Aansluiten in hoofdberoep - student

Je bent student, maar je maakt geen gebruik van de bijzondere regeling voor student-zelfstandigen. Je studie is misschien wel een voltijdse bezigheid, maar het is geen statuut op basis waarvan je bijdraagt aan de sociale zekerheid. Je moet daarom de minimumbijdrage betalen als zelfstandige in hoofdberoep.

Wacht, wat zeg je?

Dat zit zo: al wie een inkomen heeft uit werk, moet bijdragen aan de sociale zekerheid. Op basis van die bijdrage heb je recht op een basispakket aan sociale vangnetten (ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, pensioen, kinderbijslag).

Als zelfstandige moet je die bijdragen zelf storten. Daarvoor sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Xerius. Wij berekenen hoeveel bijdragen je moet betalen, en we sturen je elk kwartaal een afrekening. Jij moet er wel zelf voor zorgen dat je de sociale bijdragen altijd op tijd betaalt. Wie niet bijdraagt, verliest namelijk zijn rechten.


En hoeveel kost dat dan?

De sociale bijdragen die je elk kwartaal moet betalen zijn een percentage (20,5%) van je netto belastbaar jaarinkomen als zelfstandige. Als zelfstandige in hoofdberoep moet je er rekening mee houden dat je een minimumbijdrage moet betalen om in orde te zijn met de sociale zekerheid.  Via de knop ‘je sociale bijdragen simuleren’ kan je berekenen hoeveel bijdragen je zal moeten betalen op basis van een schatting van dit inkomen.

Wat vind je op deze pagina?