Aansluiten in hoofdberoep - overlevingspensioen

Je ontvangt een overlevingspensioen, en je start daarnaast een activiteit als zelfstandige. Omdat je overlevingspensioen op zich geen ‘volwaardig statuut’ is, moet je de minimumbijdrage als zelfstandige in hoofdberoep betalen zodat je in orde zou zijn met de sociale zekerheid.

Wacht, wat zeg je?

Dat zit zo: al wie een inkomen heeft uit werk, moet bijdragen aan de sociale zekerheid. Op basis van die bijdrage heb je recht op een basispakket aan sociale vangnetten (ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, pensioen, kinderbijslag). Je overlevingspensioen is een tegemoetkoming die een verlies aan inkomsten moet compenseren, maar op basis van die tegemoetkoming ben je niet in orde met de sociale zekerheid. Omdat je nu gaat werken als zelfstandige, is je zelfstandige activiteit je enige professionele activiteit, en moet je de minimumbijdrage betalen als zelfstandige in hoofdberoep. Vanaf dan ben je wel in orde met de sociale zekerheid, en heb je recht op het volledige pakket aan sociale vangnetten.

Als zelfstandige moet je die bijdragen zelf storten. Daarvoor sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Xerius. Wij berekenen hoeveel bijdragen je moet betalen, en we sturen je elk kwartaal een afrekening. Jij moet er wel zelf voor zorgen dat je de sociale bijdragen altijd op tijd betaalt. Wie niet bijdraagt, verliest namelijk zijn rechten.

Belangrijk: als je niet wil inboeten op je overlevingspensioen, moet je rekening houden met een maximaal toegelaten jaarinkomen.

En hoeveel kost dat dan?

De sociale bijdragen die je elk kwartaal moet betalen zijn een percentage (20,5% of 14,7% als je ouder bent dan 65) van je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige. Als zelfstandige in hoofdberoep moet je er rekening mee houden dat je een minimumbijdrage moet betalen om in orde te zijn met de sociale zekerheid.  Via de knop ‘je sociale bijdragen simuleren’ kan je berekenen hoeveel bijdragen je zal moeten betalen op basis van een schatting van dit inkomen.

Als je inkomen als zelfstandige toch te klein is om die minimumbijdrage in hoofdberoep te kunnen betalen, kan je ‘artikel 37’ overwegen. Dat is een regeling waarbij je een gelijkstelling met bijberoep kan vragen. Let wel: je hebt dan nog altijd geen volwaardig statuut.

Wat vind je op deze pagina?