Aansluiten in hoofdberoep - werknemer, minder dan 50%

Je werkt als werknemer, en start daarnaast een activiteit als zelfstandige. Omdat je minder dan 50% werkt als werknemer heb je geen ‘volwaardig statuut’. Dat betekent dat je op basis van dat statuut niet in orde bent met de sociale zekerheid, en het betekent ook dat je daarom de minimumbijdrage als zelfstandige in hoofdberoep moet betalen zodat je in orde zou zijn.

Wacht, wat zeg je?

Dat zit zo: al wie een inkomen heeft uit werk, moet bijdragen aan de sociale zekerheid. Op basis van die bijdrage heb je recht op een basispakket aan sociale vangnetten (ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, pensioen, kinderbijslag). Op je loonbrief zal je zien dat er een deel RSZ wordt afgetrokken van je brutoloon. Dat bedrag stort je werkgever door aan de sociale zekerheid. Je hebt pas recht op die vangnetten, als je minstens halftijds werkt.

En daar wringt het schoentje. Omdat jij minder dan 50% werkt, draag je te weinig bij aan de sociale zekerheid. Daarom wordt de zelfstandige activiteit die je start, beschouwd als je belangrijkste professionele activiteit, en moet je de minimumbijdrage betalen als zelfstandige in hoofdberoep. Vanaf dan ben je wel in orde met de sociale zekerheid, en heb je recht op het volledige pakket aan sociale vangnetten.


En hoeveel kost dat?

Als zelfstandige moet je die bijdragen zelf storten. Daarvoor sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Xerius. Wij berekenen hoeveel bijdragen je moet betalen, en we sturen je elk kwartaal een afrekening. Jij moet er wel zelf voor zorgen dat je de sociale bijdragen altijd op tijd betaalt. Wie niet bijdraagt, verliest namelijk zijn rechten.

De sociale bijdragen die je elk kwartaal moet betalen zijn een percentage (20,5%) van je netto belastbaar beroepsinkomen op jaarbasis. Via de knop ‘je sociale bijdragen simuleren’ kan je berekenen hoeveel bijdragen je zal moeten betalen op basis van een schatting van je netto beroepsinkomen.

 

Als je zelfstandige activiteit toch te klein is om die minimumbijdrage in hoofdberoep te kunnen betalen, kan je ‘artikel 37’ overwegen. Dat is een regeling waarbij je toch kan aansluiten in bijberoep (als je aan de voorwaarden voldoet). Let wel: je bent dan nog altijd niet in orde met de sociale zekerheid!

Wat vind je op deze pagina?