Starten als gerechtsdeurwaarder

Je worstelde je succesvol langs de laatste examens, het grote moment is aangebroken. Met je diploma rechten onder de arm begin je aan je stage als zelfstandig gerechtsdeurwaarder. Op deze pagina lees je welke stappen je daarvoor moet zetten. Laat je de klus liever over aan de experts van Xerius? Dat kan met één klik op de knop hieronder.

Stap 1. Je stage

Je staat op de drempel van een tweejarige stage als gerechtsdeurwaarder. Die uitdaging kan je niet zomaar bij de horens vatten. Je dient a) aan te sluiten als zelfstandige en b) goedkeuring te krijgen voor je stage.


Over a) volgt hieronder meer. Wat b) betreft: daarvoor klop je aan bij de syndicus-voorzitter van de kamer van het arrondissement waar je stage wil lopen. Je legt er de volgende documenten op tafel:

 1. je naam, voornaam, geboorteplaats, geboortedatum en woonplaats;
 2. naam en voornamen van de gerechtsdeurwaarder bij wie je stage wil lopen;
 3. een eensluidend afschrift van je diploma als doctor, licentiaat of master in de rechten;
 4. je getuigschrift van goed zedelijk gedrag, niet ouder dan 6 maanden.

De raad van de arrondissementskamer aanvaardt of weigert dan je aanvraag. In het eerste geval word je opgenomen in de lijst van de syndicus. Je krijgt ook een praktijk- en stageboekje.
Na je stage volgt de homologatie

Dat gebeurt via een mondeling examen – daar heb je intussen wel al wat ervaring mee, dunkt ons. Om in te schrijven voor dit examen stuur je een aangetekende brief per post. Daar voeg je het praktijk- en stageboekje aan toe, plus een eensluidend afschrift van je rechtendiploma.


Slaag je voor de homologatieproef? Dan mag jij de titel voeren van kandidaat-gerechtsdeurwaarder, en ben je officieel gerechtsdeurwaarder. Je verschijnt dan ook op de officiële lijst.Stap 2. Word zelfstandig stagiair-gerechtsdeurwaarder

Tijdens je stage ben je niet in dienst bij een werkgever. Je vaart onder de vlag van zelfstandig gerechtsdeurwaarder, en moet dus aansluiten als zelfstandige. Geen zin in dit papierwerk? Laat de experts van Xerius het werk van je schouders nemen. Klik op de knop hieronder, en wij regelen alle stappen voor jou.

JA, regel de opstart voor mij1. Klaar de voorbereidende klussen voor je opstart als stagiair-gerechtsdeurwaarder

Open eerst en vooral een professionele bankrekening op naam van je zaak. Die heb je nodig in de volgende stap, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen. Bovendien blijven zo je privékosten en je professionele uitgaven netjes gescheiden.


Hou je vestigingsplaats bij de hand. Als stagiair is dat het kantooradres van je stagemeester.
2. Spring binnen bij het Xerius Ondernemingsloket

Onze experts helpen jou dan bij de volgende stappen


Eerst is er je inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen

 1. Deze KBO verzamelt de gegevens van alle ondernemingen in het land. Officiële instanties – zoals RSZ en btw – kloppen hier aan voor alle informatie die ze nodig hebben.
 2. Ben je ingeschreven als gerechtsdeurwaarder-stagiair? Dan krijg je een ondernemingsnummer – de identiteitskaart van je onderneming, zeg maar.


Vervolgens wordt je ondernemingsnummer gratis geactiveerd als btw-nummer

Zo kan jij btw aanrekenen aan je klanten. Je stort deze door naar de overheid. Sluit je ook aan als zelfstandige bij Xerius? Dan activeren wij gratis je btw-nummer. Zo bespaar je van bij je start 66,55 euro.Nu kan je aansluiten als zelfstandige

Zo kan je op beide oren slapen, want je geniet sociale bescherming, enkele voorbeelden zijn: pensioen, ziekteverzekering, arbeidsongeschiktheidsuitkering en moederschapsuitkering.


Een gouden tip: kies zorgvuldig je startdatum als zelfstandige. Door de dag precies uit te kiezen kan je een kwartaal sociale bijdragen besparen en toch alle pensioenrechten van dat jaar genieten. Onze experts geven jou graag alle advies.
3. Sluit aan bij OZ Ziekenfonds

Of beter nog: laat Xerius daarvoor zorgen. Zo is je ziekteverzekering in kannen en kruiken, waardoor je medische kosten terugbetaald krijgt en je een uitkering ontvangt bij arbeidsongeschiktheid. Omdat Xerius samenwerkt met OZ, kunnen wij jouw aansluiting regelen in een oogwenk.


Ben je al aangesloten bij een ziekenfonds? Geef dan gewoon door dat je bent verveld van student tot zelfstandige stagiair-gerechtsdeurwaarder.
4. Kies je ondernemingsvorm: eenmanszaak of vennootschap

Om een open deur in te trappen: beide opties hebben voor- en nadelen. Hier lichten we een tipje van de sluier op. Je hakt de knoop finaal beter door in overleg met een boekhouder.


De eenmanszaak is je beste keuze als je weinig papierwerk wil bij je opstart. Je blijft ook flexibel wat je verdere opties betreft. Nadeel is dat je onbeperkt aansprakelijk bent als je een uitschuiver maakt. Gelukkig is een gerechtsdeurwaarder die failliet gaat een eerder zeldzaam verschijnsel.


Bij de vennootschap is die aansprakelijkheid er niet. Bovendien kan je fiscaal een goede zaak doen, omdat de vennootschapsbelasting lagere schijven kent dan de personenbelasting. Je dient dus twee aangiftes in: een belastingaangifte voor de vennootschap als rechtspersoon en een aangifte voor jezelf als bedrijfsleider.


Nadeel is wel dat er meer papierwerk bij komt kijken. Zo dien je een financieel plan op te maken en bij de notaris langs te gaan voor de opmaak van de authentieke akte, de registratie en de neerlegging. Daarnaast moet je vennootschap – net zoals jij – aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Afhankelijk van je vennootschapsvorm komen daar nog extra verplichtingen bovenop, zoals het bijhouden van een dubbele boekhouding.
Laat Xerius deze 5 stappen voor jou klaren!

Xerius regelt voor jou

 1. je inschrijving bij de KBO (90,50 euro)
 2. je aansluiting als zelfstandige bij Xerius sociaal verzekeringsfonds
 3. de activatie van je ondernemingsnummer als btw-nummer - gratis, een besparing van 66,55 euro.
 4. je inschrijving bij het ziekenfonds OZ
 5. ondersteuning met andere opstartformaliteiten, zoals – indien nodig – de aanvraag van vergunningen

Zo moet jij alleen nog zorgen voor het openen van je bankrekening.

5 stappen in 1 x regelen

Stap 3. Dek jezelf veilig in met de nodige verzekeringen

1. Je verplichte verzekeringen

De wetgever verplicht jou om dit rijtje verzekeringen af te sluiten:

 • je verzekering beroepsaansprakelijkheid vergoedt de kosten als je fouten maakt in je beroep als gerechtsdeurwaarder. De Raad van het IAB dient je polis goed te keuren.
 • met de dekking burgerlijke aansprakelijkheid ben je beschermd wanneer een derde – dus iemand anders dan je cliënt – schade oploopt wanneer jij een fout maakt. Het spreekt voor zich dat deze fout onbedoeld moet zijn.
 • ook tegen brand en ontploffing moet je een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten, net als voor motorvoertuigen.
 • huur je een pand? Dan komt er een brandverzekering bovenop.
 • heb je personeel in dienst? Sluit dan het rijtje af met een verzekering arbeidsongevallen.2. Niet verplicht, wel van harte aanbevolen: de aanvullende verzekeringen

Als zelfstandige krijg je niet dezelfde bescherming als een ambtenaar of loontrekkende. Met de volgende dekkingen kan je op twee oren slapen.Bescherm je inkomen met een verzekering gewaarborgd inkomen

Deze dekking zorgt voor een vervangingsinkomen als je niet kan werken door ziekte of ongeval.Verzeker jezelf van een comfortabel pensioen

Als het pensioen wordt uitgedeeld, sta je als zelfstandige achteraan in de rij. Door een aanvullend pensioen af te sluiten kan je het bedrag opkrikken tot het niveau van een loontrekkende.

Stap 4. De voorlaatste halte is je boekhouder

Als gerechtsdeurwaarder heb je een zelfstandigenstatuut. En je weet wat dat betekent: behoorlijk wat papierwerk. Je boekhouder is de geknipte man voor al deze administratieve, financiële en juridische verplichtingen. Bovendien helpt hij jou de bomen zien door enkele dichtbegroeide bossen:

 • start je een eenmanszaak of een vennootschap?
 • begin je meteen een eigen kantoor of doe je eerst elders ervaring op?
 • word je zelfstandig in bijberoep, om zo de combinatie te maken met een job in loondienst?
 • hoe haal je fiscaal het onderste uit de kan? Werk je met het wettelijk forfait voor de aftrek van beroepskosten (met een maximum van € 4.060) of verkies je de werkelijke kosten?
 • wat telt allemaal mee voor deze beroepskosten? Je wagen, je telefoon en een lidmaatschap voor een beroepsorganisatie?
Stap 5. De laatste stap: je benoeming

Om benoemd te worden dien je de volgende vakjes te kunnen afvinken:

 1. je telt minstens 25 lentes;
 2. aan je muur hangt het diploma van doctor, licentiaat of master in de rechten;
 3. je beschikt over een getuigschrift van goed zedelijk gedrag;
 4. je hebt een ononderbroken stage van twee jaar achter de rug, bekroond met een positieve homologatie;
 5. je kan een bewijs van taalkennis voorleggen, vereist in het taalgebied van je standplaats.

Staat de vacature in het Belgisch Staatsblad? Dien dan binnen de maand je kandidatuur in. Dat doe je door een aangetekende brief te sturen naar zowel de Minister van Justitie als de voorzitter van de Nationale Kamer van gerechtsdeurwaarders.


Bovendien stuur je – eveneens aangetekend – een afschrift van je brief naar de syndicus-voorzitter van de raad van de arrondissementskamer waar je solliciteert. Daar voeg je de documenten bij die bewijzen dat je alle vinkjes hierboven kan aanvinken.


De bal ligt dan in het kamp van de Minister van Justitie. Hij wint advies in en draagt jou… excuseer – de beste kandidaat voor aan de Koning.


Binnen de maand na het benoemingsbesluit leg je dan de eed af. Dat gebeurt tijdens een openbare zitting voor de rechtbank van eerste aanleg in je arrondissement. Thuis mag je dan een flesje champagne openen, want je bent officieel gerechtsdeurwaarder.

Heb je nog een vraag over je start als zelfstandig gerechtsdeurwaarder?

Onze experts zijn graag jouw raadsman. Contacteer hen op de wijze die jou het beste uitkomt:

 • met het formulier hiernaast, voor een persoonlijke afspraak;
 • bel 078 05 00 72 en stel je vraag via de telefoon;
 • e-mail naar contact@xerius.be


Jouw keuze

Persoonlijke gegevens

Nuttig om in je oren te knopen

 1. Je mag als gerechtsdeurwaarder geen ander beroep uitoefenen, ook niet via een tussenpersoon. Wel kan je bestuurder worden van een handelsvennootschap. Daarvoor heb je de toestemming nodig van de procureur-generaal bij het hof van beroep. Let wel: je mag geen zaakvoerder, afgevaardigde-bestuurder of vereffenaar zijn van de vennootschap.
 2. Altijd nuttig: een verzekering tegen onvermogen. Daarmee zijn je klanten financieel beschermd.
 3. Heb je een vennootschap, of ben je aangesloten bij een associatie onder vennootschapsvorm? Dan is het een goed idee om de jaarrekening te laten controleren door een revisor, accountant of erkend boekhouder.
 4. Als gerechtsdeurwaarder heb je de deontologische plicht om je regelmatig bij te scholen.