Wanneer is een cva oprichten de beste keuze?

Je wil je kapitaal optimaal laten renderen? Je wil de vennootschap flexibel laten besturen? Je wil dat de aandelen vrij overdraagbaar zijn? Dan is het oprichten van een “commanditaire vennootschap op aandelen” een interessante optie.

Wat is een cva?

“cva” is de afkorting van “commanditaire vennootschap op aandelen”. Zogenaamde “stille vennoten” stellen geld ter beschikking aan de “beherende vennoten”, die de vennootschap leiden.


De beherende vennoten

 • zijn bevoegd om te handelen namens de vennootschap. Zij zijn “gecommanditeerd”.
 • blijven onbeperkt aansprakelijk voor de schulden van de vennootschap.

De stille vennoot

 • wordt ook wel commanditaire vennoot genoemd.
 • schiet het geld voor. Hij doet enkel een financiële inbreng en staat dus niet in voor het beheer.
 • is enkel aansprakelijk voor deze inbreng. Laat hij zich toch in met het beheer? Dan wordt hij net als de beherende vennoot onbeperkt aansprakelijk.

De uitdrukking “op aandelen” maakt duidelijk dat de focus ligt op het laten renderen van kapitaal. Net zoals bij een nv zijn de aandelen vrij overdraagbaar. Je kan je deel op elk moment verkopen aan om het even wie, zonder toestemming van de andere vennoten.

Sinds 1 mei 2019 is de hervormde vennootschapswetgeving van kracht. Daardoor bestaat de cva of comm.va niet meer. De vorm die het dichtst aanleunt bij de vroegere cva is de nv. De belangrijkste reden om onder het huidig recht een cva op te richten is de creatie van een kapitaalsvennootschap waarvan de aandelen vrij overdraagbaar zijn, waarbij men toch een quasi-onafzetbare statutaire zaakvoerder/beherend vennoot aanstelt. Door de flexibilisering van de nv en voornamelijk de bv, omhelzen deze vennootschapsvormen perfect de kenmerken van de voormalige cva.

Cva startenWat zijn de kenmerken van een cva?

Minstens één stille vennoot en minstens één beherend vennoot richten samen de cva op. Dat gebeurt via een oprichtingsakte opgesteld door de notaris.


Je moet bij oprichting het minimumkapitaal van 61.500 euro op een geblokkeerde rekening zetten. Ga je van start met een groter beginkapitaal? Dan belandt een kwart van het bedrag boven de 61.500 euro ook op deze rekening. Let op: de stille vennoten zijn aansprakelijk voor het volledige minimumkapitaal van 61.500 euro.

De beperkte aansprakelijkheid van de vennoten hangt samen met de kapitaalsinbreng. Leg je het minimumkapitaal niet op tafel, dan kan je niet genieten van de beperkte aansprakelijkheid. Dat is ook de reden waarom er bij vennootschappen met onbeperkte aansprakelijkheid (zoals vof, gcv en cvoa) geen minimumkapitaal nodig is. Daar staan de vennoten met hun privé-vermogen garant voor de schulden van de vennootschap.

Dit kapitaal is verdeeld in aandelen op naam, die vrij overdraagbaar zijn. Je kan je aandelen dus vrij verkopen of overdragen, zonder instemming van andere aandeelhouders.


De vennootschap is verplicht om een aandelenregister bij te houden, net als een dubbele boekhouding. Om de financiële leefbaarheid van je cva gedurende de eerste 2 jaar te bewijzen, moet je ook een financieel plan opstellen.

Net als de nv is de cva een kapitaalvennootschap. Toch is het bestuur anders georganiseerd. In een nv hebben minstens drie bestuurders samen de leiding van de vennootschap. In een cva is de leiding in handen van de beherend vennoten. Omdat zij geen verantwoording moeten afleggen aan de stille vennoten hebben zij veel meer bewegingsvrijheid. Keerzijde van de medaille: hun onbeperkte aansprakelijkheid.

Wanneer is een cva interessant voor jou?

Deze vennootschapsvorm is een prima keuze wanneer je met verschillende partijen kapitaal samenbrengt om het te laten renderen. Dat bedrag is niet van de poes, want je moet samen minstens 61.500 euro uit je zakken toveren.


Het leeuwendeel daarvan komt van de geldschieters. In ruil genieten deze stille vennoten beperkte aansprakelijkheid. Maar dan mogen ze zich niet bemoeien met het bestuur van de vennootschap.


De inbreng van de beherende vennoten bestaat uit hun werk voor de vennootschap. Zij zijn wel onbeperkt aansprakelijk voor alle verbintenissen van de vennootschap.

 

 

Kies je koetswerk en je motor: zo richt je een cva op

 • Stem de violen af met de andere vennoten, zowel stille als beherende.
 • Vind een boekhouder voor de administratieve ondersteuning – lees: je boekhouding. Zet met hem zeker al eens een boom op over de fiscale gevolgen van een eigen vennootschap.
 • Ga langs bij de notaris om je vennootschap op te richten en de statuten ervan vast te leggen.
 • De notaris legt een uittreksel uit je oprichtingsakte neer op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Hij laat de oprichting van je cva ook publiceren in het Belgisch Staatsblad.

  Vanaf dat moment heeft je vennootschap rechtspersoonlijkheid. Ze kan dus rechtsdaden verrichten als “persoon”, zoals: contracten afsluiten met andere (rechts)personen, producten aan- en verkopen en een eigen bankrekening openen.
 • De notaris bezorgt jou je ondernemingsnummer. Dat kan een tweetal weken duren. 
 • Ziezo, de oprichting is achter de rug. Je koos je koetswerk en de motor van je vennootschap. Nu kan je de motor starten. Daarvoor kom je langs bij Xerius.

Nog geen ondernemingsnummer?

Klop dan eerst aan bij je boekhouder of notaris.

 

 

Al een ondernemingsnummer?

Dan is de eerste stap achter de rug en kunnen we je cva activeren.

178,1 euro

inclusief btw

 + 105,50 euro (wettelijk tarief) per extra vestiging


Xerius zorgt voor:

 • inschrijving als handelsonderneming in de Kruispuntbank van Ondernemingen (105,50 euro) 
 • activatie van je ondernemingsnummer als btw-nummer, indien van toepassing (72,6 euro)
 • aansluiting van de bestuurders en de vennootschap bij Xerius sociaal verzekeringsfonds 
Cva starten

Lees meer over wat Xerius allemaal voor jou in orde brengt.


 

Misschien vraag je je dit nog af?

 • WAARVOOR STAAT HET BEGRIP “COMMANDITAIR” PRECIES?

  In het woord “commanditair” herken je het Franse werkwoord “commander”, dat je onder meer kan vertalen als “een opdracht geven”. In de vennootschapsnaam “commanditaire vennootschap” wordt het woord dubbel gebruikt:

  • de beherende vennoten zijn “gecommanditeerd”: zij kregen van de stille vennoten de opdracht om het bedrijf te leiden.
  • de stille vennoten zijn “commanditair”: zij geven de beherende vennoten de opdracht om het bedrijf te leiden.

Wat vind je op deze pagina?