Coöperatieve vennootschap oprichten? Dat doe je zo

Ligt de focus op samenwerken met je vennoten, maar wil je tegelijk de deur wijd open laten om in en uit de vennootschap te stappen? Dan is een coöperatieve vennootschap, kortweg cv oprichten een slimme beslissing.

Wat is een coöperatieve vennootschap (vroeger cvba of cvoa) precies?

Coöperatieve vennootschap staat kortweg voor cv.


Het woord “coöperatief” wijst erop dat de focus ligt op de samenwerking tussen jou en je vennoten. De aandelen zijn niet vrij overdraagbaar en dus niet zo makkelijk van eigenaar te veranderen. Bovendien zijn ze op naam met stemrecht.


Daarnaast is je aansprakelijkheid als vennoot beperkt. Je bent enkel aansprakelijk voor het bedrag dat je inbrengt. Dat geld ben je kwijt als het schip strandt, maar je privé-eigendom is veilig.


De cv is voorbehouden voor ‘echte’ coöperaties. Dat wil zeggen dat voldoen aan de behoeften van de aandeelhouders en/of hun economische en sociale activiteiten ontwikkelen, het belangrijkste doel binnen een cv is. Dit verschilt met zijn vorige vorm, de cvba, waarbij dit geen vereiste was. En toch: koos je vroeger voor een cvba, dan kies je in de nieuwe vennootschapswet voor de cv.

Wanneer is de cv een goed idee?

Een cv richt je op wanneer het doel van de vennoten is om een oplossing te bieden voor een maatschappelijk probleem of voor een gemeenschappelijke nood. Je wil met andere woorden een meerwaarde creëren voor jezelf en de maatschappij, eerder dan het verrijken van de aandeelhouders van je vennootschap. De standaardregels zijn dezelfde als bij de bv, met enkele uitzonderingen (bv. enkel aandelen op naam en obligaties).

Belangrijk :

Soms kan het privé-vermogen toch aangesproken worden. Dat is het geval wanneer je cv failliet gaat binnen de drie jaar na oprichting. De rechter bekijkt dan je financieel plan en kan op basis daarvan oordelen dat je lichtzinnig van start bent gegaan.

Wat zijn de kenmerken van een coöperatieve vennootschap?

Minstens drie vennoten moeten de handen in elkaar slaan. Samen stap je naar de notaris, die de cv opricht door een oprichtingsakte op te stellen. Jullie benoemen daarbij minstens één bestuurder.


De leden van de coöperatieve vennootschap, de zogenaamde coöperanten, kunnen vrij in- en uitstappen. Dat kan zonder al te veel formaliteiten. Je kan wel beperkingen vastleggen in de statuten. Aandelen zijn vrij overdraagbaar tussen de aandeelhouders. Een overdracht aan derden kan enkel voor zover het beschreven staat in de statuten. Alle details noteer je dus netjes in een aandelenregister.

Er is geen startkapitaal nodig bij de oprichting

Wel moet je over een toereikend aanvangsvermogen beschikken. Met andere woorden: de vennootschap moet bij de start genoeg eigen vermogen hebben om haar activiteiten uit te voeren.

Een dubbele boekhouding bijhouden behoort eveneens tot de verplichte nummers, net als het opstellen van een financieel plan. Bij het opstellen van de oprichtingsakte neemt de notaris je financieel plan in ontvangst. Hij gaat na of het plan beantwoordt aan alle criteria. Maar let wel: de notaris doet geen inhoudelijke controle.


En daar wringt het schoentje een beetje. Een goed en doordacht financieel plan is immers belangrijker dan ooit. Je aanvangsvermogen bij de oprichting moet namelijk duidelijk toereikend zijn voor de normale uitoefening van je activiteit gedurende ten minste twee jaar.


Is dat niet het geval, en gaat je zaak binnen drie jaar op de fles? Dan ben je als oprichter hoofdelijk aansprakelijk voor de verbintenissen van je vennootschap. Je draait dus zelf op voor de schulden die je vennootschap op dat moment heeft.


Neem daarom geen enkel risico: bereid je financieel plan goed voor en stap met het resultaat gerust naar je boekhouder of accountant.

 

Coöperatieve vennootschap oprichten: zo doe je dat

 1. Zoek het antwoord op twee kapitale vragen: waar haal je het startkapitaal en met wie ga je in zee.
 2. Vind een boekhouder voor de administratieve ondersteuning – lees: je boekhouding. Zet met hem zeker al eens een boom op over de fiscale gevolgen van een eigen vennootschap.
 3. Ga langs bij de notaris om je vennootschap op te richten en de statuten ervan vast te leggen.
 4. De notaris legt een uittreksel uit je oprichtingsakte neer op de griffie van de Ondernemingsrechtbank. Hij laat de oprichting van je cv ook publiceren in het Belgisch Staatsblad.

  Vanaf dat moment heeft je vennootschap rechtspersoonlijkheid. Ze kan dus rechtsdaden verrichten als “persoon”, zoals: contracten afsluiten met andere (rechts)personen, producten aan- en verkopen en een eigen bankrekening openen.
 5. De notaris bezorgt jou je ondernemingsnummer. Dat kan een tweetal weken duren. 
 6. Ziezo, de oprichting is achter de rug. Je koos je koetswerk en de motor van je vennootschap. Nu kan je de motor starten. Daarvoor kom je langs bij Xerius.
 

Heb je je ondernemingsnummer gekregen?

Dan is de eerste stap achter de rug en kunnen we je cv activeren.

178,1 euro

inclusief btw

 + 105,50 euro (wettelijk tarief) per extra vestiging


Xerius zorgt voor:

 • inschrijving als onderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (105,50 euro) 
 • activatie van je ondernemingsnummer als btw-nummer, indien van toepassing (72,6 euro)
 • aansluiting van de bestuurders en de vennootschap bij Xerius sociaal verzekeringsfonds 
Cv starten

Lees meer over wat Xerius allemaal voor jou in orde brengt.

 

 

Misschien vraag je je dit nog af?

 • Op welke manier lijkt de cvoa op de cv?

  De vorm die het dichtst aanleunt bij de cvoa is de cv. Een klein verschil. Enkel (rechts)personen die effectief het coöperatieve gedachtegoed uitdragen kunnen een cv vormen. Een coöperatief gedachtegoed betekent dat de onderneming zich richt op het oplossen van een maatschappelijk probleem of een gemeenschappelijke nood. Je wil met andere woorden een meerwaarde creëren voor jezelf en de maatschappij, eerder dan de aandeelhouders van je vennootschap verrijken. De aansprakelijkheid is daarbij beperkt geworden.

  Richt je een vennootschap op met rechtspersoonlijkheid, maar met onbeperkte aansprakelijkheid van de vennoten? Grijp dan terug naar de vof. Klik hier voor meer info over de VOF.

 • Kan ik als vrije beroeper een cv oprichten?

  Als vrije beroepers kon je vroeger kiezen voor de cvoa, sinds 1 mei 2019 is de vennootschapswetgeving hervormd. Hierdoor zal je wellicht voor een andere vennootschapsvorm moeten kiezen. In de nieuwe vennootschapswet is de cv immers alleen nog bedoeld voor echte coöperaties. Wellicht kan je jouw huidige samenwerkingsverband met andere vrije beroepers omvormen naar een BV. Ook daar kan je – net als in je huidige CV – vlot in- en uitstappen. 

Wat vind je op deze pagina?