Als het (financieel) minder gaat: mogelijke oplossingen

Failing Forward, FuckUp Nights, Faalfolies … De talloze events van de voorbije jaren bewijzen dat ondernemers steeds beter omgaan met falen. En dat is goed, want je kan veel leren uit je fouten. Dat betekent natuurlijk niet dat je bij de minste tegenslag je onderneming zomaar moet opgeven. Wat kan je doen bij betalingsmoeilijkheden, of de dreiging van een faillissement?


Betalingsmoeilijkheden

Voor startende zelfstandigen zijn de sociale bijdragen vaak een grote hap uit het budget. Ondervind je elk kwartaal moeilijkheden om rond te komen? Contacteer dan je dossierbeheerder bij je sociaal verzekeringsfonds. Hij of zij zal meedenken aan een oplossing op maat. Zo kan je bijvoorbeeld:1. Een verlaging van je sociale bijdragen aanvragen

Valt je netto belastbaar jaarinkomen (je inkomen na aftrek van je beroepskosten) lager uit dan dat waarop je sociale bijdragen worden berekend, dan doe je er goed aan om een verlaging van je bijdragen aan te vragen. Onder deze voorwaarden kan je een verlaging aanvragen:

  • Je inkomen blijft onder bepaalde drempels.
  • Je kan je inkomstendaling staven met objectieve bewijsstukken.


2. Je verhogingen kwijtschelden

Je bijdragen niet betalen, is geen optie. Je sociale bescherming komt in het gedrang en daarbovenop krijg je verhogingen (ook ‘nalatigheidsintresten’ genoemd) aangerekend:

  • 3% voor elk kwartaal dat je je bijdragen niet of onvolledig hebt betaald.
  • Een eenmalige verhoging van 7% in januari op alle bijdragen die op het einde van het jaar ervoor niet waren betaald.

Je kan wel een kwijtschelding voor die verhogingen aanvragen. De voorwaarden:

  • De sociale bijdragen die je te laat betaalde, heb je intussen volledig betaald.
  • Je kan een geldige reden voorleggen, zoals een door de overheid erkend geval van overmacht of je betrokkenheid in een collectieve schuldenregeling (een gerechtelijke procedure bij schuldproblemen).


3. Een afbetalingsplan starten

In sommige gevallen kan je bij je sociaal verzekeringsfonds een afbetalingsplan starten: daarmee mag je de betaling van je sociale bijdragen spreiden. Let wel op: een afbetalingsplan geldt enkel voor openstaande schulden. Je blijft daarnaast verplicht om elk kwartaal sociale bijdragen te betalen.4. Een vrijstelling aanvragen

Zorgt de financiële situatie ervoor dat je zelfs niet meer in gewone levensbehoeften kan voorzien, dan bevind je je als zelfstandige ‘in staat van behoefte’. In zo’n extreem geval kan je een vrijstelling van sociale bijdragen aanvragen voor bepaalde kwartalen.

Belangrijk: de kwartalen waarvoor je vrijgesteld wordt, tellen niet mee voor de opbouw van je pensioenrechten. Na je financieel herstel kan je dit wel weer in orde brengen.

Stopzetting of faillissement

Moet je je zaak door financiële problemen stopzetten, dan kan je een maandelijkse uitkering, ‘overbruggingsrecht’, aanvragen. De duur van je overbruggingsrecht hangt af van het aantal kwartalen waarvoor je voordien pensioen hebt opgebouwd. De maximumduur van de uitkering is 12 maanden.

Ben je als ondernemingshoofd, zaakvoerder, bestuurder of werkende vennoot failliet verklaard? Ook dan maak je tot maximaal 12 maanden aanspraak op een uitkering in het kader van overbruggingsrecht.

Het failliet van je zaak: níet het einde

Een faillissement houdt in dat je je zaak noodgedwongen moet stopzetten. Dat betekent echter niet dat je je ondernemersdroom moet opbergen. Je mag nadien – en zelfs al tijdens de faillissementsprocedure – een nieuwe zaak oprichten. Enkel wanneer je een beroepsverbod krijgt – bijvoorbeeld na fraude – mag je gedurende de periode van het verbod geen zelfstandige activiteit meer uitvoeren.

De bottomline: het kan altijd plots tegenzitten of uiteindelijk misgaan, maar dan mag je je vooral niet van je stuk laten brengen. Maak je fouten, probeer die dan goed te analyseren. Die kennis is vervolgens van goudwaarde om van een nieuwe zaak een succes te maken.

Wat vind je op deze pagina?