Aansluiten in bijberoep - vervangingsinkomen brugpensioen

Je hebt een uitkering in het kader van een brugpensioen, en je start daarnaast een activiteit als zelfstandige. Je brugpensioen is een ‘volwaardig statuut’ voor de sociale zekerheid. Dat betekent dat er van je brugpensioen een bijdrage wordt afgehouden voor de sociale zekerheid, en dat je op je inkomen als zelfstandige alleen ‘solidariteitsbijdragen’ moet betalen.

Wacht, wat zeg je?

Dat zit zo: al wie een inkomen heeft uit werk, moet bijdragen aan de sociale zekerheid. Op basis van die bijdrage heb je recht op een basispakket aan sociale vangnetten (ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, pensioen, kinderbijslag). Jij krijgt een vervangingsinkomen (brugpensioen) dat gelijkgesteld is aan een inkomen uit werk. Van dat inkomen worden RSZ-bijdragen afgehouden. Op die manier ben jij in orde met de sociale zekerheid, waardoor je recht hebt op het volledige pakket aan sociale zekerheidsrechten.

Nu je geld gaat verdienen als zelfstandige, moet je ook bijdragen betalen op je inkomen uit je zelfstandige activiteit. Daarvoor moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Xerius. Wij berekenen hoeveel bijdragen je moet betalen, en we sturen je elk kwartaal een afrekening. Jij moet er wel zelf voor zorgen dat je de sociale bijdragen altijd op tijd betaalt.
En hoeveel kost dat?

De sociale bijdragen die je elk kwartaal moet betalen zijn een percentage (20,5%) van je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige. Via de knop ‘je sociale bijdragen simuleren’ kan je berekenen hoeveel bijdragen je zal moeten betalen op basis van een schatting van dit inkomen.


Vraag voor de zekerheid wel eerst na bij de instelling die je  brugpensioen uitbetaalt of je het recht op je vervangingsinkomen behoudt, als je een activiteit als zelfstandige opstart. Is dat niet het geval, dan heb je geen volwaardig statuut meer, en dan is je zelfstandige activiteit je hoofdberoep. Je moet dan de minimumbijdrage als zelfstandige in hoofdberoep betalen om met de sociale zekerheid in orde te blijven.

Die bijdragen zijn ‘solidariteitsbijdragen’: wie meer verdient, moet meer bijdragen. Je koopt er echter niet meer rechten mee.

Wat vind je op deze pagina?