Aansluiten in hoofdberoep

Je zelfstandige activiteit is je enige professionele activiteit, je hoofdberoep. Dat wil zeggen dat je als zelfstandige ‘in hoofdberoep’ de minimumbijdrage moet betalen aan de sociale zekerheid. Daartoe moet je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen.

Wacht, wat zeg je?

Al wie een inkomen heeft uit werk, moet bijdragen aan de sociale zekerheid. Op basis van die bijdrage heb je recht op een basispakket aan sociale vangnetten (ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, pensioen, kinderbijslag). Als je in loondienst werkt, worden die sociale bijdragen (of RSZ-bijdragen) door je werkgever afgehouden van je loon, en doorgestort aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

 

Als zelfstandige moet je die bijdragen zelf storten. Daarvoor sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Xerius. Wij berekenen hoeveel bijdragen je moet betalen, en we sturen je elk kwartaal een afrekening. Jij moet er wel zelf voor zorgen dat je de sociale bijdragen altijd op tijd betaalt. Wie niet bijdraagt, verliest namelijk zijn rechten.


En hoeveel kost dat?

De sociale bijdragen die je elk kwartaal moet betalen zijn een percentage (20,5%) van je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige. Als zelfstandige in hoofdberoep moet je er rekening mee houden dat je een minimumbijdrage moet betalen om in orde te zijn met de sociale zekerheid.  

Via de knop ‘je sociale bijdragen simuleren’ kan je berekenen hoeveel bijdragen je zal moeten betalen op basis van een schatting van dit inkomen.