Aansluiten in bijberoep - vervangingsinkomen: werkloosheidsuitkering

Je krijgt een werkloosheidsuitkering, en je start daarnaast een activiteit als zelfstandige. Je werkloosheidsuitkering is een ‘volwaardig statuut’ voor de sociale zekerheid. Dat betekent dat er van je uitkering een bijdrage wordt afgehouden voor de sociale zekerheid, en dat je op je inkomen als zelfstandige alleen ‘solidariteitsbijdragen’ moet betalen.Wacht, wat zegt je?

Dat zit zo: al wie een inkomen heeft uit werk, moet bijdragen aan de sociale zekerheid. Op basis van die bijdrage heb je recht op een basispakket aan sociale vangnetten (ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, pensioen, kinderbijslag). Jij krijgt een vervangingsinkomen (werkloosheidsuitkering) dat gelijkgesteld is aan een inkomen uit werk. Van dat inkomen worden RSZ-bijdragen afgehouden. Op die manier ben jij in orde met de sociale zekerheid, waardoor je recht hebt op het volledige pakket aan sociale zekerheidsrechten. 

Nu je geld gaat verdienen als zelfstandige, moet je ook bijdragen betalen op je inkomen uit je zelfstandige activiteit. Daarvoor moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Xerius. Wij berekenen hoeveel bijdragen je als zelfstandige in bijberoep je moet betalen, en we sturen je elk kwartaal een afrekening. Jij moet er wel zelf voor zorgen dat je de sociale bijdragen altijd op tijd betaalt.
En hoeveel kost dat?

De sociale bijdragen die je elk kwartaal moet betalen zijn een percentage (20,5%) van je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige. Via de knop ‘je sociale bijdragen simuleren’ kan je berekenen hoeveel bijdragen je zal moeten betalen op basis van een schatting van dit inkomen.


Belangrijk: je moet eerst toestemming vragen aan de RVA om je werkloosheidsuitkering te combineren met een zelfstandige activiteit. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat je je werkloosheidsuitkering verliest. In dat geval heb je geen volwaardig statuut meer, en dan is je zelfstandige activiteit je hoofdberoep. Je moet dan de minimumbijdrage als zelfstandige in hoofdberoep betalen om met de sociale zekerheid in orde te blijven.

>> Je kan misschien gebruik maken van de maatregel ‘springplank naar zelfstandige’ van de RVA. Die is gericht op mensen die vanuit de werkloosheid een zelfstandige activiteit willen opstarten.

Die bijdragen zijn ‘solidariteitsbijdragen’: wie meer verdient, moet meer bijdragen. Je koopt er echter niet meer rechten mee.

Wat vind je op deze pagina?