Kan je in bijberoep aangesloten blijven?

Als zelfstandige in bijberoep word je jaarlijks gecontroleerd of je nog voldoet aan de voorwaarden om in dit statuut aan te sluiten. Dit gebeurt automatisch. Hierbij worden niet altijd de nodige gegevens teruggevonden. Via deze pagina laat je ons weten of jij voldoet aan de voorwaarde voor een aansluiting in bijberoep voor de periode die we aangeven in het bericht dat je van ons kreeg.

Onder welke voorwaarde kan je aansluiten in bijberoep?

Je bent zelfstandige in bijberoep zolang je een ander beroep hebt, waarmee je minstens halftijds bezig bent.


Dat is zo wanneer je:

  1. minstens 50% werkt als loontrekkende;
  2. of minstens 60% van een voltijds uurrooster presteert als vastbenoemde leerkracht, of 50% als niet-vastbenoemde;
  3. of op brugpensioen (SWT) bent of een werkloosheidsuitkering ontvangt;
  4. of een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt als loontrekkende.
  5. of een traject ‘Springplank naar zelfstandige' volgt via de RVA.

Je moet aan deze voorwaarde voldoen van de eerste tot de laatste dag van de periode dat je aangesloten bent als zelfstandige in bijberoep.

Dat kan ook door een combinatie van gewerkte dagen en dagen waarvoor je een uitkering kreeg.
Laat ons weten of je voldeed aan de voorwaarde

Via onderstaande knop geef je op een veilige manier door of jouw aansluiting correct is voor de periode die we vermelden in het bericht dat je van ons kreeg.


Laat weten of je voldoet aan de voorwaarde


Als je kan bevestigen dat je voldoet aan de voorwaarde, blijf je voor de vermelde periode aangesloten als zelfstandige in bijberoep. Je hoeft hiervoor geen bijkomend bewijs te bezorgen. Is dat niet het geval? Dan wijzigen we je aansluiting voor de vermelde periode naar hoofdberoep. Je krijgt voor deze periode een nieuwe afrekening. Na betaling van deze sociale bijdragen ben je weer helemaal in orde met je sociale zekerheid.


Je hebt er trouwens alle belang bij om naar waarheid te antwoorden. Dat zit zo:

  • Wanneer je onterecht in bijberoep aangesloten bent, bouw je geen sociale rechten op. Je hebt dan geen recht op een ziekte-uitkering, krijgt geen medische kosten terugbetaald en bouwt geen pensioen op.
  • De overheid kan je aansluiting altijd controleren. Als blijkt dat je voor een periode onterecht in bijberoep bent aangesloten, wordt je aansluiting gewijzigd naar hoofdberoep. Gevolg: je moet achterstallige sociale bijdragen en boetes betalen.

Wat vind je op deze pagina?