businessplan.

Lees meer
Hassan Ayed juiste boekhouder kiezen

Een goede boekhouder zoeken: hoe de juiste vinden?

Lees meer

Wat vind je op deze pagina?