Aansluiten in bijberoep - vervangingsinkomen: thematisch verlof

Je krijgt een uitkering in het kader van voltijds thematisch verlof (ouderschapsverlof, medische bijstand of palliatief verlof), en je start daarnaast een activiteit als zelfstandige. Je uitkering is een ‘volwaardig statuut’ voor de sociale zekerheid. Dat betekent dat er van je uitkering een bijdrage wordt afgehouden voor de sociale zekerheid, en dat je op je inkomen als zelfstandige alleen ‘solidariteitsbijdragen’ moet betalen.Wacht, wat zegt je?

Dat zit zo: al wie een inkomen heeft uit werk, moet bijdragen aan de sociale zekerheid. Op basis van die bijdrage heb je recht op een basispakket aan sociale vangnetten (ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, pensioen, kinderbijslag). Jij krijgt een vervangingsinkomen (voltijds thematisch verlof) dat gelijkgesteld is aan een inkomen uit werk. Van dat inkomen worden RSZ-bijdragen afgehouden. Op die manier ben jij in orde met de sociale zekerheid, waardoor je recht hebt op het volledige pakket aan sociale zekerheidsrechten. 

Nu je geld gaat verdienen als zelfstandige, moet je ook bijdragen betalen op je inkomen uit je zelfstandige activiteit. Daarvoor moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Xerius. Wij berekenen hoeveel bijdragen je moet betalen, en we sturen je elk kwartaal een afrekening. Jij moet er wel zelf voor zorgen dat je de sociale bijdragen altijd op tijd betaalt.
En hoeveel kost dat?

De sociale bijdragen die je elk kwartaal moet betalen zijn een percentage (20,5%) van je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige. Via de knop ‘je sociale bijdragen simuleren’ kan je berekenen hoeveel bijdragen je zal moeten betalen op basis van een schatting van dit inkomen.

 

Belangrijk: je moet eerst toestemming vragen aan de instelling die je uitkering uitbetaalt om je loopbaanonderbreking of tijdskrediet te combineren met een zelfstandige activiteit. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat je je uitkering verliest. In dat geval heb je geen volwaardig statuut meer, en dan is je zelfstandige activiteit je hoofdberoep. Je moet dan de minimumbijdrage als zelfstandige in hoofdberoep betalen om met de sociale zekerheid in orde te blijven.

>> Let op: als je een uitkering krijgt in het kader van loopbaanonderbreking of tijdskrediet (geen thematisch verlof), kan je niet starten als zelfstandige in bijberoep.

Die bijdragen zijn ‘solidariteitsbijdragen’: wie meer verdient, moet meer bijdragen. Je koopt er echter niet meer rechten mee.

Wat vind je op deze pagina?