De coronacrisis: maatregelen voor zelfstandigen

De piek van de eerste coronagolf ligt inmiddels achter ons. En sinds 8 juni zijn we een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin we stilletjesaan naar een nieuw normaal evolueren. Als zelfstandige kan je ook in deze periode van heropstart op een aantal maatregelen rekenen die jou kunnen helpen.


We lijsten ze op deze pagina voor jou op.

Een overzicht van de maatregelen

Het zijn uitzonderlijke tijden. Tijden die vragen om uitzonderlijke initiatieven. Kom je als zelfstandige in moeilijkheden door de uitbraak van het virus, dan kan je rekenen op een aantal maatregelen. We zetten ze voor je op een rijtje.


1. Relance-uitkering

Aanvullende uitkering voor zelfstandigen die heropstarten na verplichte sluiting en een omzetdaling hebben.


2. Volledig overbruggingsrecht

Een vervangingsinkomen wanneer je je zelfstandige activiteit niet meer kunt uitoefenen.


3 Gedeeltelijk overbruggingsrecht

Een vervangingsinkomen wanneer je je zelfstandige activiteit niet meer kunt uitoefenen.


4 Hinderpremie

Ben je door de maatregelen van de overheid verplicht je zaak of winkel te sluiten? Dan helpt de hinderpremie je om je vaste kosten te dekken. Als je niet verplicht bent om te sluiten, maar wel omzetverlies lijdt, kan je rekenen op een compensatiepremie.


5. Uitstel van betaling sociale bijdragen

Stel de betaling van je sociale bijdragen even uit, totdat de storm is gaan liggen. Dat helpt je om eerst je collega-zelfstandigen, zoals je leveranciers, te betalen.


6. Vrijstelling sociale bijdragen

Bevind je je als zelfstandige tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden? Dan kan je een vrijstelling aanvragen.


7. Verlaging sociale bijdragen

Ben je zeker dat je inkomen dit jaar lager is dan het inkomen waar we je bijdragen momenteel op berekenen, namelijk dat van 3 jaar geleden? Dan kan je een vermindering van je bijdragen aanvragen tot een bepaalde drempel


8. Ziekte-uitkering

Voor wanneer je zelf getroffen wordt door het coronavirus.


9. Corona-ouderschapsverlof

Moet je als zelfstandige tijdens de maanden mei of juni je activiteiten onderbreken om voor je kinderen te zorgen? Dan kan je corona-ouderschapsverlof nemen. Op deze pagina krijg je alle nodig informatie en kan je een aanvraag indienen.

 

Toekomstige maatregelen

Extra steun en een verlenging van de maatregelen. We houden je op de hoogte van alle beslissingen.

 

En weet je, het is perfect mogelijk dat je als zelfstandige beroep doet op meerdere maatregelen. Maar spring niet te lichtzinnig om met je aanvraag. Kan je je activiteiten blijven uitoefenen? Doe het dan zeker. Laat de steunmaatregelen aan je collega-zelfstandigen die het echt nodig hebben. Bovendien vermijd je zo dat je bij een controle een onterecht gekregen uitkering moet terugbetalen.


Heb je zelf nog een vraag over de maatregelen? Xerius staat tot je dienst! Ga zeker eens kijken naar de meest gestelde vragen of geef een belletje naar één van onze medewerkers.

Meest gestelde vragen

Maatregel 1: Relance-uitkering of overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart

Startte je ondertussen terug je activiteiten, maar merk je een daling van minstens 10% in je omzet of bestellingen dan kan je mogelijk rekenen op de relance-uitkering.
Wat houdt de relance-uitkering in?

Het bedrag van de relance-uitkering is hetzelfde als het crisis-overbruggingsrecht, dat wil zeggen 1.291,69 euro per maand als alleenstaande of 1.614,10 euro wanneer je minstens een persoon ten laste hebt bij je ziekenfonds.


Deze uitkering kan aangevraagd worden voor de maanden juni, juli en augustus.
Wie kan de relance-uitkering aanvragen?

De relance-premie biedt een aanvullend inkomen aan zelfstandigen die:

 • zijn aangesloten in hoofdberoep of als meewerkend partner, of zelfstandigen die aangesloten zijn in bijberoep en minimaal de bijdragen betalen van een zelfstandige in hoofdberoep;

en:

 • in de eerste fase van de coronacrisis verplicht waren de deuren te sluiten gedurende méér dan één kalendermaand. De lijst met activiteiten en bijhorende NACE-codes waarvoor de sluiting verplicht was, vind je hier;
 • aantonen dat hun zelfstandige activiteit in het tweede kwartaal van 2020 een daling kende met ten minste 10% van de omzet of de bestellingen in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019.  

Zelfstandigen in bijberoep van wie de bijdragen lager zijn dan de minimumbijdragen in hoofdberoep en gepensioneerden maken geen aanspraak op de relance-uitkering.

Relance-uitkering versus crisis-overbruggingsrecht: enkele voorbeelden

Beide crisismaatregelen lijken nogal op elkaar. Wanneer vraag je nu welke aan? Een aantal voorbeelden verduidelijken.


Het kapsalon

Zehra ontvangt sinds 18 mei terug klanten in haar kapsalon. Voor de maand mei kon zij nog rekenen op het crisis-overbruggingsrecht. Stelt ze vast dat haar omzet voor het tweede kwartaal van 2020 minstens 10% gedaald is ten opzichte van haar omzet in het tweede kwartaal van vorig jaar? Dan kan Zehra voor juni en de volgende maanden de relance-uitkering aanvragen.


Het café

Eddy heeft een café en was op 1 juni nog altijd verplicht gesloten. Voor de maand juni kan hij nog rekenen op het crisis-overbruggingsrecht. Zwierde hij op 8 juni de deuren van zijn café terug open? Dan kan hij voor de maanden juli en augustus mogelijk op de relance-uitkering rekenen.


De pralinewinkel

De pralinewinkel van Erika sloot vanaf 1 april vrijwillig de deuren. Volgens de maatregelen van de overheid was zij niet verplicht te sluiten, maar gebrek aan passage zorgde toch voor een sluiting. Sinds 1 juni startte zij haar verkoop terug. Aangezien zij niet verplicht was om te sluiten maakt Erika geen aanspraak op de relance-uitkering. Zou zij in juni ook nog 7 opeenvolgende dagen de deuren sluiten, dan kan ze wel het crisis-overbruggingsrecht aanvragen.


Een overzicht van alle activiteiten die in aanmerking komen voor de relance-uitkering en de bijhorende NACE-codes krijg je hier.
Zo vraag je de relance-uitkering aan

De meest eenvoudige manier om de relance-uitkering aan te vragen is via het onlineformulier. Vul het formulier in, laad de bewijsstukken op en klaar is kees.

Relance-uitkering aanvragen

Omdat we iedere aanvraag apart erbij moeten nemen ter controle, is de precieze uitbetalingsdatum voor ieder dossier verschillend. Het staat wel vast dat je op deze uitkering iets langer moet wachten. Bij het overbruggingsrecht voor de vorige maanden, kreeg je je uitkering meestal in het eerste deel van de maand volgend op je aanvraag. Bij deze uitkering kan de wachttijd langer duren.Vraag je je uitkering liever op de klassieke manier via papier aan? Vul dan dit formulier in en bezorg het ons via e-mail of per post.


Maatregel 2: het volledige overbruggingsrecht

Moet je als zelfstandige je activiteiten onderbreken? Verplicht, door de maatregelen van de overheid. Of door de omstandigheden, omdat er geen klanten meer komen of te veel van je werknemers afwezig zijn. Reken dan op het overbruggingsrecht.


Ben je verplicht de deuren te sluiten, dan heb je na één dag onderbreking al recht op een uitkering. Schort je omwille van een ander reden je activiteiten tijdelijk op? Dan krijg je een uitkering nadat je 7 opeenvolgende dagen geen activiteiten uitoefent.Waaruit bestaat het overbruggingsrecht?

Je krijgt een uitkering van 1.291,69 euro (of 1.614,10 euro als je een persoon ten laste hebt bij je ziekenfonds). Ofwel krijg je de uitkering voor maart, ofwel voor april, ofwel voor mei. Ook voor de maanden juni, juli en/of augustus kan je de uitkering krijgen, afhankelijk van in welke maand je je activiteiten onderbreekt. Onderbreek je je activiteiten in meerdere maanden? Dan krijg je voor alle maanden waar je aan de voorwaarden voldoet een uitkering overbruggingsrecht. Wie kan het aanvragen?

Je betaalt je sociale bijdragen als zelfstandige in België en bent aangesloten:

 • in hoofdberoep (éénmanszaak, werkend vennoot en bedrijfsleiders) of als meewerkende partner. Ook als je na 1 januari 2020 startte, of vroeger zelfstandige in bijberoep was, of als je als zelfstandige nog onbetaalde bijdragen hebt.
 • in bijberoep en betaalt minstens de minimumbijdrage van een zelfstandige in hoofdberoep (739,05 euro). Je moet jezelf dan wel al een gevestigde zelfstandige mogen noemen. Dat wil zeggen dat de bijdrage die je betaalt gebaseerd is op je inkomen van drie jaar geleden. Starters in bijberoep komen dus niet in aanmerking.

En:

 • je bent door de overheid gedwongen je zaak minstens één dag te sluiten. Je bent met andere woorden actief in de horeca, of je oefent andere activiteiten uit die zijn opgenomen in het ministerieel besluit van 13 maart 2020. Ook als je je zaak niet helemaal sluit en bijvoorbeeld nog afhaalmaaltijden aanbiedt.
 • je werkt in een andere sector, en je beslist je onderneming minstens 7 opeenvolgende dagen volledig te sluiten. Bijvoorbeeld omdat je te weinig klanten hebt of omdat je zaak (grotendeels) afhangt van een sector die nog verplicht gesloten is.

Eén uitzondering: startte jij je zaak na 10 maart? Dan val je uit de boot voor de steunmaatregelen rond het coronavirus.
Hoe vraag je het overbruggingsrecht aan?

Ben je als zelfstandige aangesloten bij Xerius? Gebruik dan het webformulier om je aanvraag voor het volledige of gedeeltelijk overbruggingsrecht snel en eenvoudig in te dienen.

  

Weet dat je je overbruggingsrecht aanvraagt bij je eigen sociaal verzekeringsfonds. Ben je niet zeker bij welk fonds je je sociale bijdragen betaalt? Kijk dan even op je laatste afrekening.


Via het webformulier komt jouw aanvraag automatisch bij het juiste kantoor terecht. Zie je een bedankt-bericht nadat je op verzenden hebt geklikt? Dan verwerken we je aanvraag. Je krijgt hiervan geen aparte bevestigingsmail.Overbruggingsrecht juli en/of augustus

Om recht te hebben op een uitkering overbruggingsrecht in juli en/of augustus zijn er 2 scenario’s. In beide gevallen moet je een nieuwe aanvraag doen.

 

Scenario 1

Je bent door de maatregelen van de overheid verplicht om je activiteiten te onderbreken. In de maanden juli en augustus 2020 is het aantal sectoren dat nog verplicht gesloten is, beperkt tot de volgende:

 • de jacuzzi's, stoomcabines en hammams, behalve indien hun gebruik privé is;
 • de discotheken en dancings;
 • artiesten;
 • nachtwinkels;
 • sisha-bars;
 • foorkramers;
 • de evenementen die doorgaans worden georganiseerd voor:
  • meer dan 100 personen binnen 

  • meer dan 200 personen buiten

  Heb je een onderneming die normaal enkel evenementen organiseert die in juli/augustus 2020 nog verboden zijn? Dan mag je je activiteit omvormen tot bijvoorbeeld het organiseren van kleinere events (genre zomerbars, kleinschalige festivals, …).  Ook in dat geval blijf je recht hebben op de uitkering overbruggingsrecht.  

   

 

Scenario 2

Je bent niet verplicht om te sluiten, maar je stopt je activiteiten omwille van de coronacrisis toch minstens 7 opeenvolgende dagen binnen één maand. In dit geval voeg je bij je aanvraag verplicht bewijsstuk(ken) toe dat het coronavirus de oorzaak is voor je sluiting. Hiermee toon je bijvoorbeeld aan dat:

 • je inkomsten, verkoop, activiteiten of reserveringen dalen,
 • het aantal annulaties stijgt,
 • of je leveranciers je onvoldoende kunnen bevoorraden.

De meest snelle en eenvoudige manier om je uitkering voor juli en/of augustus aan te vragen is via het webformulier. Omdat we elke aanvraag apart moeten  vastpakken ter controle, is de precieze uitbetalingsdatum voor ieder dossier verschillend. Het staat wel vast dat je op deze uitkering iets langer moet wachten. Bij het overbruggingsrecht voor de vorige maanden, kreeg je je uitkering meestal in het eerste deel van de maand volgend op je aanvraag. Bij deze uitkering kan de wachttijd langer duren.

Overbruggingsrecht juli en/of augustus aanvragen

Lukt het niet via het webformulier? Gebruik dan het pdf-formulier dat op jouw situatie van toepassing is. Hou er rekening mee dat de verwerking van een aanvraag op papier meer tijd in beslag neemt.

 

Kan je je zelfstandige activiteit niet uitvoeren omdat de overheid je daartoe verplicht? Vul dan dit formulier in.

Beslis je zelf om je activiteiten te onderbreken omwille van het coronavirus? Dan sluit je zogenaamd vrijwillig de deuren en bezorg je ons dit formulier ingevuld terug.


Overbruggingsrecht maart, april en/of mei

Voldoe jij aan de voorwaarden voor een uitkering voor de maanden maart, april en/of mei? En vroeg je deze nog niet aan? Dan kan je dat nog steeds doen via deze knop.

Overbruggingsrecht maart, april en/of mei aanvragen


Overbruggingsrecht juni

Voor de maand juni zijn de voorwaarden om een uitkering te krijgen hetzelfde gebleven, maar je krijgt ze niet meer automatisch omdat je er in een eerdere maand recht op had. Kom je in aanmerking voor een uitkering overbruggingsrecht in de maand juni? Dan moet je een nieuwe aanvraag indienen.


Hiervoor gebruik je dit webformulier.

Overbruggingsrecht juni aanvragen

Zit je nog met een vraag over het overbruggingsrecht? Neem zeker een kijkje op de pagina waar we de meest gestelde vragen voor je verzamelen.

Naar de meest gestelde vragen

Maatregel 3: Overbruggingsrecht voor zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerden

Het overbruggingsrecht is in eerste instantie bedoeld voor zelfstandigen in hoofdberoep. Toch zijn er bepaalde zelfstandigen in bijberoep en als zelfstandige actieve gepensioneerden die een gedeeltelijke uitkering kunnen krijgen als ze hun activiteiten, al dan niet verplicht door de overheid, onderbreken.


Ben je door de overheid verplicht je activiteiten te onderbreken, dan heb je na één dag onderbreking recht op een uitkering. Stop je omwille van een andere corona-gerelateerde reden tijdelijk met je zelfstandige activiteiten? Bijvoorbeeld omdat je te weinig klanten hebt of omdat leveranciers niet kunnen leveren. Dan maak je, nadat je 7 opeenvolgende dagen geen activiteiten uitoefent, aanspraak op gedeeltelijk overbruggingsrecht.Waaruit bestaat het gedeeltelijk overbruggingsrecht?

Deze uitkering bedraagt 645,85 euro (of 807,05 euro als je minstens een persoon ten laste hebt bij je ziekenfonds). Je kunt de uitkering krijgen voor iedere maand waarin je je activiteiten onderbreekt in de periode maart tot en met augustus.
Wie kan het aanvragen?

Je bent als zelfstandige aangesloten:

 • in bijberoep en betaalt bijdragen op basis van een inkomen dat tussen 6.996,89 en 13.993,77 euro ligt. Het gaat om een geïndexeerd inkomen. Starters hebben geen recht op deze uitkering. Dat wil zeggen dat je enkel in aanmerking komt wanneer je je bijberoep startte vóór 1 april 2017. Let er op dat je dit jaar geen vermindering van je bijdragen vraagt. Als je inkomen beneden de ondergrens duikt, heb je geen recht meer op de uitkering en wordt deze teruggevorderd
 • als gepensioneerde en betaalt bijdragen op een inkomen dat hoger is dan 6.996,89 euro

En:

 • je bent door de overheid gedwongen je zaak minstens één dag te sluiten.
 • of je werkt in een andere sector waar je niet verplicht bent te sluiten en beslist toch je onderneming minstens 7 opeenvolgende dagen in eenzelfde maand volledig te sluiten. Bijvoorbeeld uit voorzorg, of omdat je weinig klanten hebt.Combinatie met vervangingsinkomen

Het gedeeltelijk overbruggingsrecht mag je onder bepaalde voorwaarden combineren met een vervangingsinkomen. Zo kan je dit gedeeltelijk overbruggingsrecht niet combineren met een ziekte-uitkering, maar wel met een werkloosheidsuitkering of een pensioen. Het totaal van de uitkeringen moet wel lager zijn dan 1.614,10 euro bruto. Ga je boven dit bedrag? Dan wordt het bedrag dat je boven de lat gaat, afgehouden van je overbruggingsrecht.


Enkele voorbeelden om te verduidelijken. Stel je krijgt een werkloosheidsuitkering van 1.100 euro bruto. Dan zal je uitkering overbruggingsrecht 514,10 euro bedragen. Krijg je een pensioen dat 1.250 euro bruto bedraagt, dan ontvang je een uitkering van 364,10 euro.

 

Het gedeeltelijk overbruggingsrecht vraag je aan via hetzelfde online formulier waar je het volledige overbruggingsrecht mee aanvraagt. Via de knop hieronder brengen we je naar de plek waar je dat aanvraagformulier vindt.

Gedeeltelijk overbruggingsrecht aanvragen

Maatregel 4: corona hinderpremie uitgekeerd door VLAIO

Door de coronamaatregelen worden sommige bedrijven verplicht de deuren te sluiten. Om hen financieel te ondersteunen en de kosten te verlichten die een vaste locatie met zich meebrengen, werd de corona hinderpremie in het leven geroepen.


Om recht te hebben op de premie moet je:

 • onderneming actief zijn
 • met een vestiging in Vlaanderen
 • en verplicht worden tot sluiting door de maatregelen die de overheid uitvaardigde.

De premie bedraagt 4.000 euro. Moet je de deuren langer dan 21 dagen sluiten, dan wordt er per bijkomende dag een premie van 160 euro voorzien. Hier vind je alle info over de hinderpremie van VLAIO.


De corona hinderpremie kan je enkel online aanvragen via VLAIO. Je hebt tijd tot en met 30 juni 2020 om je aanvraag in te dienen.

Hinderpremie aanvragen

Heb je een vestiging in Brussel? Ook dan kan je een éénmalige premie van 4.000 euro aanvragen. Daarvoor kan je terecht bij de Gewestelijke Overheidsdienst Economie en Werkgelegenheid. Voor ondernemingen in Brussel is er voorlopig nog geen sprake van een extra vergoeding na de eerste 21 dagen verplichte sluiting.
Compensatiepremie Vlaamse overheid voor bedrijven die niet verplicht moeten sluiten

Handelszaken die niet moesten sluiten van de overheid, maar toch hun omzet grondig zien teruglopen, kunnen een compensatiepremie aanvragen. Het gaat over een verlies van meer dan 60 procent ten opzichte van het jaar ervoor.

Ondernemers uit verschillende sectoren komen in aanmerking:

 • evenementensector,
 • freelancesector,
 • (para-)medische beroepen,
 • dierenpensions,
 • landbouwsector,
 • dienstenleveranciers
 • gespecialiseerde voedings- en drankenwinkels zoals een pralinewinkel of wijnhandel

Hoeveel bedraagt de premie?

 • 3.000 euro, als je zelfstandige in hoofdberoep bent of zelfstandige in bijberoep en door de hoogte van je inkomen sociale bijdragen betaalt als een zelfstandige in hoofdberoep.
 • 1.500 euro,
  • als je als zelfstandige in bijberoep een inkomen hebt tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro.
  • voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten.

Komen niet in aanmerking voor de premie: zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.


De premie kan je online aanvragen via VLAIO. Je hebt hiervoor tijd tot en met 30 juni 2020.


Onbeantwoorde vragen over de hinder- of compensatiepremie? Misschien biedt onze pagina met veel gestelde vragen je een antwoord.

Naar de veelgestelde vragen
Maatregel 5: uitstel van betaling sociale bijdragen

Je inkomsten dalen of je kan je zelfstandige activiteit niet langer uitoefenen door de coronacrisis. En je lopende rekeningen, die moeten wel nog betaald worden.


Om je hiermee te helpen kan je beroep doen op het uitstel van betaling van je sociale bijdragen. Zo kan je eerst je leveranciers betalen, en andere dringende facturen. Die sociale bijdragen kunnen later. Weet wel, uitstel is geen afstel.
Voor wie?

Dit geldt voor iedere zelfstandige, gelijk in welke bijdragecategorie hij of zij is aangesloten. Ook als je bijvoorbeeld in bijberoep bent aangesloten, kan je uitstel aanvragen.Over welke sociale bijdragen gaat het exact?

Betalingsuitstel kan je aanvragen voor de volgende periodes:

 • Voor het eerste kwartaal van 2020. Je krijgt dan uitstel van betaling tot 31 maart 2021.
 • Voor het tweede kwartaal van 2020, dat je dan moet betalen voor 30 juni 2021.
 • Voor het derde kwartaal van 2020, dat je dan in orde moet brengen voor 30 september 2021.
 • Voor het vierde kwartaal van 2020. Hiervoor krijg je, na uitstel, tijd tot 15 december 2021.

Wil je uitstel aanvragen voor het derde en/of vierde kwartaal? Dien dan in ieder geval een nieuwe aanvraag in, ook al vroeg je al uitstel aan voor het eerste en/of tweede kwartaal.

 

En hoe zit het met regularisatieberichten? Stel, je moet tegen het einde van een kwartaal waarvoor je uitstel vraagt, ook een regularisatie voor het bijdragejaar 2018 betalen. Dan krijg je hiervoor automatisch hetzelfde uitstel toegekend als voor de gewone bijdragen van dat kwartaal.


Voor alle duidelijkheid, een regularisatiebericht gaat over een herberekening die je nu krijgt van je sociale bijdragen die je in 2018 betaalde. Deze herberekening gebeurt op basis van het inkomen dat we nu van de fiscus doorkrijgen.


Voor ieder betalingsuitstel dien je je aanvraag in vóór 15 september 2020. Enkel voor een betalingsuitstel voor het vierde kwartaal heb je iets meer tijd. Dat dien je in voor 15 december 2020.
Waarmee rekening houden als je uitstel vraagt?

De betaling van je sociale bijdragen kan je de nodige ademruimte geven. Hou wel rekening met volgende aandachtspunten:

 • Dat uitstel geen afstel is, schreven we al. Heb je de mogelijkheid om je sociale bijdragen eerder te betalen dan de uiterste betaaldatum, dan is het verstandig om dat te doen. Zo vermijd je dat de bijdragen zich opstapelen. Wacht je bijvoorbeeld tot 25 maart 2021 om je bijdrage van het eerste kwartaal van 2020 te betalen, weet dan dat ook de eerste kwartaalbijdrage van 2021 op die datum betaald moeten worden.
 • Respecteer je de nieuwe betaaltermijn niet? Dan beschouwt de overheid de volledige aanvraag ‘uitstel’ als ongeldig. Dit wilt zeggen dat we verhogingen moeten aanrekenen vanaf de oorspronkelijke vervaldatum.
 • Door ‘uitstel’ aan te vragen blijf je alle sociale rechten opbouwen alsof je bijdragen betaalde. Als je de nieuwe betaaltermijn niet respecteert, vorderen we alle onterecht uitbetaalde uitkeringen terug.

Hoe aanvragen?

Ben je aangesloten bij Xerius? Vraag dan betalingsuitstel aan via het webformulier hiernaast.


Elders aangesloten? Dan stel je de vraag aan je eigen sociaal verzekeringsfonds. Weet je niet zeker bij welk fonds je je sociale bijdragen betaalt? Kijk dan even op je laatste afrekening.


Op een van deze adressen helpen ze je zeker verder: AcertaGroup SLiantisPartenaSecurex, IncozinaMultipenSteunt elkander, UCMNationale hulpkas.


Via het webformulier komt jouw aanvraag komt automatisch bij het juiste kantoor terecht. Je krijgt altijd een bevestiging via e-mail als je je aanvraag correct indient. Zie je een bedankt-bericht nadat je op verzenden hebt geklikt? Dan verwerken we je aanvraag en volgt er zeker nog een bevestiging. Check daarvoor ook even je map met ongewenste mails.


Is je aanvraag volledig? Dan krijg je één jaar uitstel om je bijdragen te betalen. Xerius Sociaal Verzekeringsfonds houdt je op de hoogte welk bedrag je tegen wanneer verschuldigd bent.


Hou er ten slotte rekening mee dat deze maatregel niet telt voor kwartalen die je al betaalde. Ook voor kwartalen uit het verleden die al betaald hadden moeten zijn, kan je geen uitstel vragen.


Technisch probleem ?

We stellen een probleem vast bij het gebruik van Safari (iPad, iPhone, MacBook), waarbij de verzendknop dienst weigert. Gebruik daarom Google Chrome als webbrowser voor het invullen van het formulier, dat geeft het beste resultaat.

Ben je nog op zoek naar antwoorden over het uitstel van betaling? Op onze pagina met veelgestelde vragen vind je vast wat je zoekt.

Naar de meest gestelde vragen

Aanvraag uitstel betaling ingevolge het coronavirus

Ieder sociaal verzekeringsfonds kan enkel de aanvraag uitstel betaling voor zijn eigen klanten in orde brengen. Vraag daarom je uitstel van betaling aan bij het sociaal verzekeringsfonds waar je bent aangesloten. Geen idee welk dat is? Dat vind je op je laatste afrekening.
Maatregel 6: aanvraag tot vrijstelling van bijdragen

Als je je als zelfstandige in hoofdberoep of als meewerkend partner tijdelijk in moeilijke financiële omstandigheden bevindt, kan je een vrijstelling van je sociale bijdragen aanvragen. Ook als starter kan je in deze coronatijden gebruik maken van deze maatregel. Klein addertje onder het gras: een vrijgesteld kwartaal telt niet meer voor je pensioenopbouw.


Deze vrijstelling vraag je bij Xerius aan via dit formulier. Het volledig ingevulde formulier stuur je per e-mail naar jouw kantoor of via post naar Brouwersvliet 4, bus 2, 2000 Antwerpen. Je kan de vrijstelling ook rechtstreeks aanvragen via de portaalsite van de overheid


Je kan voor alle vier kwartalen van 2020 vrijstelling aanvragen omwille van de coronacrisis.

Let wel: je kan geen aanvraag doen voor toekomstige kwartalen. Zo kan je een vrijstelling voor het vierde kwartaal van 2020 pas aanvragen als je de afrekening van het vierde kwartaal gekregen hebt. Wil je een aanvraag doen voor alle kwartalen van dit jaar? Wacht dan tot je de afrekening van het vierde kwartaal hebt ontvangen en doe dan één globale aanvraag.


Ben je niet bij Xerius aangesloten? En wil je je aanvraag per post of e-mail doen? Stuur dan je aanvraag naar je eigen sociaal verzekeringsfonds. Hier vind je alle adressen op een rijtje .

TIP 

Bij je aanvraag moet je bewijzen uploaden. De gemakkelijkste manier is gewoon op een Word-document te verwijzen naar de Coronacrisis. Vraag je een vrijstelling van bijdragen online aan bij de overheid, dan meld je dit best ook via mailbox-dvr@rsvz-inasti.fgov.be voor een snellere behandeling van je dossier.


Het RSVZ zal je aanvraag bekijken en beslissen of de vrijstelling wordt toegekend.


Maatregel 7: vermindering voorlopige sociale bijdragen

Liggen je huidige inkomsten onder de voorlopige berekeningsbasis van je sociale bijdragen? Dan kan je een vermindering van je sociale bijdragen aanvragen. Je toont in dat geval aan dat je gevolgen ondervindt van het coronavirus en dat je geschatte beroepsinkomen zich onder één van de wettelijke drempels bevindt.


Tip: hou je definitieve inkomsten lager dan de drempel die je kiest. Zo vermijd je boetes. Verdien je toch meer? Stort dan voldoende bij in 2020. Ook zo vermijd je boetes.

Bijdragen verlagen


Maatregel 8: ziekte-uitkering

Het is uiteraard niet uitgesloten dat jij als zelfstandige zelf het coronavirus oploopt. In dat geval ben je arbeidsongeschikt. Ben je langer dan 8 dagen arbeidsongeschikt, dan heb je vanaf de eerste dag recht op een uitkering van het ziekenfonds.


Ben je ziek? Contacteer dan zo snel mogelijk je arts en je ziekenfonds. Want de uitkering van het ziekenfonds wordt ten vroegste uitbetaald vanaf de datum waarop je arts je getuigschrift van arbeidsongeschiktheid uitschrijft.


Omdat het niet evident is om je huisarts te bezoeken tijdens de coronacrisis, werd er een nieuw tijdelijk getuigschrift van arbeidsongeschiktheid opgesteld dat enkel kan gebruikt worden als je arbeidsongeschikt wordt door het coronavirus. Het gaat om een simpelere versie van het normale getuigschrift. Artsen kunnen dit afleveren na telefonisch advies. De arts zal je dit via post of e-mail bezorgen, zodat jij dit aan je ziekenfonds kan bezorgen.


Toekomstige maatregelen

Op zaterdag 6 juni kondigde de overheid een aantal nieuwe maatregelen voor zelfstandigen aan. Nog niet alle details zijn bekend, maar de krijtlijnen kunnen we je alvast meegeven.


 • Nieuw is het overbruggingsrecht ter ondersteuning van de heropstart. Moest je als zelfstandige minstens een maand verplicht de deuren sluiten tijdens de lockdown, zoals in de horeca of evenementensector? En daalt na de heropstart je omzet of bestellingen met ten minste 10% ten opzichte van je omzet voor de crisis? Dan heb je recht op deze uitkering.
 • Het crisis-overbruggingsrecht blijft behouden voor de zelfstandigen die door de Covid-19-pandemie hun activiteit ten minste 7 opeenvolgende dagen moeten stopzetten in juli en augustus. De regering kan deze maatregel trouwens tot eind december verlengen.
 • De Covid-19-ouderschapsuitkering voor de zelfstandige ouders, die al werd toegekend voor de maanden mei en juni, wordt verlengd voor juli en augustus.

Zodra alle details over voorwaarden en aanvraagformaliteiten bekend zijn, krijg je er op deze pagina alle informatie over en vraag je hier de nodige steun aan.

Op zoek naar nog meer informatie?

We verzamelden een heleboel antwoorden die je helpen om alle maatregelen te begrijpen.

Lees ze hier 

Betaalproblemen? Samen zoeken we een oplossing

Zit je na het doornemen van alle maatregelen nog altijd met de handen in het haar? En heb je geen idee hoe je je sociale bijdragen kan betalen? Aarzel niet om ons te bellen of te mailen. Spreek je liever van persoon tot persoon? Dan staat er een team van experten klaar om jou via videochat te adviseren.


Klik op jouw kantoor om nu online je afspraak voor een videogesprek te boeken:


Vóór je afspraak krijg je een e-mail met een link. Je hoeft niks speciaals te installeren om met een van onze experten te spreken.