Profit first: financieel gezond ondernemen

Succesvol ondernemen hangt vaak samen met een gezonde financiële situatie. Maar hoe hou je vanaf dag één grip op je financiën? En hoe zorg je ervoor dat je je cashflow onder controle houdt? Op deze pagina tonen we je hoe jij vanaf je start financieel gezond kan ondernemen.


Wat is financieel gezond ondernemen?

Financieel gezond ondernemen betekent dat je inzicht hebt in de cijfers van je zaak. Moet daarom iedere ondernemer de financiële kennis van een accountant hebben? Nee. Maar weten hoe je zaak er financieel voorstaat is wel essentieel om je zaak te doen slagen.


Gezond ondernemen betekent dat je minstens break-even draait. Dat betekent dat je met het totaal van je inkomsten minstens alle kosten moet dekken.


Deze situatie bereik je liefst zo snel mogelijk. Zolang je geen break-even draait, maak je immers verlies. Eens je break-even draait is het een stuk gemakkelijker om winst te maken.De voordelen van financieel gezond ondernemen

 • Je hebt meer mentale rust, want je kent je financiële situatie perfect. Daardoor ga je meer nadenken over je investeringen, inventiever uit de hoek komen en slimmere beslissingen nemen.
 • Op langere termijn zorgt een financieel gezonde situatie voor een meer stabiele groei van je zaak.
 • Je staat in een sterkere onderhandelingspositie als je extra geld nodig hebt. Je bank ziet immers ook dat je een bepaalde buffer hebt.


Hoe kun je vanaf je start financieel gezond ondernemen?

Om die break-even zo snel mogelijk te bereiken helpt een realistisch financieel plan. Maar net daar loopt het vaak al mis. Uitgaven, oké. Die worden meestal nog realistisch ingeschat. De grootste uitdaging bij het opstellen van je financiële plan? Een correcte inschatting van de inkomsten. Veel startende ondernemers schatten deze te hoog in.


Wanneer je start als ondernemer stel je jezelf drie vragen. Een eerlijk antwoord hierop is essentieel om een correct beeld van je inkomsten te krijgen:

 • Hoe hard wil je gaan om je klanten aan je te binden en de markt te veroveren? Heb jij de mindset van een ondernemer?
 • Op wie kan je terugvallen om opdrachten binnen te halen of je product te verkopen? Hoe makkelijk vind jij klanten? Kortom, beschik je over een stevig netwerk?
 • Wat is je budget? Over welke financiële mogelijkheden beschik je bij je start. En hoe ga jij ervoor zorgen dat hetgene je omzet ook effectief op je bankrekeningnummer komt.

Laat ons even dieper ingaan op dit laatste aspect.Prijszetting: sta voor je waarde

Een heel belangrijk aspect van financieel gezond ondernemen. Welke prijs plak je op je product of dienst om alle kosten te dekken en er toch nog iets aan over te houden? Bied met andere woorden je product of dienst aan met voldoende marge. Gooi dat lage zelfbeeld overboord. En durf voor je waarde te staan.


Dat gaat heel wat makkelijker als je duidelijk maakt aan je klanten wat je precies voor hen doet. Hoeveel tijd, materiaal en energie jij erin steekt en welke waarde dat oplevert voor je klant.


Word je freelancer? Dan is de bruto-netto calculator een handige manier om je dagprijs te bepalen.

Starten in bijberoep? Denk op langere termijn

Zeker in bijberoep hebben ondernemers de neiging om de prijs te laag te zetten. Kosten in bijberoep zijn vaak lager en bovendien heb je een ander inkomen waar je op kan terugvallen.


Maar wat als je van je bij- je hoofdberoep maakt? Op dat moment kan jij niet plots je vraagprijs verhogen. Tenzij je al je klanten de gordijnen in wil jagen. Denk dus ook als je start in bijberoep heel goed na over je prijszetting.

Steek voldoende tijd in je financiële administratie

Als startende ondernemer zeg je niet vaak nee tegen een opdracht. Terecht. Maar je klanten gaan niet altijd onmiddellijk betalen. Facturen worden soms pas na dertig of zestig dagen voldaan, maar jij moet wel al kosten maken om je opdracht uit te voeren.


Wil je niet te snel in moeilijkheden geraken? Stuur je facturen tijdig de deur uit. En volg ze op. Met andere woorden, betaalt je klant niet tijdig? Neem dan de telefoon en zit achter je centen.


Je kan ook met een voorschotfactuur werken. Al is dat niet altijd eenvoudig. Je zal dan heel duidelijk moeten maken aan je klant welke waarde je voor hem of haar zal creëren. En dat brengt ons naadloos bij ons volgende punt: welke prijs reken je aan.Hou ruimte voor je eigen loon

Gezond ondernemen betekent ook dat je zelf goed in je vel zit. Veel startende ondernemers denken eerst aan het betalen van de leveranciers en zetten hun eigen loon laatst in de rij.


Geen goeie grond om in te bloeien, toch? Je wil je harde werk immers beloond zien en ook je gezin wil de vruchten plukken. Denk daarom ook aan jezelf, anders gaat die goesting om te ondernemen een pijlsnelle duik nemen.Schrijf je in voor een financiële opleiding

Heb je het gevoel dat je niet zeker bent over je financiële kennis? Spijker deze dan bij via een opleiding. Het aanbod aan opleidingen is heel divers. Je vindt er altijd wel een die voor jou een meerwaarde betekent.


Als we je er eentje mogen aanraden: Ilse Dieltjens slaagt er vast en zeker in om je de nodig kennis en inspiratie te geven om grip te krijgen op je cijfers.


Profit first: een methode voor financieel gezond ondernemen

Er zijn meerdere manieren om financieel gezond ondernemen toe te passen in je zaak. Een methode die de laatste jaren stevig terrein wint: profit first.Wat is profit first?

Profit First. Winst eerst. Vergeet de traditionele formule “Omzet – Kosten = Winst”. Bij Profit first krijgt winst een prominente plek: “Omzet – Winst = Kosten”.


De sterkte van Profit First is dubbel. Je beloont jezelf voor al je harde werk. En je ziet makkelijk hoe je er financieel voor staat. Je bankrekening liegt immers niet. Door profit first toe te passen krijg je meer inzicht in je financiën en dat zorgt voor rust. Hoe profit first precies werkt? Lees even mee.Profit first: zo breng je het in de praktijk

De wet van Parkinson stelt dat mensen altijd gebruikmaken van de beschikbare ruimte. Vertaald naar het financiële betekent dit: hoe meer geld je hebt, hoe meer je besteedt.


Financieel gezond ondernemen betekent dan een manier vinden om rationeler met je geldstromen om te gaan. Bij de profit first methode gebruik je daarvoor vijf rekeningen, vijf potjes waarover je je inkomsten verdeelt.

 1. Ontvangsten – de rekening waarop al je inkomsten binnenkomen. Deze inkomsten verdeel je daarna over de vier volgende potjes.
 2. Winst - 1% van je ontvangsten zet je op een aparte spaarrekening. Dat is de winst waarmee je jezelf beloont met bijvoorbeeld die ene reis die je al lang wil maken.
 3. Loon – Op deze rekening stort je het loon dat je nodig hebt om in het levensonderhoud van je gezin je voorzien.
 4. Belastingen - Bespreek met je accountant hoeveel belastingen en sociale bijdragen je op je gerealiseerde winst moet betalen. Dit bedrag zet je op een aparte zichtrekening.
 5. Kosten – Op deze rekening zet je wat je nodig hebt om je variabele en vaste kosten te dekken. Hiervan betaal je dus je leveranciers.

Je ziet, met behulp van profit first verdeel je iedere euro die je verdient meteen over een aantal vaste posten. Een natuurlijke manier om grip te houden op je financiën, waarbij je niet vergeet jezelf te belonen.


Profit first is uiteraard slechts een manier van gezond ondernemen. Blijf altijd kritisch, het gaat tenslotte om jouw centen. Bespreek daarom altijd met je accountant of deze methode jouw zaak vooruithelpt.

Wat vind je op deze pagina?